<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Wonen - Tiny House v2

De sleutel tot toekomstbestendige pensioenplanning: Ontdek de innovatieve 'Inzicht Pensioen'-module van TJIP

30 oktober 2023
Thomas van Bergen
Case

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen vaak onvoldoende inzicht en overzicht hebben in hun financiële toekomst. Met de komst van de nieuwe Pensioenwet is het vergroten van dit financiële inzicht belangrijker dan ooit. Deze wet biedt deelnemers immers meer zeggenschap over hun pensioenkeuzes. Daarom helpen we bij TJIP de pensioensector graag met innoveren. Onze 'Inzicht Pensioen'-module, een slimme SaaS-oplossing, helpt professionals in de pensioensector consumenten online te informeren over hun pensioen. In dit artikel gaan we dieper in op deze module. 

 

Voor veel mensen is pensioenplanning een complex onderwerp. De 'Inzicht Pensioen'-module biedt inzicht in het toekomstige pensioeninkomen (nu en later) en in de gevolgen van diverse scenario’s die het pensioeninkomen beïnvloeden. Dankzij slimme algoritmen en dataintegratie kunnen deelnemers inzicht krijgen in zaken zoals economische scenario’s, de gevolgen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid, of het effect van een sabbatical op het totale pensioeninkomen, eventueel afgezet tegen de huidige inkomsten. 

 

Door het aanbieden van dit online financieel inzicht, kunnen organisaties hun contactstrategie optimaliseren en de druk op de klantcontactafdeling verminderen. Het is belangrijk om te begrijpen dat niet elke deelnemer hetzelfde kennisniveau en dezelfde mate van interesse in het onderwerp heeft. Met de module van TJIP kun je de getoonde informatie afstemmen op de informatiebehoefte bij de klant. Deze persoonlijke benadering verhoogt de klanttevredenheid. 

 

Dankzij de flexibele opbouw van de module kun je snel inspelen op veranderende klantbehoeften en een optimale klantbeleving creëren. Een nieuw scenario is bijvoorbeeld snel toegevoegd. Op deze manier zorgen we ervoor dat pensioendeelnemers informatie ontvangen die relevant is en die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Aanvullend kunnen deelnemers begeleid worden in het maken van de juiste keuze, eventueel met advies of een hybride aanpak (zelfwerkzaamheid gecombineerd met advies). 

 

Door onze jarenlange ervaring met financiële klantreizen kunnen we een integraal overzicht samenstellen waarin bijvoorbeeld ook de hypotheek en aanvullende voorzieningen worden meegenomen. Dankzij de opzet van de module worden berekeningen en klantgegevens apart opgeslagen, waardoor deze gegevens beschikbaar zijn voor analyse en voorspellingen. 

 

Kortom, met de 'Inzicht Pensioen'-module zijn zowel professionals in de pensioensector als hun klanten goed voorbereid op de toekomst. Je biedt je klanten niet alleen een duidelijk beeld van hun pensioen, maar je helpt hen ook om met vertrouwen de juiste keuzes te maken. Dit versterkt de klantloyaliteit en bevordert een efficiëntere klantcontactstrategie. Wil je ook een persoonlijke en doelgerichte aanpak aanbieden? Neem dan contact met ons op of plan een demo in.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief