<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

De invloed van Artificial Intelligence op de gezondheidszorg

20 augustus 2018
Christian van Kooten
Case

Nieuwe technologische trends worden vaak gevalideerd door grote bedrijven die ervoor kiezen om erin te investeren. Dit is het geval met Artificial Intelligence (AI); het heeft Google zelfs aangezet om zijn onderzoeksdivisie te hernoemen naar 'Google AI', om daarmee de steeds groter wordende focus van het bedrijf te weerspiegelen op het gebied van onderzoek naar artificial Intelligence met betrekking tot hun computervisie, initiatieven op het terrein van de gezondheidszorg en stemassistenten.

AI is een van de meest veelbelovende technologieën die de toekomst van veel industrieën, waaronder de gezondheidszorg, vorm gaan geven. Terwijl sommige zorgverleners worstelen met een verouderde infrastructuur, proberen anderen een verhoogde vraag naar meer bedden in goede banen te leiden, of om de instellingen voor intramurale en ambulante patiënten te optimaliseren. Het integreren van digitale technologieën in traditionele gezondheidsdiensten is de volgende stap en AI zal hierin een belangrijke rol spelen.

Verbetering van de ervaringen van patiënten

Digitale en AI-technologieën bieden nu al betere preventie en on-demand-interacties via een groot aantal apparaten, waardoor de ervaringen van patiënten worden verbeterd.

Voorspellende analyses en trackers

Het verzamelen en verwerken van patiëntengegevens maakt het voor zorgaanbieders mogelijk om patiënten beter te volgen en medische noodsituaties te voorkomen voordat deze zich voordoen.

Het gezondheidsbewustzijn neemt toe omdat mensen de kwaliteit van leven en welzijn willen verbeteren. Dit heeft de markt aangezwengeld voor apparaten zoals draagbare technologieën die consumenten op een gemakkelijke manier helpen bij het volgen van hun gezondheid zonder regelmatige medische controles uit te hoeven voeren. Deze draagbare technologieën kunnen evenwel ook door de zorgaanbieder worden gebruikt om de betrokkenheid van patiënten te vergroten door hen in staat te stellen hun dagelijkse routine bij te houden.

Lees ook: the future of healthcare

Big data-oplossingen bevatten AI-algoritmen die gebruikmaken van de gegevens van deze apparaten zodat zorgaanbieders een stap voor kunnen zijn.

 • Zephyr Health — hun technologie is een unieke combinatie van gepatenteerde algoritmes voor machine learning die voorspellende inzichten verschaffen met behulp van wereldwijde gezondheidsgegevens op elk belangrijk behandelingsgebied. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van duizenden verbonden gegevensbronnen; openbare bronnen, privébronnen en bronnen van leveranciers.
 • SCIO Health Analytics — biedt voorspellende analytische oplossingen en services aan die gegevens omzetten in bruikbare inzichten zodat zorgorganisaties inzichten kunnen creëren die veranderingen in de zorg triggeren.
 • HBI Solutions — biedt een reeks bewezen oplossingen aan met betrekking tot voorspellende analyses en prestatieanalyses voor organisaties in de gezondheidszorg wereldwijd.
 • DaVincian Healthcare — biedt zorginstellingen kennisgestuurde tools aan waarmee ze essentiële administratieve en financiële services kunnen volgen, beheren en automatiseren.
 • Sandlot Solutions — stelt organisaties in de gezondheidszorg in staat de kwaliteit van de zorg te verbeteren, risico's beter te begrijpen en te beheren, kosten te verlagen, en over te stappen op nieuwe bedrijfsmodellen. Het software-as-a-service cloud-model met zijn configureerbare technologie stroomlijnt het delen van gegevens en biedt artsen bruikbare patiëntinformatie en -analysemogelijkheden aan op het zorgpunt.
 • Apixio — Het cognitieve computerplatform is behulpzaam bij het verwerken van risicoaanpassingen; de fundamentele basis voor een op waarde gebaseerde gezondheid. De HCC Profiler is een bewezen oplossing die inzichten mogelijk maakt in document- en coderingslacunes ten einde een meer accurate risicoscore te verkrijgen.
 • Arcadia Healthcare Solutions — Hiermee kunnen zelfs de meest complexe organisaties in de gezondheidszorg de beste gegevens verkrijgen, analyseren en gebruiken ten einde hun meest uitdagende problemen op te lossen. Hun technologieën en services verzamelen data voor de behoeften van zorgorganisaties en verrijken die gegevens vervolgens om acties te kunnen identificeren met betrekking tot de kwaliteitsverbetering van het bereiken van de gestelde doelen voor de volksgezondheid.

