<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Afstuderen bij 'The Platform Engineer'

22 oktober 2018
Hesly Bentvelsen
Case

Jules Wijt, student ICT aan HZ University of Applied Sciences te Vlissingen, is sinds september 2016 werkzaam bij Newest Industry in Bergen op Zoom. Na het afronden van zijn eerste stage is Jules aangebleven als werkstudent om vervolgens in april 2018 te starten met zijn afstudeeronderzoek. In dit verslag lees je de resultaten van zijn onderzoek!

Kunstmatige intelligentie

“Voor mijn afstudeeropdracht stond de veranderende interactie tussen gebruikers en platforms centraal. Er vindt namelijk een verschuiving in interactie plaats van ‘clicks’ naar ‘conversation’. Om hierop in te spelen kan bijvoorbeeld een Messenger gebruikt worden, maar om die goed in te zetten moet er intelligentie worden geïmplementeerd.” Aldus Jules.

Het doel van het onderzoek was om de intelligentie op een generieke manier in te bouwen en hier vervolgens een advies aan te koppelen. Er is in dit onderzoek met name rekening gehouden met de diverse functionaliteiten die de oplossing moest hebben en op de privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Voor de uitvoer van het onderzoek is er een onderverdeling gemaakt van een vijftal onderzoeksfases:

  1. Requirements opstellen door middel van een analyse van de AVG.
  2. Onderzoek doen naar de verschillende typen ‘agents’ en op basis hiervan requirements opstellen.
  3. Een adviesrapport opstellen (op basis van de requirements) met relevantie documentatie, eigen bevindingen en een advies voor een te aanbevolen implementatie.
  4. Op basis van het advies ontwerpen maken en deze toepassen binnen een prototype.
  5. Prototype valideren en conclusies trekken over de werking.

De adviesfase

Het uiteindelijke advies ging tussen twee verschillende implementaties, te noemen Rasa en Dialogflow. Dialogflow is een SaaS-agent van Google en Rasa is een open-sources agent die gebruik maakt van meerdere open source libraries voor de classificatie. Doorslaggevend hierin waren twee dingen:

Privacy

Rasa staat los van een platform, waardoor het in eigen beheer gedraaid kan worden. Hierdoor zijn wij zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van de privacy gerelateerde eisen. Dialogflow zit echter vast aan het Google cloud platform waardoor er overeenkomsten met google zouden moeten worden aangegaan om hen officieel als data processor te benoemen.

Functioneel

Bij Rasa kunnen flexibel functionaliteiten worden toegevoegd. Daarnaast hebben we zelf de classificatie in de hand. Bij Dialogflow zijn we daar tegenover compleet afhankelijk zijn van de functionaliteiten die Google uitbrengt voor het platform.

Prototyping

Het prototype werd uiteindelijk een conversationele implementatie van de woonscan, een bestaande applicatie om consumenten te helpen met het vinden van de juiste woning. Binnen het prototype heeft Jules Rasa ingezet om aan te tonen dat de werking voldoet aan de eisen die van tevoren waren gesteld. De woonscan bestaat uit een aantal verschillende stappen. Per stap is er gekeken naar de conversationele implementatie:

  1. De gebruiker wordt gevraagd om een account aan te maken
  2. De gebruiker wordt gevraagd om context te geven over de woonsituatie, familiesituatie en vorderingen op de huizenmarkt.
  3. De gebruiker gaat zoeken naar een woning op stad, straat of postcode. De zoekopdracht kan worden uitgebreid met specifiekere zoekdetails zoals oppervlakte of aantal kamers. Het zoeken naar woningen wordt vervolgens gedaan via Jumba.nl.
  4. Uiteindelijk kan de gebruiker met een geschikte woning een hypotheek berekening maken.
  5. Tot slot krijgt de gebruiker een overzicht van bovenstaande gegevens.

Resultaat

Het prototype geeft inzicht in de manier waarop de agent per fase toegepast kan gaan worden. Het is natuurlijk nog geen compleet product, maar het heeft wél de potentie om dat te worden. Om dit prototype uit te rollen en daadwerkelijk operationeel te maken moeten de gesprekken worden uitgebreid met de input van meer trainingsdata en ook de opzet van het gesprek mag nog wat dynamischer. Jules is vooralsnog blij met het resultaat en ziet naast de woonscan nog veel meer toepassingsgebieden waar het Messenger platform ingezet zou kunnen worden.

 

##

Over TJIP

‘The Platform Engineer’ van het Delftse technologiebedrijf TJIP bouwen en ondersteunen digitale platforms samen met de businesspartners van het bedrijf. De platforms helpen om kennis, mensen en techniek te verbinden en organisaties efficiënter en transparanter te laten functioneren. TJIP heeft als missie met branche-brede business platforms de bedrijfskritische processen van onder meer financiële instellingen op eenvoudige wijze beschikbaar te maken voor adviseurs en consumenten. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan mission critical platforms bij onder andere ABN AMRO, Achmea, BlackRock, Eurocross en HSK én aan platforms in eigen beheer. Meer informatie over TJIP is te vinden op www.tjip.com.

 

Bekijk onze actuele vacatures

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief