<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Optimale hypotheek

2.2 - stap 1@4x-1 mobile 2.2 - 1@4x-2
2.2 - stap 2@4x mobile 2.2 - 2@4x-1
2.2 - stap 3@4x mobile 2.2 - 3@4x-1
1
2
3
De adviseur neemt een beperkt aantal constructies in overweging en rekent alleen die mogelijkheden stuk voor stuk door.
Automatische doorrekening van meerdere hypotheekvarianten en rentebladen betekent dat alle denkbare mogelijkheden worden meegenomen in het advies. Wellicht komen mogelijkheden op tafel die anders buiten beeld zouden zijn gebleven.
Klant en adviseur hebben meer zekerheid dat ze de optimale hypotheek kiezen. Aanvullende besparing van kostbare tijd voor zowel adviseur als de klant.

Wat is het?

De module Optimale Hypotheek geeft financieel dienstverleners sneller en beter inzicht in de optimale hypotheek voor de persoonlijke situatie van de consument.

Dankzij automatische doorrekening van alle mogelijke hypotheekvarianten en rentebladen worden alle mogelijke hypotheken overzichtelijk gepresenteerd. Uit deze veelheid aan mogelijkheden kan dan de best passende oplossing worden gekozen. Er wordt gerekend met realistische rentes van de geldverstrekker waarbij alle rentes per renteblad in één opdracht volledig worden doorgerekend.

Ook wanneer sprake is van verplichte vervroegde aflossingen binnen een hypotheek dan biedt deze tool uitkomst, waarbij de adviseur altijd het overzicht krijgt op alle mogelijkheden.

 

Voordelen

  • Beter advies: haal het optimale uit een hypotheekberekening
  • Enorme tijdsbesparing bij advies.
  • Meteen inzicht in benodigde eigen middelen bij verschillende hypotheek samenstellingen.
  • Verfijning en doelgerichtheid van opdracht is gemakkelijk in te stellen.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.