<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Oriëntatie verzekeren

2.5 - stap 1@4x mobile 2.5 - 1@4x
2.5 - stap 2@4x mobile 2.5 - 2@4x
2.5 - stap 3@4x mobile 2.5 - 3 @4x
1
2
3
Het totale verzekeringsaanbod is lastig te overzien, zowel voor de klant als voor de adviseur. De klant kan niet goed inschatten wat in zijn of haar situatie de beste keuze is. Financieel adviseurs moeten dat inzicht halen uit verschillende extranetten van aanbieders.
Door data van alle verzekeringsproducten via één plek beschikbaar te stellen ontstaat een compleet beeld van de situatie en de mogelijkheden.
Meer zekerheid dat men het juiste product kiest. Besparing van kostbare tijd waardoor financieel adviseurs meer tijd over hebben voor hun klanten.

Wat is het?

Met een vergelijker kunnen verzekeringsproducten van verschillende aanbieders op een eenduidige manier naast elkaar gezet worden zodat appels met appels worden vergeleken. TJIP heeft vergelijkers beschikbaar voor AOV, overlijdensrisicoverzekeringen, particuliere schadeverzekeringen en een unieke pakketvergelijker voor particuliere schadeverzekeringen. In het geval van AOV en overlijdensrisico is het mogelijk om ook direct de aanvraag bij de verzekeraar in te dienen.


De verschillende functies van de module worden via API's aangeboden. Aanbieders en adviseurs kunnen met behulp van deze APIs hun eigen oriëntatieproces precies inrichten zoals zij dat willen. De vergelijkers kunnen in een website of een extranet geplaatst worden.

 

Aanvullend biedt TJIP vastgoeddata aan voor het verminderen van invoerhandelingen binnen de flow voor woongerelateerde verzekeringen en om de oriëntatie meer persoonlijk te maken. Bijvoorbeeld invoer van woningkenmerken bij woonhuisverzekeringen.

 

Voordelen

  • Via één centrale plek altijd de actuele premies en voorwaarden beschikbaar.
  • Soepeler proces met minder invoerhandelingen door inzet van data.
  • Unieke pakketvergelijker voor particuliere schadeverzekeringen.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.