<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Fin Plannen Parachut Springen v3

Gebrek aan financieel inzicht kan leiden tot verkeerde keuzes

19 april 2023
Thomas van Bergen
Case

Je hoort en leest overal dat mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak gaat het dan over de hoge energierekening en het verlagen van de thermostaat als oplossing op dit probleem. Maar er zijn natuurlijk meer manieren om te besparen. TJIP was specifiek benieuwd in hoeverre inflatie en het vooruitzicht op een potentiële recessie van invloed zijn op verzekeringen. Door de toegenomen inflatie en dreigende recessie hebben veel mensen het gevoel minder grip te hebben op hun financiën en financiële toekomst. Zeker toen eind vorig jaar de prijzen buitengewoon stegen (vooral van basisbehoeften als voedsel en energie) en er veel onduidelijkheid was over hoe de economie zich zou gaan ontwikkelen. Uit ons onderzoek blijkt dat 22 procent van de respondenten overwoog om één of meerdere verzekeringen te verlagen of zelfs op te zeggen. Zo blijkt uit een onderzoek dat wij onlangs hebben gehouden onder een representatieve groep Nederlanders. Goed en tijdig financieel inzicht kan dit soort onverstandige keuzes, voornamelijk gericht op de korte termijn, voorkomen.

Gebrek aan inzicht 

Bovendien ontdekten we dat veel mensen niet overzien wat de gevolgen zijn van marktontwikkelingen, zoals inflatie en recessie op hun toekomstige financiële situatie. Een flink aantal respondenten (43 procent) geeft aan wel prijs te stellen op die inzichten.

Vrijgekomen budget naar eerste levensbehoeften 
Hoewel de inflatiecijfers inmiddels iets dalen, blijven veel prijzen stijgen. Aan de groep die aangeeft hun verzekeringen te willen aanpassen of opzeggen vroegen we daarom ook waar ze dat eventueel vrijgekomen budget voor nodig hebben. De helft van deze groep zegt dat ze het vrijgekomen geld gaan gebruiken voor het doen van boodschappen. En dat lijkt logisch want ook die worden nog steeds duurder, zo stelt de Rabobank. Daarnaast is ook de energierekening een grote kanshebber. Ook andere vaste lasten zoals water- of gemeentebelastingen of de zorgkosten staan hoog op de nominatie om betaald te worden vanuit het vrijgekomen budget. Het geld wordt dus duidelijk niet aan luxeproducten besteed, maar aan basisbehoeften. En dat komt doordat veel mensen niet goed genoeg zijn voorbereid op dit soort omvangrijke financiële veranderingen. Anders waren dit soort noodingrepen vaak niet noodzakelijk.

Rol voor financieel dienstverleners

Financieel dienstverleners kunnen consumenten helpen betere en slimmere te beslissingen. Het is ondoordacht om te stoppen met verzekeringen, want dan loop je onbeschermd rond en dat kan je verder in de problemen brengen. Goede verzekeringen met de juiste dekking en het beste tarief kunnen een sleutel zijn om grip te houden en voorbereid te zijn.  

Bij TJIP zijn we van mening dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zijn of haar eigen toekomst vorm te geven. In een steeds complexere wereld willen we onze klanten helpen bij het verkrijgen van grip op hun financiële keuzes. We ondersteunen onze klanten bij het nemen van de juiste beslissingen door hun customer journeys te versterken met slimme inzichten voor zowel het heden als de toekomst. 

Verantwoording onderzoek 

Het onderzoek uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 door Kien PanelWizard in opdracht van TJIP, waaraan meer dan 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder hebben deelgenomen, is onderdeel van het TJIP Innovation Lab. Dit is de plek waar TJIP nieuwe kennis en inzichten opdoet en experimenteert met nieuwe technologie.  

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief

Onze smart journeys


Het kiezen, afsluiten en aanpassen van financiële producten kan behoorlijk complex zijn. Met die complexiteit gaat TJIP de strijd aan. We creëren smart journeys voor onze dienstverleners die slim gebruik maken van data & expertise zodat gebruikers overzicht & inzicht krijgen en met vertrouwen de juiste keuzes kunnen maken.

Slimmer
Financieel plannen

Help je klanten om hun toekomstige doelen te bereiken.

Slimmer
Wonen

Stel de persoonlijk situatie en woonwensen van de klant centraal.

Slimmer
Verzekeren

Wees daar waar je klanten zijn. Eenvoudig met lage kosten nieuwe producten naar de markt brengen. 

TJIP Smart Solutions

Smart journeys op maat laten maken? Wij hebben ruime ervaring voor dienstverleners die op cruciale momenten in de klantreis het verschil moeten maken voor hun klanten.