<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Vastgoeddata

2.12 - stap 1@4x mobile 2.12 - 1@4x-1
2.12 - stap 2@4x mobile 2.12 - 2@4x-1
2.12 - stap 3@4x mobile 2.12 - 3@4x-1
1
2
3
Een compleet inzicht in de markt voor koopwoningen is complex en niet centraal beschikbaar.
TJIP combineert data tot nieuwe inzichten, zoals de inschatting van woningwaardes, de houding ten aanzien van verduurzaming of verhuizen, op adres- en wijkniveau.
Het diepere inzicht leidt tot een meer persoonlijke dienstverlening en een hogere klanttevredenheid.

Wat is het?

Het biedt toegang tot vastgoeddata, omgevingsinformatie en financiële gegevens. We bieden snelle, betrouwbare en datagedreven inzichten in wonen voor gebruik in klantreizen, dashboarding en analyses.

Wil je als organisatie een beter beeld krijgen van de markt, je portefeuille ontwikkelkansen of juist je klanten een duidelijker beeld geven van hun woon- of financiële situatie?


Eenvoudig toegankelijk via een API. TJIP draagt zorg voor actuele en representatieve data.

 

Voordelen

  • Inzicht in de vastgoedmarkt.
  • Klanten een duidelijker beeld geven van hun woon- en financiële situatie.
  • Klanten een prettiger proces bieden door hen relevante inzichten te tonen.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.