<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Markttrends dwingen adviseur en aanbieder tot optimale hypotheekjourney

30 maart 2022
Frank Rommers
Case

Ondanks alle ontwikkelingen op dit moment in de wereld blijven de huizenprijzen in Nederland stijgen. Het aanbod blijft krap en de vraag blijft hoog. Dit levert zelfs de verwachting op dat in 2022 het percentage waarmee de huizenprijzen toeneemt weer uit dubbele cijfers bestaat. Bovendien zorgen de stijgende hypotheekrentes er ook nog eens voor dat maandlasten toenemen terwijl de leencapaciteit juist afneemt. Al met al slecht nieuws voor iedereen die op zoek is naar een huis, of dat nou starters of doorstromers zijn.

Het tekort aan woningen kunnen we niet oplossen maar wat consumenten ook echt zou kunnen helpen is een verbeterd oriëntatie- en adviesproces, waar alle renteopties worden doorgerekend en rekening wordt gehouden met diverse situaties die nu en in de toekomst kunnen spelen. Want doordat de obstakels om tot een woning en bijpassende hypotheek te komen steeds groter worden, is het zaak om op andere vlakken de obstakels juist weg te nemen. En in veel gevallen kan een hypotheekproces ook beter, en vooral slimmer.

Maar dan moeten wel alle denkbare facetten worden meegenomen in dat proces. Niet alleen hoe de huidige situatie is, maar vooral ook hoe toekomstige invloeden een rol kunnen gaan spelen. Welke grote levensgebeurtenissen zitten er aan te komen? Wat gebeurt er als iemand arbeidsongeschikt raakt? Hoe staat de consument er financieel gezien echt voor (alleen een BKR-toets is niet voldoende)? Pas als je al die zaken in beeld hebt en af kunt zetten tegen de looptijd van de hypotheek krijg je echt een goed beeld. En het kan zomaar zijn dat door die inzichten een uitstekende hypotheekoptie komt bovendrijven, zelfs voor iemand die met het huidige proces niet eens in aanmerking komt voor een hypotheek. En dat is natuurlijk goed nieuws.

Advies op maat
Recent onderzoek toonde al aan dat consumenten graag een zo persoonlijk mogelijk en op maat gesneden advies ontvangen. In het verleden werd vaak alleen gekeken wat de verschillende rentestanden van de hypotheekaanbieders zouden doen met de maanlasten. En daaruit werd vervolgens dan simpelweg de ‘goedkoopste’ optie gekozen. Maar door álle denkbare hypotheekopties in beeld te brengen ontstaat een veel completer beeld en is er misschien een hypotheekoptie die puur op basis van de rentestand misschien niet aantrekkelijk zou zijn maar met inachtneming van alle andere facetten wel. Zo helpt technische innovatie bij het verbeteren en vergemakkelijken van het leven van consumenten.

Rentestijging
Om nog even op de verhoging van de hypotheekrentes terug te komen. De AFM waarschuwde begin dit jaar al dat als de hypotheekrentes verdubbelen, en daardoor de maandlasten fors stijgen, dat zo’n tien procent van de huizenbezitters vreest de kosten niet meer te kunnen betalen. Dat is met de stijgende rentes dus iets om in de gaten te houden. Maar het heeft niet alleen effect op de maandlasten. Oversluitingen zijn al dominant op de hypotheekmarkt, maar er zullen meer oversluitingen plaats gaan vinden door consumenten die hun hypotheekgeluk bij een andere aanbieder willen beproeven. Daarnaast zullen ook meer mensen proberen hun overwaarde te verzilveren door middel van een verbouwing (waardestijging) of andere benutting van die overwaarde. En ook deze processen vereisen een slimmere en betere aanpak.

Risico's
Die rentestijging lijkt op het eerste gezicht de grootste bedreiging voor een hypotheekgever, maar er loeren grotere gevaren die niet minder reëel zijn dan een rentestijging. Overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid bijvoorbeeld. Of het ‘onder water’ komen staan van de woning doordat de markt inzakt. Want wat gebeurt er als iemand arbeidsongeschikt of werkloos raakt? Hoe zijn die risico’s afgedekt? Is er een verzekering? En zorgt die verzekering ervoor dat de lasten betaald kunnen worden? En voor hoe lang? Dat zijn allemaal facetten die eigenlijk meegenomen moeten worden in het hypotheekproces. Als dat gebeurt, en de effecten daarvan op de financiële situatie van de hypotheeknemer nu en in de toekomst duidelijk worden, dan levert dat verstandigere en minder risicovolle hypotheken op. En het geeft de consumenten de zekerheid dat ze zich over de betaalbaarheid van hun hypotheek in elk geval geen zorgen hoeven te maken.

Klik hieronder voor onze nieuwe Optimale Hypotheek-module binnen TJIP Smart Platform. Ontdek de mogelijkheden en plan een demo in.

Optimale Hypotheek

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief