<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Banking services en Smart Business Platforms

11 juli 2018
Christian van Kooten
Case

In de banksector veranderen de zaken snel, vooral nu PSD2 van kracht is. Dit fundamentele gedeelte van de betalingsgerelateerde wetgeving in Europa heeft tot doel de digitale verstoring en de hervorming van de banksector te versnellen. De gevestigde fintech-bedrijven zitten nog steeds in de lift en met de implicaties van de door PSD2 gestimuleerde open banking staan banken voor nieuwe uitdagingen, maar evengoed ook voor spannende mogelijkheden.

Een kleine introductie in PSD2

PSD2, ofwel de herzien Payment Service Directive (Richtlijn Betalingsdiensten), trad in januari 2018 in werking, ter vervanging van de oorspronkelijke PSD uit 2007. Het door de Europese Commissie (Directoraat-generaal Interne Markt) uitgegeven beleid is bedoeld ter reguleren van betalingsdiensten en betalingsdienstaanbieders in de hele Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Het bredere doel ervan is het bevorderen van pan-Europese concurrentie en deelname aan de betalingssector, ook van niet-banken, en om te zorgen voor een gelijkwaardig speelveld door de harmonisatie van consumentenbescherming en de rechten en plichten voor betalingsproviders en -gebruikers.

Kortom, PSD2 zal de klanten van banken, zowel consumenten als bedrijven, in staat stellen om externe leveranciers te gebruiken voor het beheer van hun financiën. Terwijl Open Banking zich begint te ontwikkelen en evolueren, stelt deze richtlijn fintech-bedrijven in staat om applicaties te bouwen op basis van de gegevens van banken. Hierdoor zou het bijvoorbeeld mogelijk kunnen worden dat u uw Facebook-app gebruikt om uw rekeningen te betalen of om uw bestedingspatroon te analyseren.

De technologische kern van PSD2 zal waarschijnlijk worden gevormd open API's die banken de mogelijkheid geven om hun betalings- en datadiensten aan derden te koppelen. De verordening schrijft echter geen specifieke technologie voor, wat betekent dat er gemeenschappelijke normen kunnen worden overeengekomen welke niet perse gestandaardiseerde API's hoeven te zijn.

"Zolang we het eens worden over kwalitatief hoogwaardige standaarden zoals de architecturale patronen van REST [REpresentational State Transfer], JSON-gegevensformaten [JavaScript Object Notation] en beveiligde communicatiekanalen is het begin alvast goed. Het zou derde partijen in staat moeten stellen om de gegevens op een vergelijkbare manier op verschillende niveaus op te nemen met een veelheid aan gegevens die door verschillende financiële instellingen kunnen worden gedeeld",

Sahana Hussein, HSBC’s head of open banking zie artikel.

Alhoewel de richtlijn al in werking is getreden verandert de situatie nu nog niet. Om naleving van deze richtlijn mogelijk te maken heeft de Europese Commissie ook een technische reguleringsnorm uitgevaardigd die pas in november 2019 van kracht wordt, waardoor banken enig respijt hebben om de reeks economische uitdagingen die erbij horen aan te pakken, inclusief hoe ze concurrerend moeten blijven in het licht van technologische innovaties.

Hoe banken concurrerend kunnen blijven

Objectief bezien is dit een grote stap in de richting van bredere digitalisering van betalingen en het creëren van betere, meer relevante financiële diensten voor digitale klanten. Maar het betekent ook dat banken niet langer alleen met banken concurreren, maar met iedereen die financiële diensten aanbiedt. En naarmate meer niet-banken de markt betreden kunnen traditionele banken het steeds moeilijker krijgen zich te onderscheiden.

Ondanks dat biedt dit banken evenwel ook een unieke mogelijkheid om, vanwege hun uitgebreide financiële ervaring en klantinzicht, sneller en beter te handelen dan andere gevestigde partijen. Door een aantrekkelijke digitale bankervaring te creëren kunnen ze hun relevantie vele malen vergroten met het volgen van de consumententrends en door het bouwen van smart business platforms.

Het creëren van oplossingen voor digitale klanten

Accenture’s 2017 Consumer Banking Report meldde dat bijna de helft (48%) van de klanten relevant advies en productinformatie bij de hand wil hebben als ze hun dagelijks zaken doornemen. Men wil bijvoorbeeld dat banken informatie sturen over de beste hypothecaire mogelijkheden als ze bezig zijn met het kopen van een woning; contextuele informatie die veel banken momenteel niet verstrekken.

Consumenten verwachten snelheid en gemak van hun bank, net zoals ze die verwachten van hun technische apps. Ze verwachten advies op maat en onder hun eigen voorwaarden. De vooruitgang in artificial intelligence en machine learning-technologieën opent deuren voor banken waarmee ze effectieve automatische ondersteuning kunnen bieden als een extra mogelijkheid om hun digitale klanten toegang te geven tot gepersonaliseerde informatie en begeleiding.

Een goed voorbeeld van gepersonaliseerde bankdiensten zijn kaartgebonden aanbiedingen waarbij banken een database met consumentenuitgaven kunnen delen met retailers, waardoor de retailer een nieuwe klantenkring aan kan boren door ze tegen aanzienlijke kortingen binnen te halen.

Download e-book 'The fundaments of Machine Learning'

 

Het creëren van smart business platforms om innovatie te stimuleren

Een nieuwe richting in de technologische innovatie vereist een systematische aanpak die begint met het bedrijfsmodel van de bank, hun digitale bedrijfsmodel, en de algemene doelen die ze willen bereiken. Het ontwerpen en implementeren van nieuwe digitale services verlangt een smart business platform dat de complexe backoffice-omgeving kan verbinden met de frontoffice, en de digitale ervaringen voor zowel de bank als zijn klanten kan samenbrengen.

De voortdurende opeenstapeling van IT-systemen heeft in de loop der jaren technology estates gecreëerd die bij de meeste gevestigde banken een omvangrijke schaal en complexiteit hebben aangenomen. Onder de huidige marktomstandigheden, waarin rendementen in toenemende mate afhankelijk zijn van een lagere kosten-batenverhoudingen, is het terugdringen van de kosten voor het onderhoud van deze technology estates een echte uitdaging. Deze onderliggende legacy-architectuur remt vaak de innovatie en het reactievermogen op nieuwe digitale concurrentie af.

Alvorens de API-ontwikkeling en -integratie aan te pakken om zodoende te voldoen aan de PSD2-norm, moeten de banken voldoende stappen zetten in de richting van nieuwere, slimmere bedrijfsplatformen, die niet alleen helpen om gegevens te delen en privacy-enabled te zijn, maar ook om ze concurrerender maken in het nieuwe landschap van de financiële markten.

"De echte uitdaging voor banken is dat ze verbinding dienen te maken met hun complexe backoffice-omgeving voordat ze kunnen gaan werken aan de implementatie van open API's. Dit is iets dat fintech-bedrijven niet meer hoeven te doen hetgeen resulteert in een veel sneller en efficiënter integratieproces dan dat van banken".

Hans Tesselaar, executive director bij Banking Industry Architecture Network (BIAN) zie artikel.

Bij TJIP geloven we dat business platforms de ideale basis zijn om de snelle cycli van innovaties bij te houden. We hebben het "Smart Platforming Model" ontwikkeld voor het financieren, ontwikkelen en onderhouden van een complexe risicovolle softwareomgevingen. Ons model ondersteunt alle stappen in de levenscyclus van het business platform met als doel dat de mens voorop wordt gesteld en de complexiteit geëlimineerd.

Het 'Smart Platforming Model' voorziet in een bewezen proces dat gericht is op de integratie van verouderde systemen en applicaties van interne en externe marktentiteiten, en het stimuleren van bedrijfstransformatie. Precies wat gevestigde banken de komende jaren nodig zullen hebben.

Conclusie

Deze nieuwe open bankomgeving zal zonder twijfel een grote overwinning zijn voor de digitale consument. Of banken ervoor zullen kiezen om hun inspanningen met betrekking tot innovatie te versnellen of om samen te gaan werken met derde partijen voor het creëren van nieuwe digitale ecosystemen; er zal altijd behoefte zijn aan een smart business platform.

De techreuzen verliezen door deze nieuwe veranderingen geen momentum. Sterker nog, Google werd onlangs genoemd als een van de grootste bedreigingen voor de bankensector samen met Apple, Facebook en Amazon. Google heeft onlangs een nieuwe unified payments service gepresenteerd, waarin Google Wallet en Android Pay zijn samengebracht. Google heeft aangegeven dat het meer geïnteresseerd is in het aangaan van partnerschappen met banken dan deze te gaan vervangen. De vraag is; wat gaan de banken doen?

Tjip-MachineLearning-whitepaper

Download e-book 'The fundaments of Machine Learning'

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief