<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Machine Learning in de financiële sector

Fundamentals

Je kent de basis van Machine Learning, bent bekend met de veelgebruikte begrippen binnen deze discipline en je kent de
verschillende onderzoeksmethodes.

Proven Cases

De toepassingsmogelijkheden van Machine Learning worden uitgelegd aan de hand van revalante cases uit de praktijk.

What's Next

Tijd voor verandering. Onderzoeks- en adviesbureaus over hele wereld, waaronder Gartner en McKinsey, zijn het met elkaar eens de impact gaat groot zijn.

In één keer op de hoogte van:

  1. Introductie Machine Learning.
  2. Machine Learning in de financiële sector
   • Veilige transacties;
   • Financieel risico berekenen;
   • Fraude preventie;
   • Machine learning en robotisering;
   • Verbeteren van de customer service.
  3. De toekomst van Machine Learning. 

Vraag hem nu aan