<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Bezoek het Innovation Lab >

Smart Platforming

Korte ontwikkelcycli en een snelle time-to-market zijn tegenwoordig ontzettend belangrijk om te slagen in de veeleisende technologiegedreven maatschappij. Bedrijven kampen echter vaak met oude 'legacy systemen' en een complex applicatielandschap, hetgeen softwareprojecten lang, duur en onvoorspelbaar maakt. Inflexibele systemen zorgen ervoor dat mensen moeten werken in een keurslijf, waardoor creativiteit onbenut blijft en stagnatie en frustratie een onherroepelijk gevolg is.

TJIP gelooft in Business Platforms als het perfecte fundament voor je applicatieinfrastructuur. Alleen zo kunnen bedrijven snel innovaties doorvoeren en steeds weer nieuwe technologieën laten landen in het bedrijf.

Over Business Platforms

TJIP heeft met klanten en partners een executiemethode ontworpen, het 'Smart Platforming Model', waarmee we business platformen tot een succes kunnen maken. Het model bevat alle lessen en inzichten die in de loop der jaren zijn opgedaan op gebied van het financieren, organiseren en uitvoeren van complexe platformontwikkeltrajecten.

Technische kennis

Bedrijven hebben vaak maar beperkte middelen en met name ook maar beperkte kennis in huis om innovaties door te voeren. Het 'Smart Platforming Model' voorziet in executiepower, waardoor bedrijven in staat zijn te innoveren met nieuwe technologieën en kennishiaten op te vullen.

Time-to-market

Om het verschil te maken in de huidige netwerksamenleving is het nodig om snel nieuwe technologieën op te nemen in de bedrijfsvoering. Het 'Smart Platforming Model' richt zich op de bouw van open Business Platforms waar bedrijven eenvoudig nieuwe technologie mee kunnen integreren. Business transformatie wordt zo aanmerkelijk versneld.

TJIP brain tought leaders

People centric

TJIP gelooft dat succesvolle bedrijven geen harde scheiding hanteren tussen wat intern en extern is. Bedrijven zijn netwerken geworden. Ze zijn transparant, benaderbaar en zijn gebouwd rond mensen (en niet andersom). Aan de hand van het 'Smart Platforming Model' voorziet TJIP ieder project van het perfecte team van mensen. De juiste belans tussen intern en extern. Delen is namelijk vermenigvuldigen.  

Business cases

Er moeten vaak grote investeringen worden gedaan om een platform te ontwikkelen en dat kan onzekerheid en twijfel veroorzaken. Het 'Smart Platforming Model' biedt een investeringsmodel en een business case voor ieder platform. Hiermee kunnen wij risico's beperken en delen.

Buy & Build

De Business Platforms die TJIP ontwikkelt worden dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. Ze vergemakkelijken het werk van de gebruikers, geven inzicht en controle op belangrijke keuzemomenten en maken technologie toegankelijk en hanteerbaar. Wij doen dit voor de domeinen verzekeren, hypotheken en wonen.

Meer weten over de platforms die wij voor onze klanten ontwikkelen? 

Platforms die mensen verbinden
Jar TJIP Build
TJIP Innovation Lab

Operate & Innovate

Delen is het nieuwe hebben. Daar geloven wij in bij TJIP. Daarom bieden wij een omgeving waar wij samen met elkaar kennis uit kunnen wisselen door middel van TJIP Sessions, Quickscans, Roundtables en meer. Nieuwsgierig? Wij verwelkomen u graag in ons lab! 

Bezoek het Innovation Lab

Strategize & Fund

Bij TJIP willen we niet alleen klanten overtuigen van de noodzaak om de digitale transformatie in gang te zetten, we zijn zelfs bereid risico's te dragen en mee te investeren. We investeren in bestaande en nieuwe Business Platforms en acteren op eigen initiatief of als gezamenlijke onderneming met één of meerdere klanten. Lippendienst bewijzen is voor ons niet genoeg.

We geloven in Business Platforms 'Powered by TJIP' met een gedeelde visie en financiering.

Meer over funding
TJIP Strategize & Fund Platform Investors