<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

TJIP Smart Platform Woondata API

Woondata brochure TJIP 2

Brochure Woondata API:


Krijg toegang tot complete vastgoed data en informatie

De TJIP Smart Platform Woondata API (powered by Jumba) geeft toegang tot woondata over objecten, omgevingen en financiën. We bieden snelle, betrouwbare en data-gedreven inzichten in de woningmarkt voor gebruik in klantreizen, dashboarding en analyses.

Wil je als organisatie een beter beeld krijgen over de markt, je portefeuille ontwikkelkansen of juist je klanten een beter beeld schetsen over hun woon- of financiële situatie? De TJIP Smart Platform Woondata API biedt:

  • Basisgegevens voor bijvoorbeeld adresvalidatie. Om op een goede, soepele en flexibele manier met klanten te kunnen communiceren is het zaak om een goede onderliggende gegevensdatabase te hebben over het woonprofiel.

  • Objectgegevens, zowel qua locatie als bouwkundig. Met deze gegevens kan vastgoed geïdentificeerd en gevalideerd worden, kan de ligging bepaald worden en zijn alle bouwkundige details inzichtelijk.

  • Omgevingsgegevens. Hierin kunnen, naast de exacte locatie en de voorzieningen in de buurt van het object, ook omgevingsfactoren zoals reistijden, leefkwaliteit en luchtkwaliteit bekeken worden.
  • Gebruiker gegenereerde data en informatie. Unieke inzichten door gebruikersinput. Denk hierbij aan bijvoorbeeld energieverbruik en de beoordelingen van wijken en buurten. Uiteraard wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de privacy van de gebruikers.

  • Woonlasten en woningwaardes. Inzetbaar voor een nauwkeurig inzicht in de woonlasten per maand, een uitsplitsing naar operationele kosten, belastingen en financiering.

  • Marktanalyse met actuele data over de woningmarkt. Vierkante meterprijzen, inhoudsprijzen, aantal woningen dat wordt aangeboden en ook de kansen in de markt in het betreffende gebied.

Innovatie op basis van vastgoed data

Krachtige use cases

We maken de kracht van data beschikbaar voor onze klanten & partners. Wij brengen de IT-, proces- en data-kennis bij elkaar en ondersteunen inhoudelijk waar nodig. Dit leidt tot krachtige use-cases in sectoren als hypotheken, verzekeren, energie, verduurzaming en vastgoed.

In grofweg drie stappen naar beslisinformatie:
  • Ruwe bron en portefeuille data leidt tot een eerste inzicht
  • Hetverrijken en analyseren van verschillende data bronnen bij elkaar leidt tot overzicht
  • Overzicht geeft richting aan verschillende mogelijke actie

Focus op beslisinformatie

“Kijk niet alleen naar beschikbare data, maar met name naar hoe daar beslisinformatie van gemaakt kan worden. Die ‘actionable insights’ maken tastbaar wat uiteindelijk op basis van de data gedaan kan worden. Daar helpt TJIP haar klanten en partners bij.”

Sander van der Aa TJIP platform engineers
Sander van der Aa
Business Development

Vertrouwd door deze merken:

MeetingpointAdvies_Logo website breed 2
independer
logo-lg
logo-VEH-RGB