<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Ieder bedrijf wordt een platformbedrijf

21 maart 2018
Christian van Kooten
Case

De stortvloed van technologie die over de maatschappij is geslagen zorgt voor fundamentele veranderingen in de wijze waarop we werken en consumeren. Bedrijven moeten herijken en een open innovatiecultuur nastreven, want anders ben je binnen nu en vijf jaar bankroet.

Door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar is de innovatiedynamiek binnen bedrijven enorm toegenomen. Technologie is door software-as-a-service makkelijk aan te schaffen en te gebruiken. Vaak gebruiken werknemers al nieuwe tools zonder dat de eigen IT-afdeling er ooit bij aan te pas kwam. Dropbox en WhatsApp zijn mooie voorbeelden van tools die vaak door heel het bedrijf gebruikt worden zonder medeweten van IT. Bovendien kunnen gebruikers al die apps op veel meer momenten op de dag gebruiken. Iedereen gebruikt smartphones en is op ieder gewenst moment via diverse kanalen bereikbaar.

Het veelvuldige gebruik van technologie zorgt er ook voor dat er veel meer data gegenereerd wordt, een potentiële goudmijn en bron van informatie. Bedrijven kunnen hun klanten hierdoor heel goed kennen en kunnen diensten en producten klant specifiek maken, zonder dat ze de koper ooit gezien hebben. Klanten worden tegenwoordig op hun wenken bediend en zijn daardoor ook kritischer dan vroeger. De huidige consument is niet bang om zijn mening te geven via sociale media.

In deze snel veranderende wereld is het essentieel om een open bedrijfscultuur te hebben die medewerkers in staat stelt te innoveren en te experimenteren met nieuwe technieken en diensten die het leven van de consument makkelijker maken. Hiërarchie moet wijken, mensen moeten de ruimte krijgen om met hun ideeën te experimenteren. Bovendien moeten bedrijven openstaan voor innovatie van buiten om zelf concurrentievoordeel te kunnen behalen. Een innovatieplatform als Addventured van de Kamer van Koophandel vind ik een geweldig voorbeeld van hoe je de kracht van externe ondernemingen en creatievelingen in kan zetten voor je onderneming.  

tjip

Bedrijven die hier het beste op zijn aangepast, zijn de bedrijven die hun dienstverlening en bedrijfsvoering organiseren rond platforms. Het zijn platte organisaties die technologie gebruiken om samen te werken en op een directe manier met klanten communiceren. Platformtechnologie stelt ondernemingen in staat om een brug te slaan naar klanten, collega’s en partners. Het zorgt ervoor dat mensen eenvoudig samen kunnen werken, ook als ze niet bij elkaar zitten of bij hetzelfde bedrijf werken. Platformtechnologie werkt bovendien goed samen met projectmatig en output gestuurd werken. Het gaat er niet om hoeveel tijd je aan een taak besteed, maar of je je doelen haalt. En dat zorgt er weer voor dat mensen efficiëntieslagen gaan maken, op zoek gaan naar manieren om het beter te doen en de blik naar buiten richten.

Het gebruik van platformtechnologie en de platte manier van werken die hierbij past, zorgt voor de open en transparante werkcultuur die zo hard nodig is in de huidige tijd die draait om innovatiesnelheid en klant centraal werken. En het gebeurt nu al. Vrijwel alle bedrijven die exponentieel groeien gebruiken platforms om samen te werken en met klanten te communiceren. Voor mij is er geen twijfel: binnen nu en tien jaar is ieder bedrijf een platformbedrijf.

 

Is uw organisatie al een platformbedrijf? Vraag een Quick Scan aan.

Aanvragen consult

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief