<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Wonen - Tiny House v2

Eurocross & TJIP: Naadloze hulpverlening met 'Connect'

01 februari 2023
Maarten de Jonge
Case

Klanten van Eurocross bevinden zich vaak in een stressvolle situatie. Daarom is het cruciaal dat haar klanten een perfecte gebruikerservaring hebben. Eurocross vindt dit erg belangrijk en zet zich hiervoor met volle overgave in. Eurocross kwam tien jaar geleden bij TJIP The Platform Engineer met de vraag of we ze konden helpen. In de afgelopen jaren zijn er meerdere releases ingevoerd waardoor Eurocross stapsgewijs het nieuwe systeem eigen heeft gemaakt. Op dit moment ontwikkelen we in nauwe samenwerking met de teams van Eurocross hoogstaande software waardoor hulpverleners het verschil voor hun klanten kunnen maken.

 

In deze periode heeft The Platform Engineer, in samenwerking met Eurocross het op maat gemaakt centrale dossier afhandeling systeem ‘Connect’ gebouwd, waarbij de dossierafhandeling op een centrale plek beheerd kan worden. Alle klanten van Eurocross, die diensten van Eurocross nodig hebben, zijn in dit systeem vastgelegd. Deze klanten worden geholpen, afhankelijk van het seizoen, door minimaal 150 en maximaal 600 gebruikers. Hulpverleners van Eurocross kunnen hiermee effectief en efficiënt hun werk doen en hebben zo meer ruimte om aandacht te geven aan het geven van de juiste ondersteuning.

 
Spin in het web 


Connect heeft veel koppelingen, en is daarom echt een spin in het web te noemen. Er zijn koppelingen met verzekeringsmaatschappijen, Rijkswaterstaat, sleepbedrijven, garages en allerlei geografische informatie zoals Google Maps waarmee geïntegreerd wordt. Daarnaast kent Connect ook koppelingen met Mail, SMS en Fax. Hugo van Els, CIO van Eurocross Assistance: “Met Connect hebben wij als alarmcentrale een systeem dat binnen onze branche uniek is: de gehele keten, van het eerste klantcontact tot aan de financiële afwikkeling, wordt ermee ondersteund. Het is flexibel en robuust, en gaat met de tijd mee. TJIP is met de realisatie en onderhoud van Connect al vele jaren voor ons een belangrijke en loyale partner.”

 

Naast dit systeem heeft TJIP rondom de database ervan twee portalen gebouwd. Eén portaal voor de opdrachtgevers (lease- en verzekeringsmaatschappijen) zodat ze kunnen zien wat voor dossiers er zijn en wat voor diensten zijn geleverd. Het andere portaal is voor de eindklanten, die daarin hun dossier kunnen inzien en kunnen communiceren met de hulpverlening van Eurocross. Dit laatste kreeg de afgelopen jaren veel aandacht. Het toekomstbeeld is duidelijk. De samenwerking verloopt soepel en beide partijen willen graag deze samenwerking voortzetten om de hulpverlening nog sneller te laten verlopen.

 

Eurocross 

 

Eurocross verleent met circa 440 medewerkers vanuit kantoren in 4 landen 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan de klanten van haar opdrachtgevers, die een medisch- of reisprobleem hebben, bij pech of ongeval met de auto of die hulp nodig hebben in en om het huis. Eurocross maakt deel uit van Astrum Assistance Alliance, een alliantie van toonaangevende alarmcentrales in Europa die ruim 50 miljoen klanten in meer dan 20 verschillende landen bedient. Eurocross is onderdeel van Achmea.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief