<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Oriëntatie verzekeren

2.5 - stap 1@4x mobile 2.5 - 1@4x
2.5 - stap 2@4x mobile 2.5 - 2@4x
2.5 - stap 3@4x mobile 2.5 - 3 @4x
1
2
3
Zowel klanten als adviseurs vinden het moeilijk om een totaaloverzicht te krijgen van alle beschikbare verzekeringsproducten. Klanten hebben moeite met het inschatten wat de beste optie is voor hun specifieke situatie, terwijl financieel adviseurs verschillende extranetten van aanbieders moeten raadplegen om inzicht te krijgen.
Door data van alle verzekeringsproducten op één centrale plek aan te bieden, ontstaat er een compleet en duidelijk beeld van de situatie en de mogelijkheden.
Meer zekerheid dat de juiste verzekeringsproducten worden gekozen. Financieel adviseurs besparen tijd en kunnen daardoor meer aandacht besteden aan hun klant.

Wat is het?

De module stelt gebruikers in staat om verzekeringsproducten op een eenduidige manier naast elkaar te zetten. Hiermee wordt een eerlijke vergelijking tussen de producten gegarandeerd.


Via een API kunnen aanbieders en adviseurs het oriëntatieproces op maat inrichten. Deze vergelijkers kunnen worden geïntegreerd in een website of een extranet. Via de vergelijker kan een product ook direct worden aangevraagd bij de verzekeraar.

 

Aanvullend biedt TJIP data integraties en vastgoeddata aan. Dit minimaliseert het aantal invoerhandelingen bij het oriënteren en aanvragen van verzekeringen en maakt het oriëntatieproces persoonlijker, bijvoorbeeld door het invoeren van woningkenmerken bij woonhuisverzekeringen.

 

Voordelen

  • Stel premies en voorwaarden beschikbaar op een platform.
  • Een gestroomlijnd proces met minder invoerhandelingen dankzij de inzet van data.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.