<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Betere inzichten op de woonmarkt met de juiste data

22 juli 2020
Sander van der Aa
Case

De hoeveelheid data in de vastgoedsector en dus op de woonmarkt groeit met de dag. Door digitalisering en bijvoorbeeld slimme sensoren is er steeds meer data beschikbaar. Maar welke data zijn relevant? En wat kun je met die relevante data? En hoe maak je daar (beslis)informatie van? Wie het antwoord op die vragen heeft, ontsluit een nieuw verdienmodel. In eerste instantie is het belangrijk om te beschikken over relevante data van goede kwaliteit. In dit blog vertellen we daar meer over.

Vaak wordt gezegd dat ‘data’ het nieuwe goud is in de vastgoedmarkt. Maar steeds meer is het tegenovergestelde het geval. Data worden juist gemeengoed en tegenwoordig kan iedereen steeds makkelijker over veel data beschikken. Waar het om gaat is dat je weet welke data essentieel zijn en wat je er vervolgens mee doet. Dus: Waar ga je data gebruiken en welke data heb je vervolgens nodig? Dat zijn de vragen die dienstverleners in de vastgoedmarkt zich zouden moeten stellen. Pas als je het antwoord op die vragen hebt kun je gaan nadenken over de volgende stap: Welke unieke concepten kun je realiseren als je de juiste data hebt? Want in de uitvoering van die nieuwe concepten, bedacht op basis van al die data, schuilt het nieuwe goud.

Relevante data


In de vastgoedmarkt zijn enorme hoeveelheden data beschikbaar. Wanneer je data in wilt zetten om een beter beeld te krijgen over de markt, je portefeuille ontwikkelkansen of om huidige bewoners betere inzichten te bieden in hun woon- of financiële situatie, moet je eerst bepalen welke data je nodig hebt. Er is informatie nodig over de bewoner, de omgeving, over omliggende objecten en andere omgevingsfactoren. Deze gegevens kun je categoriseren in vier groepen:

  • Basisgegevens voor bijvoorbeeld adresvalidatie. Om op een goede, soepele en flexibele manier met klanten te kunnen communiceren is het zaak om een goede onderliggende gegevensdatabase te hebben over het woonprofiel.
  • Objectgegevens, zowel qua locatie als bouwkundig. Met deze gegevens kan vastgoed geïdentificeerd en gevalideerd worden, kan de ligging bepaald worden en zijn alle bouwkundige details inzichtelijk.
  • Omgevingsgegevens. Hierin kunnen, naast de exacte locatie en de voorzieningen in de buurt van het object, ook omgevingsfactoren zoals reistijden, leefkwaliteit en luchtkwaliteit bekeken worden.
  • Gebruiker gegenereerde data en informatie. Als bewoners hier toestemming voor geven dan kan data vanuit de bewoners zelf helpen om unieke inzichten te maken aanvullend op bovenstaande gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld energieverbruik en de beoordelingen van wijken en buurten. Uiteraard moet hier zeer zorgvuldig worden omgegaan met de privacy van de gebruikers.

Daarnaast zijn er twee andere aspecten die een essentiële rol spelen om tot een waardevermeerderende toepassing van deze gegevens te komen en dat zijn uiteraard de financiële aspecten:

  • Woonlasten en woningwaardes. Inzetbaar voor een nauwkeurig inzicht in de woonlasten per maand, een uitsplitsing naar operationele kosten, belastingen en financiering.
  • Marktanalyse met actuele data over de woningmarkt. Vierkante meterprijzen, inhoudsprijzen, aantal woningen dat wordt aangeboden en ook de kansen in de markt in het betreffende gebied.

De juiste tools

Vervolgens heb je nog de middelen nodig om te zorgen dat je de gegevens op de juiste manier kunt verwerken. Bijvoorbeeld goede verrijkings- en rekentools voor het correct berekenen van oppervlakte- en inhoudsmaten zodat die zo min mogelijk input van klanten nodig hebben. Zo voorkom je kostbare fouten. Of tools waarmee dashboards en situation rooms kunnen worden ingericht, zodat beslisinformatie op een plek inzichtelijk is. Het vinden van een ervaren kennispartner die ondersteuning en begeleiding kan bieden in het inrichten van deze data is de belangrijkste stap in het toekomstbestendig maken van jouw organisatie.

Lees ook: Twintiger best bereid data te delen in ruil voor hypotheekkorting

Winst

Als een gemeente, corporatie, vastgoedbeheerder of projectontwikkelaar een project heeft en rekening houdt met en gebruik maakt van de genoemde factoren, dan is de kans dat dat project succesvol is erg groot. Het belang van data binnen de te maken keuzes is dus enorm groot.

Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je gedurende het project moet gaan aanpassen of bijsturen, zaken die doorgaans enorme kosten met zich meebrengen. Geld dat je niet uit hoeft te geven, kun je bij de winst optellen. Dus ja, data zijn belangrijk, maar zijn als ze niet goed gebruikt worden op zichzelf waardeloos. De echte winst zit in de manier waarop die data worden ingezet, bijvoorbeeld als beslisinformatie om het juiste plan op de juiste plek en met de juiste partijen te realiseren. Dat is het nieuwe goud!

Altijd toegang tot de juiste data

TJIP biedt met haar Smart Platform Woondata API een oplossing om altijd over betrouwbare en actuele inzichten te beschikken. Gebruikers hebben toegang tot woondata over objecten, omgevingen en financiën. TJIP biedt snelle, betrouwbare en data-gedreven inzichten in wonen voor gebruik in klantreizen, dashboarding en analyses.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief