<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Hoe toepasbaar is Blockchain technologie?

12 februari 2018
Maarten de Jonge
Case

De laatste tijd is er veel te doen rondom blockchain, een nieuwe technologie voor transactieverkeer die de nu gebruikte handels-, verzekerings-, en betalingssystemen ingrijpend kan veranderen. De bekendste toepassing van blockchain is momenteel Bitcoin, een op blockchain technologie gebaseerd alternatief voor geld. Er zijn echter veel meer toepassingen denkbaar waar de technologie een rol in kan spelen.

Een transactiesysteem

Blockchain beschrijft een transactiesysteem in een netwerk van computers (nodes). Iedere node bevat een digitaal grootboek van transacties die plaatsvinden in het netwerk. Vindt er een transactie tussen twee partijen plaats, dan wordt dit direct door beide partijen doorgegeven aan alle nodes in het blockchainnetwerk. De nodes in het netwerk controleren of de twee partijen dezelfde transactie vermelden en passen dit aan in hun grootboeken. Het mooie van dit systeem is dat manipulatie niet mogelijk is. Zou je je eigen grootboek in je voordeel willen aanpassen, dan wordt dit direct door het systeem gecontroleerd en valt op dat er geen tweede partij is die ook melding maakt van een transactie.

Lees ook: Toekomst van Blockchain in de financiële sector [e-book]


Er is dus geen tussenpersoon

De aantrekkingskracht van blockchain zit ‘m er vooral in dat er geen derde, onafhankelijke partij noodzakelijk is om te garanderen dat een transactie, geldoverdracht of claim eerlijk verloopt. De scheidsrechtersrol staat hierdoor voor een heleboel partijen ter discussie. Denk aan de Centrale Bank, banken an sich, aandelenhandelaren, notarissen, en ga zo maar door.

De Bitcoin

Het bekendste voorbeeld van blockchain is Bitcoin. Het betaalsysteem werkt in de praktijk en is ondertussen al een aantal jaren actief. Toch is de wereld niet stormenderhand door de nieuwe digitale valuta veroverd. Omdat er geen derde partij aanwezig hoeft te zijn bij een transactie met Bitcoin, wordt het tegenwoordig graag gebruikt in het criminele circuit en dat heeft de naam geen goed gedaan. Ook zijn er nogal wat koersschommelingen geweest. Waarde is nu eenmaal gekoppeld aan vertrouwen en mensen zijn toch nog wat schichtig aangezien het bij Bitcoin om behoorlijk nieuwe technologie gaat.

Meerdere toepassingsgebieden

Betalen is echter maar een van de toepassingsgebieden van Blockchain. En misschien nog niet eens de meest interessante. Komende jaren verwacht men vooral blockchainprojecten die het werk van controlerende instanties zullen vergemakkelijken. Blockchain technologie kan bijvoorbeeld een controlerende instantie helpen bij het realiseren van compliance bij banken. Als een bank alle transacties logt in een blockchain, kan deze ook met behulp van de blockchain afdwingen dat die transacties aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen. Ook kan blockchain technologie een heel goede rol spelen in de boekhouding bij aandelenhandel. Aandelen zouden onderdeel kunnen zijn van een blockchain. Iedereen in het systeem heeft dan direct inzicht in transacties en dat komt de transparantie in handel ten goede.

De toekomst van Blockchain

Ik verwacht niet dat met de komst van de blockchain technologie direct compleet nieuwe ecosystemen zullen ontstaan. Daarvoor is het vertrouwen in bestaande controlerende instituties te groot en zal er te veel moeten veranderen op het gebied van wet- en regelgeving en regulering. Maar er zijn wel degelijk interessante business cases te maken met blockchaintoepassingen als controle-instrument. 

Tjip-blockchain-ebook

Lees ook: Toekomst van Blockchain in de financiële sector [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief