<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Inzicht pensioen

Keuzebegeleiding pensioen - 1 mobile - Keuzebegeleiding pensioen - 1
Keuzebegeleiding pensioen - 2 mobile - Keuzebegeleiding pensioen - 2
Keuzebegeleiding pensioen - 3 mobile - Keuzebegeleiding pensioen - 3
1
2
3
Veel consumenten hebben slechts een beperkt idee van hun inkomen na pensionering. Zal mijn inkomen nog voldoende zijn om de maandlasten te dekken? Laat staan dat ze inzage hebben in de bijkomende risico’s. Het is duidelijk dat er een gebrek aan inzicht is.
Met onze oplossing bieden we een helder inzicht. We gebruiken een klantprofiel, verrijkt met data en slimme berekeningen, om een breder perspectief op de toekomstige pensioensituatie te bieden. Hierbij houden we rekening met persoonlijke scenario’s.
Deelnemers krijgen op een persoonlijke manier inzicht in hun toekomstige pensioensituatie. Ze zijn op de hoogte van de mogelijke risico’s en de keuzes die ze moeten maken. Dit leidt niet alleen tot betere beslissingen, maar ook tot een hogere klanttevredenheid.

Wat is het?

TJIP biedt een geïntegreerde oplossing waardoor deelnemers inzicht krijgen in hun toekomstige pensioeninkomen, mogelijkheden en risico’s. Dit omvat ook externe datakoppelingen naar een front-end. Bijvoorbeeld: Mijnpensioenoverzicht.nl, banken (PSD2), hypotheekgegevens.

 

Onze slimme algoritmen houden rekening met economische scenario’s, gebaseerd op inflatie, beleggingsresultaten en rente. Ze houden ook rekening met risico's verbonden aan levensgebeurtenissen, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, evenals persoonlijke wensen, zoals het nemen van een sabbatical.

 

Dankzij de modulaire opbouw kun je zelf bepalen hoe je de klantbediening inricht. Je kunt de communicatie en de interactie met de klant helemaal zelf inrichten, van eenvoudige overzichten tot diepgaande scenario-analyses.

 

Voordelen

  • SaaS-oplossing
  • Uitkomsten te personaliseren op levensfase of gewenst detailniveau
  • Gemakkelijk scenario’s toevoegen
  • Aansluiting op alle mogelijke communicatievormen.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.