<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Wonen - Tiny House v2

Onderzoek wijst uit: Nederlander wil regie over eigen klantreis om financiën rond woning te realiseren

28 augustus 2023
Thomas van Bergen
Case

Iedereen in Nederland zou in staat moeten zijn om zijn eigen toekomst financieel vorm te geven met of zonder hulp van een professional. Daarbinnen neemt wonen een belangrijke rol in, vindt TJIP, The Platform Engineer uit Delft. De woonmarkt blijft echter roerig en zal altijd fluctueren. Een mensenleven verloopt ook niet altijd lineair; er kunnen allerlei levensgebeurtenissen plaatsvinden, zoals scheidingen, overlijdens, veranderingen in inkomsten of de geboorte van kinderen. Daarom is persoonlijk inzicht in de financiële toekomst van groot belang.  

Van de ondervraagde consumenten weet 92% wat hun woonwensen voor de lange termijn zijn. Tegelijkertijd maken de ondervraagden zich zorgen over de ontwikkelingen op de huidige woningmarkt (45%) en over de toekomst van de woningmarkt (54%) met betrekking tot de realisatie van hun woonwensen.  

Jongvolwassenen maken zich zorgen 
Over het algemeen maken jongvolwassenen zich meer zorgen dan dertigplussers. Zowel over de huidige woningmarkt (64% versus 43%), als over de nabije toekomst (67% versus 52%). Ook is een grote groep (78%) zich ervan bewust dat levensveranderingen, zoals scheiden en arbeidsongeschiktheid, de financiële realisatie van de woonwensen kunnen beïnvloeden.  

Meer maatwerk in financiering 
In het eerste TJIP Magazine zegt Prof. Dr. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems bij de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft over dit onderwerp: “Om duurzame huizen te bouwen voor de toekomst moeten we ook anders naar de financiering gaan kijken. Financiële planning speelt daarin een cruciale rol.” Hij legt uit: “Er moet naar de situatie van woningzoekenden worden gekeken en dat moet veel meer maatwerk worden. De achtergrond van mensen meenemen. Wat is hun potentie? Daarbij moet je niet alleen naar het huidige inkomen kijken, maar rekening houden met de perspectieven die ze hebben.” Hij besluit: “Daarin wordt financiële planning dus steeds belangrijker. Dat is de toekomst. Nu al kijken wat straks nodig of mogelijk is.” 

Welke informatie willen consumenten ontvangen? 
TJIP onderzocht ook wat consumenten wel en niet willen met betrekking tot het verbeteren van die toekomstige financiële planning. Daarvoor is namelijk wel nodig dat aanbieder, intermediair en consument informatie uitwisselen. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten vooral proactief informatie willen ontvangen over manieren om hun maandlasten te kunnen verlagen. Niet geheel verrassend zijn berichten over (mogelijk) slecht nieuws zoals scheidingen of werkloosheid minder populair. Juist deze grote gebeurtenissen hebben een grote impact. Het zou dus verstandig zijn om deze gebeurtenissen in de financiële planning op te nemen.  

Igor Gavic, CEO van TJIP, zegt hierover: “Anticiperen op life events of marktontwikkelingen kan alleen met goed financieel inzicht. Die inzichten helpen consumenten sneller hun financiële klantreis te doorlopen en stellen hen in staat om betere keuzes te maken.” Hij vervolgt: “Daarom geloven wij in een smart journey, waarbij de klantwens als startpunt wordt genomen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de life events en persoonlijke wensen van de klant, evenals met marktontwikkelingen en wetswijzigingen. Maar er dient ook rekening te worden gehouden met het feit dat de verschillende fasen van het proces elkaar beïnvloeden.” Gavic besluit: “Dit ondersteunt de verdere digitalisering van de financiële sector en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van de uitdagingen op de Nederlandse woningmarkt.”  

Lees meer over dit onderzoek in de nieuwste editie van het TJIP Magazine.

Verantwoording onderzoek 
Het onderzoek werd in het tweede kwartaal van 2023 uitgevoerd door Kien PanelWizard, in opdracht van TJIP, en omvatte de deelname van 1.200 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Gemiddeld woont 60% van de ondervraagden in een koopwoning waarvan zij (mede)eigenaar zijn.  

Over TJIP 
Het Delftse technologiebedrijf TJIP, 'The Platform Engineer', vindt dat iedereen in staat moet zijn om zelf zijn toekomst vorm te geven. In een onoverzichtelijke wereld geeft TJIP mensen grip op financiële keuzes. Het TJIP Smart Platform bevat modules waarmee financieel dienstverleners hun customer journeys kunnen inrichten. De standaardoplossingen zijn snel en efficiënt te implementeren dankzij de platformstructuur en zijn aanpasbaar op ieders gewenste klantbediening en klantbeleving. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan 'mission-critical' platforms voor toonaangevende bedrijven zoals ABN AMRO, Achmea, AIG, Rabobank en a.s.r. 

 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief