<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
blogs-nieuws-tjip

Dazure stelt de beste persoonlijke dienstverlening en de ‘familiemeetlat’ centraal

03 juni 2024
Maarten de Jonge
Case

Dazure bewijst dat er in de verzekeringsbranche nog voldoende ruimte is voor vernieuwing. Dit klantgerichte jonge bedrijf heeft een frisse kijk op verzekeren en is daar uiterst succesvol mee. Samen met TJIP werkt het team van Dazure, aangevoerd door directeurs Odette Bakker en Indra Frishert, continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Deze succesformule lichten ze graag toe.

Al vanaf het prille begin onderscheidt Dazure zich van andere verzekeraars. Het bedrijf begint in 2008 als productontwikkelaar van verzekeringen vanuit de gedachte ‘het moet ook anders kunnen’. Inmiddels levert Dazure diverse eigen producten, waaronder levens- en overlijdensrisicoverzekeringen, inkomensverzekeringen en voogdijverzekeringen. Bij elke verzekering staat de ‘familiemeetlat’ centraal, ofwel de vraag of men een verzekering ook aan eigen familie of vrienden zou aanraden. Dazure wordt hierbij al jaren ondersteund door TJIP als vertrouwde technologie- en adviespartner voor alle interne en externe processen.  

 “TJIP is voor ons een waardevolle sparringpartner,” zegt Odette Bakker, directeur bij Dazure. “Met hun kennis en ervaring in de verzekeringsbranche helpen ze ons technologisch up to date te blijven en in te spelen op nieuwe trends.”  

 

Digitale voorsprong op concurrenten 

Als digital-native organisatie heeft Dazure minder last van technische of organisatorische ‘legacy’. Het bedrijf besloot bovendien al vroeg om geen traditioneel softwarepakket meer te gebruiken, maar alle bedrijfsprocessen in de backoffice te faciliteren met door Dazure eigen ontwikkelde software die met TJIP verder is doorontwikkeld.  Door gebruik te maken van de expertise en professionaliteit van TJIP kan de Dazure backoffice volledig naar eigen wensen worden aangepast en uitgebreid worden volgens de laatste technologische ontwikkelingen.  

“Toen we nog een traditioneel softwarepakket gebruikten, moesten we onze processen daar te veel op aanpassen,” vertelt Indra Frishert, directeur bij Dazure. “Dat werkte onhandig en te traag. De nieuwe werkwijze helpt ons om echt onderscheidend te blijven en onze interne processen verlopen veel sneller. Dat doen we samen met TJIP. Bovendien verwerken we nu veel meer aanvragen met een groter portefeuille en praktisch hetzelfde aantal medewerkers.” 

De keuze voor de samenwerking met van TJIP geeft Dazure een significante voorsprong op zijn concurrenten.  

“Voor de beste en meest efficiënte dienstverlening wil je dat aanvragen het liefst in realtime verwerkt worden,” stelt Bakker. “Om die reden hebben we de laatste jaren veel geïnvesteerd in het automatiseren van onze processen.” 

De stabiliteit van de systemen is bovendien ontzettend belangrijk, zeker gezien de aard en het belang van de processen. Ook op dit gebied rekent Dazure op TJIP, dat ervoor zorgt dat de systemen optimaal functioneren. 

 

Tech-trends en certificeringen op orde 

Het backoffice-systeem sluit volgens Bakker en Frishert perfect aan op de interne processen van het bedrijf. Het volledige spectrum van de back-end tot het frontoffice wordt gedekt, van klantcontact en polisadministratie tot services en claims. Daarnaast verzorgt TJIP ook de hosting, het onderhoud en de compliance van de systemen.  

“We profiteren van de ruime ervaring van TJIP bij andere partijen in de financiële markt,” licht Bakker toe. “Ze nemen ons mee in de nieuwste trends en hebben verder ook hun zaken als ISO- en SOC-certificeringen goed op orde.”  

Innovatie en efficiëntie 

Dazure gaat ook volop mee in de AI-revolutie, maar volgens Frishert gebeurt dit wel op de meest veilige en verantwoorde manier: “We hebben een AI-analysetool die op basis van de portefeuille van intermediairs kan voorspellen welke klanten behoefte zouden hebben aan bijvoorbeeld onze net gelanceerde en met een Adfiz award bekroonde voogdijverzekering. Daar volgt dan een volledige aanvraagstraat uit, waarin alles handig gelabeld klaarstaat voor de desbetreffende adviseur.” 

Het gebruik van algoritmes en AI wordt sowieso steeds belangrijker voor Dazure. “Uit onze analyses blijkt dat er veel voorspelbaarheid zit in onze processen, bijvoorbeeld bij in ons medisch acceptatieproces,” vult Bakker aan. “Algoritmes kunnen hier heel goed bij helpen. Inmiddels zijn in dit algoritme, ontwikkeld met Onesurance als specialist in data science, maar liefst 600 variabelen opgenomen. Verder is het uitvoerig getest op een heel jaar werk en daar kwam slechts 0,1% foutmarge uit. Dat is een groot voordeel voor ons én voor de klant, die daardoor straks nog sneller een polis kan ontvangen.”  

 

‘Happy flow’ en andere resultaten 

Dazure is erg tevreden met de resultaten die met TJIP gerealiseerd zijn. Volgens Bakker wordt een heel groot deel van de polisaanvragen bij Dazure volledig geautomatiseerd verwerkt. 

“Dat noemen we ook wel de ‘happy flow’,” vertelt Bakker. “Dat hebben we echt samen met TJIP bereikt, eigenlijk door continu te kijken hoe we onze processen kunnen verbeteren. We doen dan ook zo’n 4 à 6 softwarereleases per jaar, die altijd gefaseerd worden doorgevoerd na uitvoerige tests om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.”  

Een ander voordeel dat hiermee samenhangt is dat de hoeveelheid handmatig werk steeds verder afneemt. De processen verlopen hierdoor sneller en het is minder foutgevoelig.  

Innovatie en vernieuwing zijn volgens Bakker de belangrijkste succesfactor: “De marges zijn erg klein in de verzekeringsbranche. Voortdurend innoveren is daarom noodzakelijk om je producten goed aan te kunnen bieden. We doen dit zoveel mogelijk digitaal, maar persoonlijke aandacht staat altijd centraal, zeker bij iets gevoeligs als een overlijdensclaim. Een klant krijgt dan direct iemand aan de telefoon en nooit een bandje. Dat vinden wij heel belangrijk.” 

 

Verandering in het bedrijfs-DNA  

Wensen voor de toekomst zijn er bij Dazure genoeg. Zo ontwikkelt het bedrijf samen met TJIP momenteel een gloednieuw voor intermediairs om verzekeringsproducten te vergelijken en aan te vragen.  

Verder gaat Dazure binnenkort een pilot doen met een nieuwe acceptatie-assistent. Deze wordt geïntegreerd in het backoffice-systeem en werkt mede op basis van de door OneSurance ontwikkelde AI-algoritmes. Het doel hiervan is om het medische acceptatieproces bij polisaanvragen te versnellen. De doorlooptijd wordt hiermee verkort van zo’n 50 dagen naar slechts 9. Het team van Dazure staat nooit stil en is altijd op zoek naar hoe zij dingen anders en beter kunnen doen. 

“Het is heel belangrijk dat onze medewerkers digitalisering niet als bedreiging zien,” besluit Bakker. “Je moet ze ervan overtuigen dat digitalisering noodzaak is. Dat hun functie er misschien door verandert, maar dat zij zelf de leuke onderdelen van hun werkzaamheden kunnen blijven doen alleen dan met wat extra slimme ondersteuning.” 

TJIP blijft Dazure daarnaast ondersteunen om bij het realiseren van hun ambitieuze toekomstplannen, zo legt Frishert uit: “We doen er alles aan om zo toekomstbestendig mogelijk te zijn. We zijn continu in beweging en hebben ook internationale ambities. Zoveel verandering moet echt in het DNA van je bedrijf en je mensen zitten, maar voor ons is dat heel gewoon. Het mooie is dat dit ook voor TJIP geldt. Zij houden alle nieuwe wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen voor hun klanten bij. Ik vind het heel fijn hoe ze ons daarmee ontzorgen.”  

 

 

 

 “TJIP is voor ons een waardevolle sparringpartner,” zegt Odette Bakker, directeur bij Dazure. “Met hun kennis en ervaring in de verzekeringsbranche helpen ze ons technologisch up to date te blijven en in te spelen op nieuwe trends.”  
Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief