<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Email Disclaimer

TJIP B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina vind je de email disclaimer van TJIP B.V. We raden je aan deze aandachtig door te nemen.

1: E-mail

De inhoud van e-mails zijn alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als je onbedoeld dit bericht heeft ontvangen verzoeken wij je de e-mail te verwijderen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor je bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. TJIP B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/ of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

 

2: Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van de individuele site bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van TJIP BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

 

3: Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van TJIP BV, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van TJIP BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
 

4: Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.
 

5: Contact 

Informaticalaan 5 2628 ZD Delft

E-mail: info@tjip.com

Telefoon: +31(0)15-7890789

Fax: +31(0)15-7890799

KvK: Delft 27177678

BTW: nr. NL. 808178661.B01

Meer weten over TJIP?