<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Het succesvol inzetten van Multi-Vendor IT Outsourcing

Voordelen & Risico's

Multisourcing is voor veel organisaties een standaard. Toch wordt deze manier van uitbesteden nog niet overal optimaal benut. We beschrijven de voordelen en hoe teams om kunnen gaan met veel voorkomende uitdagingen.

Selectieproces & Werkwijze

We geven uitleg over het selectieproces van leveranciers, de samenwerking, scoping en wat er nodig is om de voortgang te bewaken. Daarnaast beschrijven we hoe je week in week uit de kwaliteit en daarmee de klanttevredenheid verbetert.

Team & Praktijkvoorbeeld

Hoe richt je het team in en welke indicatoren moeten er in de gaten worden gehouden. Daarnaast behandelen we cases waarin multisourcing succesvol ingezet is.

In één keer op de hoogte van:

  1. De voordelen en risico's van Multi-Vendor IT Outsourcing;
  2. Het kiezen van de juiste leveranciers;
  3. De uitdagingen en hoe je hiermee omgaat;
  4. Succesvolle werkwijze: scoping, kick-off en voortgang bewaken;
  5. Praktijkvoorbeelden: succesvolle Multi-Vendor IT Outsourcing.

 

Vraag hem nu aan