<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Vastgoeddata

2.12 - stap 1@4x mobile 2.12 - 1@4x-1
2.12 - stap 2@4x mobile 2.12 - 2@4x-1
2.12 - stap 3@4x mobile 2.12 - 3@4x-1
1
2
3
Een compleet inzicht in de markt voor koopwoningen is complex en niet centraal beschikbaar.
TJIP combineert data tot nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld bij de inschatting van woningwaardes, houding ten aanzien van verduurzaming of verhuizingen op adres- en wijkniveau.
Het diepere inzicht leidt tot een meer persoonlijke dienstverlening en een hogere klanttevredenheid.

Wat is het?

Toegang tot vastgoed data, omgevingen en financiën. We bieden snelle, betrouwbare en data-gedreven inzichten in wonen voor gebruik in klantreizen, dashboarding en analyses.

Wil je als organisatie een beter beeld krijgen over de markt, je portefeuille ontwikkelkansen of juist je klanten een beter beeld schetsen over hun woon- of financiële situatie.


Gemakkelijk toegankelijk via een API. TJIP draagt zorg voor actuele en representatieve data.

 

Voordelen

  • Inzicht in de vastgoedmarkt.
  • Klanten een beter beeld schetsen over hun woon- en financiële situatie. 
  • Klanten een fijner proces bieden door hen relevante inzichten te tonen.

 

  Deze module is onderdeel van TJIP Smart Platform. Een uniek modulair platform voor financieel dienstverleners wat eindgebruikers helpt bij het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten.