<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Hackathon ABNliving: TJIP teams lanceren frisse ideeen

05 april 2017
Hesly Bentvelsen
Case

Een leuke uitdaging voor de platform engineers van TJIP zijn hackathons. Door deel te nemen aan verschillende hackathons laat TJIP zien wat zij kan. Zo namen twee van onze teams deel aan de ABNliving hackacthon die in mei werd gehouden. Tijdens deze hackathon ging het om de ontwikkeling van een applicatie voor ‘Proactief klantbeheer’, één van de prioriteiten van de bank op dit moment. ABN AMRO organiseert hackathons ook om de ‘agile’ manier van werken, die de bank momenteel in de praktijk brengt, extra te bevorderen. Bij deze zogenoemde ‘agile’ methodiek zijn teams van A tot Z verantwoordelijk voor het product waar ze aan werken, net als bij een hackathon.

Uitdaging 

'Proactief klantbeheer’ is voor ABN AMRO een belangrijk thema. De bank heeft van oudsher nog veel aflossingsvrije hypotheken in portefeuille die in tijden van economische voorspoed veel zijn afgenomen. Tegenwoordig is dit echter een risico voor zowel de klant als de bank. Daarom moeten klanten met zo’n hypotheek actief bewust gemaakt worden van de risico’s die hieraan aankleven.

Voor deze uitdaging konden verschillende partijen oplossingen en ideeën bedenken en bij de organisatoren van de hackathon indienen. Iedereen mocht deelnemen aan de hackathon met de voorwaarde dat er binnen 24 uur een werkende demo van het prototype wordt opgeleverd. Er deden acht teams mee, waaronder IBM, Strater en TJIP. Het winnende idee wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd.

TJIP en ABN AMRO

Als vaste leverancier van de ABN AMRO mocht TJIP natuurlijk niet ontbreken. De platform engineers van TJIP zijn al zeker zeven jaar actief voor de bank. De samenwerking is drie jaar geleden geïntensiveerd in verband met de Optimalisatie Hypotheken Keten (OHK). Dit is een project die de keten efficiënter en goedkoper moet maken met behulp van IT-oplossingen. De softwareoplossingen van TJIP zijn hierin een belangrijke schakel. TJIP heeft het Havik softwarepakket ontwikkeld, dat door de ABN AMRO-hypotheekadviseurs wordt gebruikt. ABN AMRO heeft TJIP nog extra functies van Havik laten maken. Klanten worden zo in staat gesteld om bijvoorbeeld extra af te lossen of om een andere rentevaste periode te kiezen.

Ideeën teams Minion en Unicorn van TJIP 

De twee teams van TJIP bestonden elk uit zeven leden, waarvan vier teamleden afkomstig waren vanuit TJIP en drie vanuit de bank zelf. Het idee van team Minion richtte zich op het vergemakkelijken van de hypotheekaflossing. Ze ontwikkelden een app waarmee klanten hele kleine bedragen kunnen aflossen. Tijdens de hackathon visualiseerde het team, van captain Ralph Hendriks, het effect hiervan. De app gaat ‘Bricks’ heten, wat verwijst naar ‘ergens een steentje aan bijdragen'. Het team heeft de app binnen 27 uur gebouwd met de softwarecode van Microsoft.

Het Unicornteam heeft een idee uitgewerkt dat uitgaat van drie smilies. Hierbij ziet de klant een blije emoji als het goed gaat met de aflossingen van de hypotheek en een droevige emoji indien het niet goed gaat met de aflossingen. De demo app bestaat uit drie pagina’s: een front-end met de emojis, een analysepagina die de betalingen van de klant laat zien en een detailpagina met oplossingen. Klanten die de app gaan gebruiken zullen op den duur een vrolijke emoji te zien krijgen als resultaat.

Eervolle vermelding

De teams hebben de hele nacht doorgewerkt. Maar gelukkig was er ook voldoende tijd voor ontspanning, zoals yogalessen, massages, dansen in de silent disco en het dragen van een hololens of VR-bril in het Technology Lab. Aan het einde van de hackathon pitchten de deelnemende teams pitchten hun idee aan de hand van een demo, waarna de jury een oordeel velde. Helaas is TJIP niet met de hoofdprijs naar huis gegaan. Maar het concept Bricks, dat team Minion demonstreerde, heeft wel een eervolle vermelding gekregen. Daarbij heeft het idee van de Bricks-app als het beste gescoord in de klantenpanel. Een uitslag waar TJIP heel tevreden mee is, want het gaat natuurlijk uiteindelijk altijd om de eindgebruikers.

#hackathonABNliving in cijfers

 • 27 uur
 • 35 bedden
 • 8 teams
 • 65 deelnemers uit de hypotheekketen
 • 10 experts in een Genius team (Bluemix, Blockchain, GitHub kennis en UX designers)
 • 24 ingebrachte ideeën
 • 3 IT leveranciers, IBM, Tjip en Digital/Softwarefactory
 • 10 helpers
 • 5 juryleden
 • 10 klanten
 • 45 bezoekers
 • 40 liter Red Bull
Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief