<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Optimale hypotheek

2.2 - stap 1@4x-1 mobile 2.2 - 1@4x-2
2.2 - stap 2@4x mobile 2.2 - 2@4x-1
2.2 - stap 3@4x mobile 2.2 - 3@4x-1
1
2
3
Vaak worden door de adviseur slechts een beperkt aantal hypotheekconstructies overwogen, en deze mogelijkheden worden een voor een doorgerekend.
Automatische doorrekening van verschillende hypotheekvarianten en rentebladen zorgt ervoor dat alle potentiële opties worden overwogen in het advies. Dit kan leiden tot het ontdekken van voordelige mogelijkheden die eerder niet waren overwogen.
Zowel de klant als de adviseur kunnen met vertrouwen de beste hypotheek kiezen. Aanvullend is er besparing van kostbare tijd voor beide.

Wat is het?

De module Optimale Hypotheek biedt financieel dienstverleners sneller en beter inzicht in de optimale hypotheek voor de persoonlijke situatie van de klant.


Door alle mogelijke hypotheekvarianten en rentebladen automatisch door te rekenen, krijgt men een overzicht van alle mogelijke hypotheekopties. Hierdoor kan gemakkelijker de best passende oplossing worden gekozen. De berekeningen zijn altijd gebaseerd op de meest recente rentepercentages van de geldverstrekker.

Zelfs in het geval van verplichte vervroegde aflossingen biedt onze module een helder overzicht van alle mogelijkheden. Daarnaast kunnen adviseurs eenvoudig verfijningen en selecties aanbrengen door instellingen in de module aan te passen.

 

Voordelen

  • Krijg de beste resultaten uit elke hypotheekberekening voor beter advies.
  • Ervaar een enorme tijdsbesparing tijdens het adviseren.
  • Direct inzicht in de benodigde eigen middelen bij verschillende hypotheeksamenstellingen.
  • Altijd gebaseerd op de meest recente rentepercentages.
  • Eenvoudige aanpassing en specificatie van berekeningen voor gerichtere resultaten.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.