<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Bezoek het Innovation Lab >

Komende events

TJIP is regelmatig te vinden op congressen en beurzen, treedt vaak op als gastspreker en sponsort diverse initiatieven. Bekijk hieronder waar u ons aankomende tijd kunt vinden!

  • Over het event:
    Informele sessies met beslissers en concullega's uit de financiële sector. Wat gaat Blockchain concreet voor ons betekenen en hoe kunnen wij ons slim op deze technologie voorbereiden?