  Lees ook: Fintech trends & predictions [e-book]

Chatbots en virtuele verpleegkundigen

Met behulp van machine learning en natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen kunnen chatbots vragen van artsen automatiseren, zodat diagnostische processen versneld kunnen worden. Het kan ook worden gebruikt om met patiënten te communiceren, zowel in de klinische fase als in de poliklinische fase.

De eerste interventionele radiologie-chatbot, VIR (Virtual Interventional Radiologist) werd vorig jaar aangekondigd in het UCLA Medical Center in Washington, DC. Onderzoekers Dr. Edward Lee en Dr. Kevin Seals presenteerden het prototype van de chatbot die automatisch communiceert met de verwijzende clinici, en snel op bewijsmateriaal gebaseerde antwoorden geeft op veel gestelde vragen. VIR biedt de verwijzende arts de mogelijkheid om informatie met de patiënt te communiceren, zoals een overzicht van een interventionele radiologiebehandeling of de volgende stappen in een behandelplan; allemaal real time. De chatbot is gebouwd op basis van meer dan 2.000 gegevenspunten als voorbeeld, en is ontworpen om vragen te geven die vaak naar voren komen tijdens een consult met een interventionele radioloog. Het onderzoeksteam integreerde VIR met natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden in samenwerking met het IBM Watson AI-systeem. Als VIR geen adequaat antwoord kan geven op een bepaalde vraag, geeft de chatbot de verwijzende arts de contactinformatie zodat er contact met een menselijke interventionele radioloog plaats kan vinden.

Your.MD is een ander voorbeeld. De chatbot gebruikt machine learning om gepersonaliseerde gezondheidsinformatie en relevante producten en diensten aan te bieden. De algoritmen zijn getraind in "gevalideerde medische literatuur over meer dan 1.000 medische aandoeningen", waardoor de chatbot algemene symptomen leert kennen en aanbevelingen voor relevante hulpmiddelen kan doen. Gebruikers kunnen hun symptomen beschrijven, de chatbot biedt vervolgens een lijst met gerelateerde aandoeningen aan, waarbij het gesprek wordt voortgezet totdat de toestand van een patiënt kan worden geïdentificeerd. De chatbot is toegankelijk middels 6 platformen, waaronder Facebook Messenger en Skype.

Bekijk ons Healthcare platform

Patiënten op elk moment de hoogte houden en verbonden blijven is een essentieel onderdeel van de beleving van patiënten. Maar als er niet genoeg verpleegkundigen beschikbaar zijn of er is weinig tijd, zoals meestal het geval is in ziekenhuizen, kunnen virtuele verplegende personeelsleden of assistenten deze communicatie overnemen waardoor patiënten zich geïnformeerd en comfortabel voelen. Dit is het doel van Sally en Walt, de virtuele persoonlijke gezondheidscoaches. Als onderdeel van het door AI-gevoede patiëntenbetrokkenheids- en educatieplatform genaamd iCare Navigator, dat toegankelijk is op een tablet of via een kanaal van de ziekenhuis-tv, maken Sally en Walt gebruik van de elektronische medische dossiers van een patiënt en machine learning om een persoonlijke relatie op te bouwen. De assistent komt er geleidelijk achter wanneer een patiënt het meest ontvankelijk is om te leren over zijn of haar gezondheidstoestand of hoe de zorg het best kan worden beheerd. Reflexion Health's Virtual Exercise Rehabilitation Assistant (VERA) werkt op een vergelijkbare manier en begeleidt patiënten door oefeningen voor fysiotherapie en bewaakt de voortgang ervan. Een recent rapport van Accenture voorspelt dat virtuele verpleegkundigen in 2026 jaarlijks 20 miljard dollar aan zorgkosten zouden kunnen uitsparen.

Onlangs heeft Microsoft plannen aangekondigd voor nieuwe cloud- en AI-gevoede technologieën als onderdeel van hun Healthcare NExT-programma voor de gezondheidszorg. Het bedrijf kondigde vier nieuwe projecten aan:

 • Een op gezondheidszorg gericht Azure-cloud blueprint;
 • Microsoft Genomics; een platform voor genetische analyses en gepersonaliseerde geneeskunde;
 • Een nieuwe template voor Microsoft Teams dat toegesneden is op zorgaanbieders;
 • Empower MD: een platform voor artificial intelligence dat artsen kan helpen door te luisteren naar en te leren van hun communicatie met patiënten.

Verbetering van operationele efficiëntie

Een van de grootste uitdagingen wereldwijd, waar het gaat om organisaties in de gezondheidszorg, is het verbeteren van de operationele efficiëntie. Dit is een ander gebied waarop AI veel potentieel blijkt te hebben. Hierdoor behoren een beter tijdsbeheer, een verbeterd beheer van autorisaties, de geschiktheid van de patiënt, en een beter passende verblijfsduur tot de mogelijkheden.

Het University College London Hospitals (UCLH) heeft onlangs een plan aangekondigd om artsen en verpleegkundigen voor sommige taken te vervangen door AI. De driejarige samenwerking tussen UCLH en het Alan Turing Institute heeft geleid tot de inzet van AI-algoritmen om nieuwe manieren te vinden om middelen en hulpbronnen aan te sturen, maar ook om medische diensten te verbeteren, zoals het stellen van diagnoses van ziekten en het identificeren van mensen die een bepaald risico lopen op een ziekte. Het eerste project is gericht op het verbeteren van de afdeling voor ongevallen en spoedeisende hulp van het ziekenhuis, in termen van wachttijden. Een ander project dat al loopt heeft tot doel patiënten te identificeren die waarschijnlijk niet in staat zijn om afspraken zelf bij te wonen. Andere toepassingen zijn het sturen van herinneringsberichten en het organiseren van afspraken om de kans op aanwezigheid te maximaliseren.

MetroHealth, een ziekenhuis in de VS, heeft in november 2017 Qventus geïmplementeerd, een oplossing die klinieken behulpzaam is bij het verbeteren van de planning door het voorspellen van de kans dat de patiënt op bepaalde dagen niet op komt dagen. De oplossing heeft een nauwkeurigheidspercentage van 82 procent zodat MetroHealth de productiviteit van artsen kan verbeteren door de vrijgevallen afsprakentijdstippen binnen dan 24 uur met nieuwe patiënten te vullen.

In Nederland is 97% van de facturen in de gezondheidszorg gedigitaliseerd, inclusief gegevens over de behandeling, de arts en het ziekenhuis. Zorgprisma Publiek is gespecialiseerd in het analyseren van de facturen en gebruikt IBM Watson in the Cloud om de gegevens te ontginnen. Het kan zien of een arts, kliniek of ziekenhuis herhaaldelijk fouten maakt bij de behandeling van een bepaald type aandoening om hen vervolgens te helpen bij het verbeteren ervan en onnodige ziekenhuisopnames van patiënten te vermijden.

Conclusie

We hebben gezien dat AI-pilootapplicaties hun potentieel in de gezondheidszorg keer op keer bewijzen. Het feit dat grote technologiebedrijven hun onderzoek op deze technologie richten en hun investeringen vergroten bevestigt de enorme impact die AI de komende jaren op de gezondheidszorg zal hebben.

Net als voor de bankensector, is ook de gezondheidszorgsector trager in het aanvaarden van nieuwe technologieën. Zorgaanbieders hebben zich ondertussen evenwel gerealiseerd dat ze dezelfde technologisch onderlegde klanten aanspreken als de banken en de technologie-industrie, hetgeen ook vraagt om de digitalisering van de gezondheidszorg.

Meer lezen over Artificial Intelligence en andere disruptieve tech-trends?

Fintech Trends & Predicitions TJIP kleinLees ook: Fintech trends & predictions [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief