<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Bezoek het Innovation Lab >

Duurzaam wonen

Met digitale innovaties meerwaarde bieden voor consumenten

De toekomst van wonen

De woningmarkt veranderd. Thema's als verduurzaming, financiële haalbaarheid en digitalilsering spelen een prominente rol en klanten zijn steeds kritischer en mondiger dan ooit. Niet voor niets zijn deze beleidsdomeinen rond wonen grote portefeuilles geworden voor hypotheekverstrekkers, verzekeraars, gemeenten, woningcorporaties en vastgoedinvesteerders. Samen met diverse partners werkt TJIP aan innovatieve oplossingen om in te spelen op deze veranderingen en relevant te blijven voor de consument. Wij staan partijen bij in hun uitdagingen op het gebied van:

  • Preventie en schuldhulpverlening 

  • Sociale interactie

  • Stimuleren deeleconomie (digital currency)
  • Energie en verduurzaming

  • Financiële oplossingen

  • Doorstroom van huur naar koop

Unieke concepten

Wij zien naast de bekende technologietrends dat onder andere verduurzaming van de woning ingezet kan worden ter verbetering van klantbinding, sociale interactie en doorstroming. Wij werken aan producten die inzicht geven in duurzaam woongedrag van consumenten. Dit gedrag wordt gewaardeerd met een digitale valuta die kan worden uitgeven bij aangesloten partners of ondernemers in de omgeving. Dit biedt financieel dienstverleners kansen voor optimalere klantbinding en vernieuwende dienstverlening en bereidt bewoners tegelijkertijd voor op de energie-transitie.

Wij zetten met onze innovaties gebruikersdata zo op een privacytechnisch verantwoorde manier om in waarde voor consumenten en organisaties.

Duurzaam woongedrag:

"Bij de inzet van data omtrent gedrag worden zaken als energiebesparing en duurzaamheid meegenomen. Daarbij kijken we dus niet alleen naar hoe we de stenen kunnen verduurzamen, maar ook de mensen die erin wonen. Bewoners kunnen zo waarde creëren door bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager te zetten of het licht uit te doen wanneer ze de woning verlaten."

Kees Haverkamp
Kees Haverkamp
Director Innovations, TJIP

Pilot The Green Village

The Green Village, gevestigd op de campus van de TU Delft, biedt een fysieke proeftuin voor duurzame innovaties. The Green Village is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving. Hier toetsen wij onze digitale wooninnovaties.

Het experiment past helemaal binnen de visie van TJIP waarin de inzet van haar platforms helpt bij het meer centraal zetten van persoonlijke aandacht voor consumenten. Allereerst wordt toegevoegde waarde gecreëerd voor de bewoner. Die bouwt naast een waardering op basis van duurzaam gedrag ook een gevalideerd profiel op dat, eventueel aangevuld met brondata, kan worden meegenomen in de klantreis die hij of zij aangaat bij het aanvragen van bijvoorbeeld een hypotheek.

'Disruption is either going to happen to you, or because of you.'

Onze partners

Echte innovatieslagen worden niet achter gesloten deuren gemaakt, maar in samenwerking met anderen. Onze partners hebben innoveren tot hun prioriteit gemaakt. Door onze expertises te bundelen bieden we dienstverlening die het verschil maakt.

Jumba_logo_
DIGIDO_Logo
Green Village Logo-aquafresh
Logo Samen Doen

Meer weten over innovatie in de woningmarkt?

Neem contact op.

+31 [0]15-789 0 789
info@tjip.com

Laat een bericht achter.