<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

3 geslaagde voorbeelden van innovatie in de verzekeringsbranche

11 februari 2019
Dingeman Leijdens
Case

De verzekeringsbranche staat aan de vooravond van een grote revolutie door de komst van onder andere kunstmatige intelligentie. KI-technologie in combinatie met neurale netwerken, IoT, robotica en data ecosystemen zorgen ervoor dat het verzekeringsvak verandert. Niet langer gaat het om signaleren en repareren maar om het voorspellen en voorkomen. Een aantal verzekeraars lopen hier echt in voorop.

Lemonade - Wereldrecord claimverwerken

De New Yorkse verzekeringsstartup Lemonade is een geweldig voorbeeld van zo’n verzekeraar die met behulp van technologie het verschil wil maken. Het bedrijf richt zich op het aanbieden van woon- en verhuurverzekeringen en gebruikt hiervoor een heel eigen verzekeringsplatform. Omdat de verzekeraar een relatief nieuwe startup is, hebben ze hun verzekeringsplatform van de grond af op kunnen bouwen.

Uniek aan Lemonade is vooral dat het bedrijf in staat is om verschrikkelijk snel claims af te handelen. Het platform is  uitgerust met machine learning en slimme chatbots die diensten aanbieden en offertes opstellen. Wanneer een klant een verzekering wil aanvragen raadpleegt de software automatisch allerlei bronnen (bijvoorbeeld over de buurt, kosten voor gemeentelijke belasting... et cetera). De slimme chatbot genaamd JIM kan bovendien claims afhandelen. De bot kan een claim onderzoeken, bekijken of het past binnen polisvoorwaarden, fraude algoritmes erop loslaten en vaststellen of de claim wel of niet terecht is. Door al die automatisering kan Lemonade administratieve verzekeringsprocedures sneller afhandelen en klanten sneller helpen. In 2016 zette chatbot JIM het wereldrecord claimafhandelen op drie seconden.

Stride Health – computers zorgverzekering

De Californische startups Health Sherpa en Stride Heath zijn ontstaan na de intrede van de Affordable Care Act. Mensen vonden de overheidssite Healthcare.gov onduidelijk en hadden geen goed zicht op hun keuzemogelijkheden. Stride Health bouwde een site speciaal gericht op gebruikersgemak. Door eenvoudig de postcode in te vullen kregen bezoekers direct zicht op welke verzekeringsproducten in hun regio actief waren en wat deze dekten. Stride Health gaat daarbij ook nog een stapje verder. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen ze een goede inschatting maken welk zorgverzekeringsproduct bij een consument past. Het platform van het bedrijf is hierdoor echt een adviseur die de zoekende zorgconsument helpt.


Gavin - Risicodeeldienst

De Nederlandse startup Gavin richt zich op schadeverzekeren en heeft daarvoor een heel interessant businessmodel ontwikkeld. Leden betalen er niet een vaste premie voorafgaand aan een schade. In plaats daarvan betalen ze maandelijks een variabele bijdrage die berekend wordt op basis van de ingediende claims van alle Gavin-verzekerden. In feite is Gavin eigenlijk niet echt een verzekering, maar een risicodeeldienst. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van intelligente software om iedere maand de maandelijkse bijdrage van de leden te berekenen. 

Het grote pluspunt van Gavin is dat de consument alleen betaalt voor de daadwerkelijke schades van de groep. Het bedrijf zegt zelf zo dezelfde dekking te kunnen bieden als traditionele verzekeraars, maar dan voor de helft van de prijs. Een nadeel is dat voorzichtige consumenten betalen voor de schade van brokkenpiloten. Gavin ondervangt dit onder andere door de garantie te geven dat je nooit meer betaalt dan bij een traditionele verzekeraar. Momenteel biedt het bedrijf een smartphone-, fiets- en een reisverzekering. Het wordt interessant om te zien of consumenten kunnen wennen aan zo’n variabel bedrag. Tjip-MachineLearning-ebookBekijk dit e-book

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief