<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Bemiddeling verzekeren

2.6 - stap 1@4x mobile 2.6 - 1@4x-1
2.6  - stap 2@4x mobile 2.6 - 2@4x
2.6 - stap 3@4x mobile 2.6 - 3@4x
1
2
3
Ontsluiten van verzekeringsproducten vanuit backoffice-systemen naar bemiddelaars is vaak tijdrovend en niet efficiënt. Iedere verzekeraar heeft zijn eigen protocollen en definities waardoor het moeilijk koppelen is.
De TJIP Insurance Gateway stelt data van verzekeringsproducten op een eenduidige manier beschikbaar waardoor gemakkelijk aansluiting wordt gerealiseerd tussen verzekeraar en bemiddelaars wat leidt tot een prettiger proces voor klanten.
Kortere time-to-market voor verzekeringsproducten. Een naadloos offerte-, aanvraag- en mutatieproces tussen bemiddelaars en aanbieders.

Wat is het?

De Insurance Gateway zorgt voor rechtstreekse datastromen tussen aanbieders van verzekeringen en bemiddelaars. Omgekeerd worden aanvragen en mutaties vanuit bemiddelaars direct verwerkt in de administraties van de aanbieders.

Aanbieders worden vanuit hun eigen backoffice systeem aangesloten met hun eigen protocollen en berichtdefinities. De Insurance Gateway zet deze om naar de SIVI All Finance Standaard (AFS). Hierdoor kunnen de backoffices van aanbieders eenvoudig en tegen lage kosten gekoppeld worden aan de systemen van bemiddelaars. Aanbieders profiteren van kostenvoordelen en een kortere time-to-market. Het intermediair praat op een en dezelfde manier met alle aanbieders.

TJIP levert indien gewenst de schermen die voor de eindgebruiker te zien zijn op de website of in een app van bemiddelaars. Dit kan voor alle soorten verzekeringen opgezet worden en in iedere gewenste huisstijl. 

 

Voordelen

  • Producten sneller op de markt brengen.
  • Direct aansluiten op adviespakketten zoals MeetingpointAdvies.
  • Direct aansluiten op serviceproviders.
  • Lagere kosten door standaardisatie van offerte-, aanvraag- en mutatieprocessen.
  • Tijd besparen door digitale communicatie met bemiddelaars.
  • Snelle implementatie door flexibele koppelmogelijkheden.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.