<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Gecertificeerde kwaliteit

TJIP voldoet aantoonbaar aan hoge eisen voor privacy en data protectie en heeft MVO geïntegreerd in haar bedrijfsvoering. Dit laten wij regelmatig toetsen. Onze certificaten zijn daarvan het bewijs. 

ManagementsysteemCertificatie.IS027001 - Edited
ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm voor informatiebeveiliging. Door te voldoen aan de ISO-normen toont TJIP aan dat zij voldoet aan alle eisen rond informatiebeveiliging met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.

Soc2 TJIP v2
SOC2 type2

Met de SOC2-verklaring bieden we onze klanten nog meer zekerheid over de werking van onze beheersmaatregelen bij de levering van ons TJIP Smart Platform. SOC biedt een sterk gestandaardiseerd kader voor de inrichting van processen en beheersmaatregelen rondom de onderwerpen: beveiliging, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, integere gegevensverwerking en geheimhouding.

Deelnemer-logo-MVO-Register
MVO Register

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekend en een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van TJIP. Dit uit zich onder andere in een duurzame langdurige relatie met onze klanten, leveranciers en partners. Goed werkgeverschap en goede zorg voor onze werknemers. En het niet tolereren in onze bedrijfsvoering en in die van onze toeleveranciers van discriminatie, agressie, intimidatie, kinderarbeid, dwangarbeid en slavernij.

FSQS-NL
FSQS-NL Registratie

TJIP is lid van de FSQS-NL, een samenwerking van financiële instellingen die streven naar een uniforme standaard voor het beheer van derde- en vierde-partij informatie om naleving aan regelgevers, beleid en governance controles aan te tonen. Onze FSQS-NL registratie is een bewijs van onze toewijding aan het verminderen van risico's en het waarborgen van compliance in de financiële sector.