<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Fin Plannen Klimmen v1

Een beetje van jezelf en een beetje van de financieel dienstverlener

27 juni 2022
Maarten de Jonge
Case

Sinds jaar en dag hanteert voedingsmiddelenfabrikant Maggi de slogan ‘een beetje van jezelf en een beetje van Maggi’. Maggi doelt daarmee op de combinatie van zelfwerkzaamheid van de consument gecombineerd met professionele inbreng voor een optimaal resultaat. Zo’n zelfde combinatie zien we, door toenemende digitalisering, ook bij de processen rond financiële producten: een hybride model.

In de huidige markt stellen veel partijen dat het hybride model betekent dat een proces óf volledig zelfstandig door de consument wordt doorlopen óf geheel door een financieel adviseur wordt uitgevoerd. Maar de definitie van hybride is: een nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken. Het draait dus juist om het samenwerken van die twee aan hetzelfde dossier. Of beter, samenwerken aan dezelfde klantwens. Want het gaat niet zozeer om het afsluiten van bijvoorbeeld een hypotheek, maar om de wens van de klant om ergens te kunnen wonen.

Een model dus waarbij consumenten zelf maximale vrijheid hebben, maar wel kunnen beschikken over de kennis en kunde van een professional. En waarbij de content en analyses volledig op elkaar zijn afgestemd, welk kanaal de consument ook gebruikt. Computer, mobiele telefoon, afspraak bij de adviseur, het maakt niet uit. Het hybride proces is een vorm van omnichannel, waarin alle deelnemende partijen in de beleving van de klant, naadloos met elkaar verbonden zijn. De zelfwerkzaamheid van de consument staat in de toekomst centraal, naar wens aangevuld met advies en/of bemiddeling van een aanbieder, adviseur of andere betrokken partij.

En hoe beter de financieel dienstverlener is uitgerust te voldoen aan de wensen van de consument, hoe beter hij die consument kan bedienen en hoe loyaler die consument zal zijn aan de dienstverlener. Innovatieve digitale tools, die slim gebruik maken van beschikbare en verzamelde data, stellen consument en adviseur in staat om nauw samen te werken aan hetzelfde dossier, maar geven ook steeds beter overzicht op de actuele situatie en de mogelijkheden om van daaruit de juiste financiële keuzes te maken en de daarbij behorende producten te kiezen. Vanuit een ‘expertview’ kan de financieel dienstverlener de consument proactief wijzen op actuele en toekomstige veranderingen, waardoor de consument zelf het heft in handen kan nemen om een oplossing te vinden voor de implicaties van die veranderingen. En als dat niet lukt alsnog om advies en hulp vragen.

TJIP stelt met het TJIP Smart Platform financieel dienstverleners in staat om consumenten te ondersteunen in dit hybride proces. Want met slimme, doordachte oplossingen kunnen financieel dienstverleners en hun klanten de bestaande processen herdefiniëren om zo het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten beter en prettiger te laten verlopen.

Meer weten over het TJIP Smart Platform? Klik hier.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief