<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Inzicht pensioen

Keuzebegeleiding pensioen - 1 mobile - Keuzebegeleiding pensioen - 1
Keuzebegeleiding pensioen - 2 mobile - Keuzebegeleiding pensioen - 2
Keuzebegeleiding pensioen - 3 mobile - Keuzebegeleiding pensioen - 3
1
2
3
Veel consumenten hebben slechts een beperkt idee van hun inkomen na pensionering. Zal mijn inkomen nog voldoende zijn om de maandlasten te dekken? Laat staan dat ze inzage hebben in de bijkomende risico’s.
Met onze oplossing bieden we een helder inzicht. We gebruiken een klantprofiel, verrijkt met data en slimme berekeningen, om een breder perspectief op de toekomstige pensioensituatie te bieden. Rekening houdend met persoonlijke scenario’s.
Deelnemers krijgen op een persoonlijke manier inzicht in hun toekomstige pensioensituatie. Ze zijn op de hoogte van de mogelijke risico’s en de keuzes die ze moeten maken. Dit leidt tot betere beslissingen en tot een hogere klanttevredenheid.

Wat is het?

Als pensioenuitvoerder streef je naar het beste voor jouw klanten. De nieuwe Pensioenwet geeft pensioendeelnemers meer vrijheid over hun pensioenkeuzes. Maar meer keuzevrijheid betekent ook meer complexiteit. Daarom is het essentieel om goed en persoonlijk inzicht te bieden in de opbouw van het pensioeninkomen en de impact van mogelijke risico's.

 

Persoonlijk inzicht is cruciaal omdat jouw klanten zich in verschillende levensfasen bevinden en uiteenlopende behoeften hebben. Sommigen willen een overzicht op hoofdlijnen, anderen verlangen naar details. Sommigen willen zelfstandig keuzes kunnen maken, anderen hebben behoefte aan meer begeleiding.

 

Hier komt de inzicht pensioen module van TJIP in beeld. Deze module biedt een oplossing voor persoonlijke communicatie met jouw deelnemers. Door deze te koppelen aan onze services ontstaat inzicht in de toekomstige pensioensituatie van een huishouden. Slimme algoritmes, gevoed door een klantprofiel en eventueel verrijkt met externe databronnen, berekenen de financiële toekomst van een deelnemer of een huishouden. Deze algoritmes houden rekening met economische scenario’s gebaseerd op inflatie, beleggingsresultaten en rente. En ze anticiperen op risico's vanuit life events zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en wensen zoals een sabbatical.

 

Je bepaalt zelf hoe je de klantbediening inricht. En je blijft volledig in controle over de boodschap die je uitdraagt. Je kunt de communicatie en de interactie met de klant helemaal zelf inrichten, van eenvoudige overzichten tot diepgaande scenario-analyses. Je kunt deelnemers persoonlijk inzicht geven in hun toekomstige pensioensituatie en hen helpen de juiste beslissingen te nemen op basis van hun specifieke situatie en behoeften.

 

Daarnaast zorgt onze oplossing ervoor dat je als pensioenuitvoerder aan de wettelijke vereisten voldoet. Met onze inzicht pensioen module ben je altijd in staat om deelnemers helder en transparant te informeren over hun pensioen, de opbouw ervan, en de financiële gevolgen van verschillende risico's.

 

Kortom, met de inzicht pensioen module van TJIP ben je als pensioenuitvoerder klaar voor de toekomst. Je biedt je klanten niet alleen een beter inzicht in hun pensioen, maar helpt hen ook met vertrouwen de juiste keuzes maken. En dat leidt tot een hogere klantloyaliteit en efficiëntie.

 

Voordelen

  • Invloed van economische veranderingen en life events doorrekenen.
  • Van toepassing op opbouw- en uitkeringsfase.
  • Hoge mate van personalisatie mogelijk: life events, levensfase en behoefte aan detailinformatie.
  • Gemakkelijk scenario's toevoegen.
  • Aansluiting op alle mogelijke communicatievormen.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.