<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Oriëntatie wonen

2.3 - stap 1@4x mobile 2.3 - 1@4x-2
2.3 - stap 2@4x mobile 2.3 - 2@4x-2
2.3 - stap 3@4x mobile 2.3 - 3 @4x-2
1
2
3
Vaak gaat oriëntatie vooral over het bepalen van een maximale hypotheek. Dit is niet per se de beste keuze voor de klant op langere termijn.
Biedt al vanaf de oriëntatie een veel betere en rijkere klantervaring. Dankzij de integratie van bijvoorbeeld relevante vastgoeddata en verduurzamingskansen ontstaat een veel beter beeld van wat mogelijk is.
Grotere klanttevredenheid en betere conversiecijfers door beter in te spelen op de persoonlijke situatie van de klant.

Wat is het?

De module Oriëntatie Wonen helpt mensen bij het vinden van de stap op de woningmarkt die het beste past bij hun wensen en persoonlijke situatie.

Het gaat er niet om wat je kunt lenen, maar om hoe je wilt wonen. En bovendien is het financiële plaatje niet alleen afhankelijk van de hypotheek, maar ook van de te verwachten energielasten en de mogelijkheden om de woning te verduurzamen. Deze module helpt consumenten in de oriëntatiefase met het vinden van de voor hen juiste woning rekening houdend met gewenste woning- en omgevingskenmerken, verantwoorde financiële haalbaarheid en verduurzaming.

De verschillende functies van de module worden via API's aangeboden. Aanbieders en adviseurs kunnen met behulp van deze API's hun eigen oriëntatieproces precies inrichten zoals zij dat willen. Een maximale hypotheekberekening is één van de onderdelen.

Aanvullend biedt TJIP vastgoeddata aan voor het verminderen van invoerhandelingen en om de oriëntatie meer persoonlijk te maken. Bijvoorbeeld bij inschatting van het verduurzamingspotentieel van een bepaalde woning.

 

Voordelen

  • Meer klantbinding in oriëntatiefase.
  • Grotere relevantie door verrijking met actuele vastgoeddata.
  • Laagdrempelig starten met ophalen van een klantprofiel.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.