<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

am dagverslag: zes disruptieve techtrends voor verzekeraars

14 juni 2018
Hesly Bentvelsen
Case

Op dinsdag 12 juni jl. was het am:innosurance, het jaarlijkse netwerkevenement waar de stropdassen van verzekerend Nederland zich laten inspireren door de vindingrijkheid van technerds in spijkerbroek. Welke disruptieve technologieën stonden tijdens de dag centraal? En wat betekenen die voor de verzekeraars?

Verzekeren naar gebruik in de deeleconomie 

De dag trapte af met een keynote van Daan Weddepohl, de man achter leenplatform Peerby. Zijn bedrijf is één van de succesvoorbeelden van de deeleconomie. Volgens Weddepohl staat de samenleving aan de vooravond van een grote transitie. Grote gecentraliseerde bedrijven verdwijnen en worden vervangen door decentrale netwerken die mensen in staat stellen zelf relevante diensten en producten te vinden. Technologie wordt het smeermiddel om mensen op een directe manier met elkaar in contact te brengen. Er ontstaat hierdoor een nieuw soort consument. De consumenten van de deeleconomie hoeven spullen niet meer te bezitten. Ze willen enkel betalen voor gebruik. En dit heeft ook consequenties voor verzekeraars. Consumenten zijn op zoek naar nieuwe verzekeringsproducten die de risico’s van gebruik van producten en diensten in de deeleconomie ondervangen.

Maatwerk verzekeringsproducten met data analytics

Doordat mensen tegenwoordig heel veel technologie in hun leven gebruiken, zijn ze ook steeds beter te volgen. Met name de smartphone is in potentie een goudmijn aan inzichten. Verzekeraars zouden hier graag gebruik van maken en de data inzetten als aanvulling op het risicoprofiel van de cliënt. Er zijn ook genoeg technologiepartijen die zich hiermee bezighouden. Zij gebruiken de locatiegegevens van de smartphone om de rijkwaliteiten van automobilisten te bepalen. Uiteraard mag de verzekeraar niet zonder meer van de gegevens gebruik maken en heeft hij toestemming nodig van de betreffende persoon. Maar die kan eventueel worden verkregen door een korting te bieden op de premie.

Open innovatiecultuur

De digitale transformatie is genadeloos. Kleine, snelle bedrijven bedenken iedere dag nieuwe, op technologie gebaseerde bedrijfsconcepten die aan de stoelpoten van de ogenschijnlijk dominante marktpositie van corporates zagen. Voor die grote bedrijven is dit een probleem, want zij zijn lang niet zo wendbaar als die nieuwkomers. De televisietak van Philips overkwam dit bijvoorbeeld. Philips stond aan de wieg van veel innovatie, maar kon niet verhinderen dat ze volledig werden overvleugeld als gevolg van de komst van digitale tv, flatscreens en content on demand.

De oplossing is gelegen in het naar buiten richten van de blik. Volgens Guus Frericks van Hightech XL moeten corporates een handreiking doen naar startups. Als geslaagd voorbeeld noemde hij de innovatiechallenge waarbij startups werden uitgenodigd om ideeën te bedenken die uiteindelijk door Philips uitgevoerd zouden worden. Ook de CEO van Nationale Nederlanden, Lard Friese, keert de blik naar buiten om te innoveren. Binnen zijn bedrijf wordt op verschillende niveaus geïnnoveerd, de business van vandaag, van morgen en van overmorgen. Hij doet dit onder andere door medewerkers zelf de ruimte te geven om te ondernemen in de vorm van corporate startups, maar ook door een innovatiecultuur onder de eigen medewerkers te creëren. “Je moet en/en doen, niet of/of,” aldus Friese.

De ontwrichtende werking van AI

Artificial Intelligence (AI) maakt momenteel een stormachtige ontwikkeling door en de mogelijkheden op dit gebied waren dan ook veelbesproken op het event. Dr. Arjan van Hessen van de universiteit Utrecht gaf er een inspirerend hoorcollege over. Hij leek de zaal vooral bewust te willen maken van de enorme potentie van de technologie. AI is in de afgelopen vijf jaar snel slimmer geworden, omdat we er nu ook in geslaagd zijn om AI zichzelf te laten trainen en leren. Redeneren kunnen robots ondertussen heel veel beter dan wij. Watson, de supercomputer van IBM, slaagt er bijvoorbeeld in om met vrijwel even grote zekerheid kanker uit te wijzen uit scans. Voor verzekeraars gaat dit consequenties hebben. Men kan veel zekerder voorspellingen gaan doen en daardoor accurater risico’s inschatten. Het gaat consequenties hebben voor werk en banen.

 

Kees Haverkamp: "Of AI een vriend of een gevaar gaat zijn moet de tijd leren."

 

Smart Home

Verzekeraars krijgen niet alleen te maken met innovatie vanuit de hoek van de startups, maar ook uit de hoek van ‘big tech’. Amazon en Google zijn bijvoorbeeld hard op weg om in iedere huiskamer een slimme assistent te plaatsen waar je direct zaken bij kan bestellen. Twintig procent van de huishoudens in de VS heeft al zo’n smart home systeem. Voor verzekeraars is de smart home een bedreiging en een kans. Het is een bedreiging omdat de marktmacht van Amazon en Google toe gaat nemen door smart home. Als consumenten uiteindelijk producten gaan bestellen door te praten tegen een slimme assistent, bepaalt de maker van de assistent uiteindelijk waar de verzekering wordt afgesloten. Het is zelfs mogelijk dat ze zelf verzekeringsproducten aan gaan bieden. Een voordeel van een smart home is daarentegen dat deze minder schades oplevert. Brandmelders, alarminstallaties, camera’s en sensoren houden alles in huis in de gaten en kunnen daardoor nauwgezet aangeven wat er gebeurd is.

Lees ook: How IoT creates innovative financial services

 

Klantenservice wordt chatbotwerk 

Steeds meer verzekeraars introduceren chatbots op hun websites. Ze experimenteren ermee omdat een chatbot in potentie de telefonische helpdesk kan ontlasten en zo geld bespaart. Bovendien kan er van de klantgesprekken van de chatbot geleerd worden. Feedback halen uit de telefonische gesprekken van klanten is lastiger. Tijdens het event presenteerde Nick Aanraad zijn verhaal over de introductie van een chatbot bij ASR.nl. De introductie ging zeker niet zonder problemen, maar uiteindelijk staat er nu toch een site die in de hele branche wordt geroemd.

Tjip-MachineLearning-cover-mockup-1

Download e-book 'The fundaments of Machine Learning'

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief