<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
D Verzekeren Brainstorm v1

HSK & TJIP: Optimalisatie van psychische zorg met 'WeCare'

31 januari 2023
Maarten de Jonge
Case

HSK had behoefte aan een vernieuwing van de oplossing voor hun maatwerk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). HSK is een landelijk opererende organisatie voor psychische zorg en is gespecialiseerd in werknemerszorg. HSK biedt bewezen effectieve behandelingen voor veel voorkomende psychische klachten. Naar verwachting zal de vraag naar de dienstverlening van HSK toenemen. TJIP, The Platform Engineer heeft hiervoor het vernieuwde systeem inclusief alle koppelingen in samenwerking gebouwd en in beheer genomen.

 

Kenmerken van het 'WeCare' Systeem

 

Dit systeem, genaamd ‘WeCare’, legt het medisch dossier en procesdossier van patiënten vast. Ook het agendabeheer, declaratie van verrichtingen en de workflow wordt in dit systeem bijgehouden. Het vastleggen van de medisch en procesdossiers is noodzakelijk voor behandelaars om hun werk te kunnen doen. Ze kunnen in één oogopslag zien om welke patiënt het gaat, welke klachten hij of zij heeft en wat de voortgang van de behandeling is. Ook de door de patiënt ingevulde vragenlijsten over het al dan niet verbeteren van de diagnose worden in het EPD opgeslagen. Zo kan de behandelaar zich goed voorbereiden voor een nieuwe afspraak met de patiënt.

 

Voordelen voor medische administratie en behandelaars

 

Dit systeem is niet alleen voor de behandelaars van cruciaal belang. Ook kan de medische administratie van HSK heel eenvoudig afspraken inplannen, dossiervorming uitvoeren en uitvragen sturen voor klanten die bepaalde onderzoeksvragen moeten invullen. Daarnaast kunnen behandelaren eenvoudig notities, van de sessies met psychologen en psychiaters die bij de sessie zaten, inzien. Tijdens het ontwikkelen van het systeem door TJIP is er rekening gehouden met de verschillende behoeften van zowel de cliënten van HSK, als de bedrijfsklanten.

 

Integraties en koppelingen in het systeem

 

Om dit voor elkaar te krijgen zitten er in het systeem verschillende soorten koppelingen met verschillende softwarepakketten. Denk bijvoorbeeld aan koppelingen voor het zorgprestatiemodel en koppelingen met VECOZO om te zorgen dat HSK en de aangesloten zorgverleners betaald worden. Dit vernieuwde systeem inclusief alle koppelingen zijn, in samenwerking met HSK gebouwd en in beheer genomen. Hierdoor heeft HSK alles op een rijtje met het elektronisch patiëntendossier.

 

HSK: Uitgebreide zorg en persoonlijke ontwikkelingsdiensten


HSK is een landelijk opererende organisatie voor psychische zorg en is gespecialiseerd in werknemerszorg. HSK biedt bewezen effectieve behandelingen voor veel voorkomende psychische klachten. Ze bieden behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie, EMDR en online therapie in de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Naast interventies gericht op herstel van psychische klachten, bieden ze diensten op het gebied van het voorkomen van psychische klachten (HSK Preventie) en persoonlijke ontwikkeling (Mental Coaching).

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief