<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Calculeer toekomstige risico’s in bij afsluiten hypotheek

10 mei 2021
Frank Rommers
Case

De huidige krapte op de woningmarkt noodzaakt consumenten tot snel handelen waardoor zij intuïtieve keuzes maken die niet altijd het beste uitpakken op de lange termijn. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de betaalbaarheid van de hypotheek op de lange termijn in plaats van alleen korte-termijn-focus op een maximale hypotheek.

Deze ontwikkeling is het afgelopen jaar ook nog eens in een stroomversnelling is gekomen door de pandemie ontwikkelingen wereldwijd. Talloze huishoudens zagen zich opeens geconfronteerd met een veranderende financiële situatie (minder inkomen, hogere lasten et cetera) waardoor grote problemen kunnen ontstaan. Niet zelden met gedwongen verkoop van de eigen woning tot gevolg.


Lange termijn in plaats van momentopname

Bij TJIP vinden we dat ‘betaalbaarheid op lange termijn’ het uitgangspunt moet zijn. Doordat het TJIP Smart Platform nu al rekening houdt met mogelijke veranderingen in de toekomst, zowel op het privé-vlak als qua regelgeving, kan een betere beslissing genomen worden over de af te sluiten hypotheek. Uiteraard is een pandemie wel heel extreem, maar je kunt bijvoorbeeld al wel de risico's inzichtelijk maken van een periode met minder inkomen. Je moet dan denken aan een stijging van de hypotheekrente, het overlijden van een partner, arbeidsongeschiktheid, (tijdelijk) hogere kosten door minderjarige kinderen, gezinsuitbreiding, het effect van een lager inkomen door minder werken. Maar ook bijvoorbeeld de wens om in de toekomst juist op iets grotere voet te kunnen leven; de aankoop van grotere luxegoederen, een vakantiewoning et cetera.
Bekijk onze hypotheek oplossingenDe ‘oude’ methode, waarin een momentopname van de huidige situatie het uitgangspunt is voor het aangaan van een financiële verplichting van tientallen jaren, blijkt riskant. Het incalculeren van feitelijke en hypothetische veranderingen in zowel de nabije als de verre toekomst zorgt voor een grotere financiële zekerheid op lange termijn. Door een persoonlijk klantprofiel als basis voor het bepalen van de volgende stap op het vlak van wonen en uiteindelijk voor het afsluiten van een hypotheek, worden de risico’s beperkt wat consumenten zelfvertrouwen geeft over de betaalbaarheid in de toekomst.


Maatwerk door inzet data

De ingang voor een beeld van de best passende hypotheek is een zo compleet mogelijk klantprofiel op basis van de juiste data. Op basis van dit klantprofiel worden in samenwerking tussen de klant en de hypotheekadviseur financiële scenario's in kaart gebracht, met de gewenste risico’s bij een bepaalde situatie op die kaart. Aan de hand van dat plan kan dan bepaald worden wat de beste hypotheek is in een specifiek geval. De beste match. Want dat perfecte droomhuis is immers alleen een droomhuis als je erin kunt blijven wonen, ook als het een keer een beetje tegen zit.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief