<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Bezoek het Innovation Lab >

Wat wij doen

 Met het TJIP Smart Platform ontwikkelen wij standaard-oplossingen ter ondersteuning van de klantreizen bij financieel dienstverleners. Klanten krijgen tijdens die klantreis continu accurate overzichten en betrouwbare inzichten wat hen zekerheid biedt over hoe zij hun leven nu en in de toekomst kunnen inrichten. 

Het verhaal van TJIP

"Al sinds de oprichting van TJIP is het onze missie organisaties bij te staan in hun uitdagingen om bedrijfsprocessen sneller, slimmer, efficiënter en eenvoudiger in te richten. In een onstuimige tijd, waarin technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en waar de mens steeds meer afhankelijk is van technologie, is de gebruiker mondiger, kritischer en veeleisender dan ooit. De honger naar snel, effectief en accuraat informatie zoeken en vinden, is daarmee een nieuwe levensbehoefte geworden.

Om hieraan te voldoen ontwikkelt TJIP oplossingen waarbij mens, organisatie en data continu met elkaar worden verbonden. Wij helpen onze partners om hun gebruikers zekerheid te bieden bij financiële beslissingen door op een prettige en snelle manier de juiste informatie te bieden die voor hen op dát moment van belang is."

Dingeman Leijdens
Oprichter TJIP
TJIP Dingeman Leijdens CEO

Onze expertises

TJIP vergemakkelijkt het dagelijks leven van miljoenen mensen. Dit doen wij door het genereren vanfinanciele inzichtenhet inrichten van overzichtelijke klantreizen en het met data ondersteunen van crusiale beslismomenten. TJIP biedt met het TJIP Smart Platform standaard componenten waarmee financieel dienstverleners hun klantreizen kunnen versterken en verrijken. Standaard componenten bestaan uit processen, berekeningen en data as a service. 

Onze Expertises
TJIP brain thought leaders

Hoe wij werken

Ons doel is om bedrijven te ondersteunen door techniek dienend te maken aan de wensen van hun gebruikers.

Hiervoor adresseert en elimineert TJIP alle barrières op de weg naar digitale transformatie, ongeacht of ze van personele, technische of financiële aard zijn. Onze experts bouwen de oplossingen die nodig zijn om professionals met elkaar te verbinden en de digitale transformatie realiteit te maken.

Wij doen dit samen met onze klanten en partners, soms in opdracht, soms op eigen initiatief, maar altijd als The Platform Engineers.

Dit alles gebeurt ISO en SOC gecertificeerd, wat betekent dat onze informatiebeveiliging over de gehele organisatie procesmatig wordt gewaarborgd.

TJIP VR Platform Engineers

TJIP gelooft in mensen

Veranderprocessen en innovatie waren vroeger trajecten die intern aangejaagd werden en achter gesloten deuren plaatsvonden. De digitale revolutie heeft de spelregels echter veranderd. Informatie en technologie is overal beschikbaar en ideeën en technologieën uit de buitenwereld kunnen daardoor gemakkelijk gebruikt, geïntegreerd en geadopteerd worden in de bedrijfsvoering. 

Bedrijven zijn netwerken geworden. Ze hebben een flexibele schil van mensen die nauw bij het bedrijf betrokken zijn. Ze zijn transparant, benaderbaar en weten dat het bedrijf is gebouwd rond mensen (en niet andersom). 

TJIP heeft goede mensen in dienst, maar goede mensen vind je overal. Het gaat erom het beste team te bouwen voor ieder project en niet bang te zijn dit samen te doen met anderen. Rondom deze kernwaarde heeft TJIP haar activiteiten georganiseerd.

TJIP community people

Investeren doen we samen


Bij TJIP willen we niet alleen klanten overtuigen van de noodzaak om de digitale transformatie in gang te zetten, we zijn zelfs bereid risico's te dragen en mee te investeren. We investeren in bestaande en nieuwe bedrijven, acteren op eigen initiatief of als gezamenlijke onderneming met één of meerdere klanten. Lippendienst bewijzen is niet genoeg. We geloven in business platforms 'powered by TJIP'.

Meer over TJIP Investors
TJIP Platform Investors

Wij zitten midden in het innovatiehart van Nederland

Nieuwsgierig hoe wij ook de processen van uw organisatie kunnen perfectioneren? Wij gaan graag het gesprek aan. 

Neem contact met ons op via een van de onderstaande mogelijkheden of vul op de 'Contactpagina' het vragenformulier in.  Tot snel in ons indrukwekkende 'ecologische' hoofdkantoor in Delft!

Neem contact op