<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Actief beheer

2.8 - stap 1@4x mobile 2.8 - 1@4x-1
2.8 - stap 2@4x-1 mobile 2.8 - 2@4x-1
2.8 - stap 3@4x mobile 2.8 - 3@4x-1
1
2
3
Consumenten twijfelen of hun huidige verzekeringsproduct nog aansluit bij hun bestaande situatie.
Door het integreren van data, zoals nieuwe premies, gezinssituatie, gewijzigde economische omstandigheden en persoonlijke doelen, krijgen we een scherpere blik op de klant.
Verhoogde klantloyaliteit, optimaal rendement op klantportefeuilles en voldoen aan de eisen van toezichthouders voor actief klantbeheer.

Wat is het?

Een workflow gericht op het optimaliseren van klantenportefeuilles door de juiste klanten op het juiste moment te benaderen met relevante informatie of advies. Daarnaast helpt het financieel dienstverleners bij het voldoen aan AFM-richtlijnen voor nazorg.


Dankzij de module kunnen jouw medewerkers en externe adviseurs toegang krijgen tot de dossiers. Op die manier kunnen zij dossiers zelf behandelen, de dossiers van hun relaties inzien, online adviesgesprekken plannen of een proefberekening maken op basis van de bestaande gegevens.

 

Onze webgebaseerde oplossing garandeert dat alle medewerkers met dezelfde versie werken, met real-time informatie. Plus, het is eenvoudig om rapportages op te stellen.

 

Voordelen

  • Maximaliseer het rendement uit klantenportefeuilles.
  • Voldoe op een gestructureerde manier aan alle relevante richtlijnen en eisen van de AFM.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.