<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Meet ups

Blijf ook slimmer met TJIP. We zijn regelmatig te vinden op congressen en beurzen, treden regelmatig op als gastspreker en organiseren eigen events. Bekijk hieronder waar je ons de aankomende tijd kunt ontmoeten.