<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Verzekeren Rolstoel v1

De Verzekeringsbranche Volop in Beweging: De Drie Trends van 2024

11 april 2024
Patricia Hof
Case

Gedreven door de alsmaar toenemende digitalisering, blijft de verzekeringsbranche volop in beweging, Om klanten snel en persoonlijk te kunnen blijven bedienen moeten verzekeraars en intermediairs hierin meebewegen. Digitalisering leidt tot meer personalisering, en daagt de verzekeraars uit om hun processen nog beter te stroomlijnen. Tegelijkertijd wordt de regulatieve lat steeds hoger gelegd door de toezichthouders. Stilzitten is dus geen optie, tijd voor actie! 

 

Patricia Hof, Product Owner bij TJIP, bespreekt enkele belangrijke ontwikkelingen uit de verzekeringsbranche. Daarnaast werpt zij een blik op hoe het TJIP Verzekeringsplatform jouw organisatie kan ondersteunen met de uitdagingen die de ontwikkelingen met zich meebrengen.  

 

De Uitdagingen rondom DORA 

Eén van de ontwikkelingen waar de verzekeringssector mee te maken krijgt, is de steeds strenger wordende wet- en regelgeving in de financiële sector. Sinds begin 2023 is de Digital Operational Resilience Act (DORA) van kracht. DORA is een Europese richtlijn (verordening) die de financiële sector in de EU beter moet beschermen en weerbaarder maken tegen de toenemende cyberrisico's, zoals cyberaanvallen en datalekken. Vanaf 17 januari 2025 moeten alle financiële instellingen, waaronder verzekeraars, voldoen aan de eisen van de DORA-wetgeving.  

Patricia benadrukt de omvang van de uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van DORA. Het nemen van concrete acties is van essentieel belang," verklaart ze. "Financiële instellingen moeten vanaf januari 2025 verplicht voldoen, waarbij de verantwoordelijkheid bij de verzekeraar ligt. Je moet een gedetailleerd beeld hebben van je IT-infrastructuur, potentiële risico's identificeren en strategieën ontwikkelen om deze beheersbaar te houden. Daarnaast is het van cruciaal belang om de volledige IT-leveranciersnetwerk te begrijpen, inclusief de bijbehorende risico's. Dit alles vereist aanzienlijke inspanningen binnen de organisatie op verschillende vlakken. 

 

Is de Backoffice van TJIP compliant met de wetgeving?   

Bij TJIP staat het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal. We voorzien hen van betrouwbare systemen en processen die essentieel zijn voor de bescherming van klantgegevens en het naleven van de benodigde wettelijke verplichtingen, inclusief de wetgevingen rondom DORA.

Specifiek gericht op DORA, integreren we binnen onze backoffice de implementatie van deze wet in onze organisatie en infrastructuur. Op die manier voldoen de softwareoplossingen die wij aanbieden aan onze klanten aan de eisen van DORA. Dit omvat onder andere het zorgvuldig in kaart brengen van onze IT-infrastructuur, het identificeren en beheren van potentiële risico's, en het ontwikkelen van strategieën om te voldoen aan de beveiligingseisen van DORA. Op die manier zetten we ons in om ervoor te zorgen dat onze backoffice blijft voldoen aan alle relevante wettelijke vereisten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, privacy en beveiliging. 

 

Flexibele Integratie: Een Open Structuur in de Verzekeringswereld 

In het verleden werkten verzekeraars meestal met één allesomvattend systeem. Een open structuur maakt het leven van verzekeraars makkelijker. Ook wordt het steeds belangrijker vanwege de vraag naar integraties met externe platforms. 

Zoals Patricia uitlegt: "Een open structuur biedt de mogelijkheid om diverse informatiebronnen en externe platforms te integreren, waardoor verzekeraars aanzienlijk flexibeler worden in hun operaties en in de koppeling met mogelijke distributiepartners. Hierdoor worden werkprocessen geoptimaliseerd en kunnen gebruikers van het systeem sneller en gemakkelijker hun taken uitvoeren. Bovendien stelt het systeem verzekeraars in staat om een meer persoonlijk aanbod te kunnen doen richting hun toekomstige verzekerden.  

 

Is de Backoffice van TJIP klaar voor de open structuur opmars?

Ja, onze visie is altijd al gericht op het leggen van verbinding in de hele keten. De Backoffice van TJIP is beschikbaar als SaaS en we geloven in het 'API- first-principe’. Met onze uitgebreide ervaring in systeemintegratie benutten we API's voor naadloze koppeling met externe systemen. 

Dit maakt een efficiënte en gestroomlijnde uitwisseling van data mogelijk, waardoor processen verbeteren. Bovendien kunnen onze modules ook in andere backoffices geïmplementeerd worden, waardoor klanten controle behouden en efficiënt kunnen innoveren. 

 

Personalisering door digitalisering

Digitalisering zorgt voor een toename van beschikbare data, wat niet alleen voordelen biedt voor organisaties, maar ook voor hun klanten. Patricia vertelt over de kansen: 

"Bedrijven kunnen hun producten en processen veel beter aansturen op basis van data. Alle informatie die het systeem binnenkomt, kan geanalyseerd worden. Hierdoor wordt het mogelijk om veel gerichter een gepersonaliseerd producten aan te bieden. Zo kan je mensen een aanbieding doen die is gebaseerd  op hun persoonlijke situatie.  

 

Kansen benutten 

“Bij TJIP zorgen we ervoor dat data gemakkelijk en snel heen en wee gestuurd kan worden via de gemaakte koppelingen met de Backoffice. De dataprocessen zijn gestroomlijnd voor optimale benutting van de beschikbare data. Analyse mogelijkheden worden op deze manier  eindeloos, waardoor klanten nog gerichter ondersteund kunnen worden.” 

De TJIP Backoffice  

De TJIP Backoffice is een SaaS-platform dat door verzekeraars en volmacht organisaties wordt gebruikt. De Backoffice kent een unieke modulaire opbouw, waardoor onze klanten zelf kunnen kiezen van welke functionaliteiten ze gebruik willen maken, boven op het basisproces van het administreren en beheren van verzekeringen. Met de opkomst van nieuwe technologieën en veranderende consumentenverwachtingen moeten verzekeraars dynamisch en flexibel blijven om succesvol te zijn. De modulaire backoffice van TJIP is ontworpen om aan deze behoeften te voldoen door een combinatie van veiligheid, efficiëntie en flexibiliteit.  

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief