<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Verzekeren Rolstoel v1

HDN-communicatie-module TJIP klaar voor HDN24

17 april 2024
Patricia Hof
Case

Op 25 mei 2024 vindt de HDN24-release plaats van de HDN (Hypotheken Data Netwerk)-standaard. Bij TJIP hebben we onze HDN-module inmiddels klaargemaakt voor de nieuwe standaard en zijn we begonnen met de eerste implementaties. 

Met de HDN-module kunnen we jou nog eenvoudiger en sneller ontzorgen als het aankomt op de koppeling naar HDN. De recente aanpassing aan de API voor de introductie van HDN24 zorgt ervoor dat jouw technische communicatie en integratie met het HDN-netwerk nog eenvoudiger en soepeler verlopen. 

 

HDN-communicatie module van TJIP 

In de complexe wereld van financiële dienstverlening, met name op het gebied van hypotheken en overlijdensrisicoverzekeringen, is efficiënte communicatie essentieel. Gelukkig biedt het Hypotheken Data Netwerk (HDN) een gestandaardiseerde oplossing voor elektronische berichten en digitale communicatie tussen geldverstrekkers en distributiepartners. Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit platform, is enige expertise vereist, vooral omdat het gebruik van HDN voortdurende aanpassing aan de ontwikkelingen van de berichtenstructuur vergt. Dit is waar de HDN-communicatie module van TJIP uitkomst biedt. 

 

Wat is HDN? 

Het HDN (Hypotheken Data Netwerk) fungeert als een standaard voor het elektronisch uitwisselen van informatie tussen financiële instellingen en hun partners. Hiermee kunnen onder andere aanvragen voor hypotheken en levensverzekeringen worden ingediend, en wordt het gehele acceptatieproces ondersteund door het verstrekken van relevante documenten of data uit betrouwbare bronnen. HDN biedt hiervoor een eigen transactieplatform aan, waarmee wordt gecommuniceerd tussen alle betrokken partijen. 

 

De uitdagingen van HDN 

HDN is voortdurend in ontwikkeling en de inhoud van berichten kan per aanbieder variëren. Dit vereist regelmatige aanpassingen aan software en oplossingen. Het begrijpen van de complexe protocollen en XML-structuren van HDN-berichten vergt diepgaande kennis en continue updates, wat een uitdaging kan zijn voor financiële instellingen. 

 

De oplossing: TJIP's HDN-communicatiemodule 

TJIP heeft een HDN-communicatiemodule ontwikkeld die de technische communicatie en integratie met het HDN-netwerk verzorgt. Deze module ontzorgt partijen in de keten door hen alleen te laten focussen op de vertaling van hun eigen data naar het HDN-bericht. De module genereert zelfs code die deze vertaling vergemakkelijkt, waardoor implementatietijd wordt verkort. 

 

Voordelen van de HDN-communicatiemodule 

  • Berichtenuitwisseling via de dispatcher maakt het mogelijk om meerdere applicaties te informeren over berichten welke worden ontvangen via HDN. 
  • Implementatie wordt vereenvoudigd en de inspanning bij wijzigingen en beheer wordt verlaagd door gebruik van codegeneratie. 
  • Validatie door duidelijk gedefinieerde modellen, verkort de ontwikkeltijd en biedt inzicht in berichten die niet aan de eisen van HDN voldoen. 
  • Geen diepgaande kennis vereist van HDN-protocollen en XML-structuren. Gebruikers hebben geen uitgebreide kennis nodig van HDN-protocollen en XML-structuren, dankzij geautomatiseerde processen die deze complexiteit verbergen. 

 

Dankzij TJIP's HDN-communicatiemodule kunnen softwareleveranciers van financiële instellingen zich concentreren op hun kernactiviteiten, terwijl de complexiteit van HDN-communicatie in het applicatielandschap wordt verminderd. Dit betekent een stap in de richting van efficiëntere en gestroomlijnde processen binnen financiële dienstverlening. 

 

Wil je meer weten over hoe TJIP's HDN-communicatiemodule jouw organisatie kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief