<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Open Banking: innovatie stimuleren in de financiële sector

29 januari 2019
Frank Rommers
Case

Open data heeft de potentie waarde te creeëren voor economieën, bedrijven en individuen in een groot aantal sectoren. In de financiële sector is open banking mogelijk de volgende stap in de ontwikkeling van de manier waarop banken hun gegevens, producten/diensten en functionaliteiten delen, en waarop ze consumenten in staat stellen om hun eigen financiële gegevens, rekeninginformatie en functionaliteit qua toegang en gebruik met bevoegde derden te delen.

Innovatie stimuleren in de financiële sector

Open Banking stimuleert innovatie in het bankwezen door partnerships en samenwerkingen tussen verschillende deelnemers binnen en buiten de financiële dienstverleningssector en het bankwezen te faciliteren. Het maakt het mogelijk om de waarde en flexibiliteit te creëren waar veel consumenten en bedrijven behoefte aan hebben, door financiële gegevens en rekeninginformatie beschikbaarder en breder gedeeld dan ooit te maken. Wanneer deze gegevens op veilige wijze gedeeld worden of openbaar worden gemaakt, kunnen ze gebruikt worden om nuttige applicaties en middelen op te bouwen om de bankbeleving te verbeteren en een interoperabiliteit mogelijk te maken die de sector op dit moment nog mist. Klanten kunnen in belofte gerichter een lening aanvragen, banken kunnen klanten vinden die in aanmerking komen voor een nieuw product en ondernemingen kunnen gegevens delen met hun accountants. Dit stimuleert op zijn beurt innovatie en bevordert klantenloyaliteit en -binding.

Innovatie stimuleren in het bankwezen

De opmars van FinTech-startups en de nieuwe digitale mindset van klanten dragen bij aan een digitalisering van 's werelds banksystemen. In de 2018 Retail Banking Trends and Predictions (trends en voorspellingen voor het retailbankwezen) door The Financial Brand en Kony, plaatste 57% van de ondervraagden het gebruik en de toepassing van gegevens in de top 3 voor 2018, vergeleken met 53% in de voorspellingen voor 2017. Het onderzoek toonde aan dat open-banking-API's essentieel aan het worden zijn voor het integreren van een weelde aan diensten en producten van derden, op een gebruiksvriendelijke wijze.

In het verleden waren bankgegevens, zoals details over persoonlijke of zakelijke banktransacties, niet gemakkelijk om te delen. De meeste klanten konden hun bankafschriften inzien en downloaden, maar deze vervolgens delen met derden in leesbare formats was niet altijd eenvoudig. Banken hebben hun productinformatie op een openbare website, maar toegang verkrijgen tot goed gestructureerde gegevens door iedereen die deze informatie wil gebruiken om een dienst te leveren is op zijn lichtst gezegd een karwei.

De meeste moderne organisaties hebben tientallen API's (Application Programming Interfaces), maar deze API's missen vaak standaardisering, voldoende documentatie of openheid richting het publiek. Open API's zijn zowel publiekelijk als gestandaardiseerd, wat ze geschikter maakt voor integraties door derden en op maat gemaakte ontwikkeling van features. Gegevens vanuit Open API's kunnen worden gebruikt om de bruikbaarheid van online bankplatforms te verbeteren. De toenemende relevantie van API's komt voort uit het aanpassen naar nieuwe werkwijzen en verwachtingen van klanten.

Open API: een application programming interface (API) is een technologie die kan helpen om toegang te verlenen tot open data (zoals een lijst met producten die een bank levert) en veilige gedeelde toegang tot privégegevens (zoals een lijst met de transacties op het bankafschrift van een persoon). Gegevens die via een open API worden ingezien kunnen gesloten, gedeeld of geopend worden.

door The Open Data Institute

Naarmate banken toegang krijgen tot meer gegevens, moeten ze de juiste digitale businessmodellen vinden die die gegevens kunnen interpreteren en ze kunnen inzetten om innovatie en operationele efficiëntie te stimuleren. Twee van zulke modellen zijn aan het opkomen en dit zijn banking-as-a-marketplace (bankieren als een marktplaats) en banking-as-a-platform (bankieren als een platform). 

Banking-as-a-marketplace

Om aan de behoeften van digitale consumenten te voldoen, moeten banken marktplaatsen worden die klanten een verscheidenheid aan diensten kunnen bieden; van noodleningen tot op maat gemaakte hypotheken, van budgetsoftware en -apps tot verzekeringen. Ze moeten het bovendien allemaal op één plek doen en het gemakkelijker maken voor klanten om toegang te verkrijgen vanaf ieder digitaal apparaat, overal én altijd. 

In het banking-as-a-marketplace-model kunnen klanten hun financiën beheren en toegang verkrijgen tot financiële en niet-financiële producten en diensten van derden, naast de belangrijkste producten van de bank, zoals bijvoorbeeld een zichtrekening. Om dit te laten gebeuren gaat de bank een aantal zakelijke partnerships aan met geselecteerde en vertrouwde externe serviceproviders, die afspreken hun diensten en producten aan te bieden op de marktplaats van de bank, als goedgekeurde diensten en producten, of als diensten en producten die gedeeltelijk onder de merknaam van de bank worden aangeboden.

Peter-Jan van de Venn, CCO van de Nederlandse digital-core banking platform provider Five Degrees gelooft dat het banking-as-a-marketplace-model de potentie heeft om een verbonden financiële dienstleveringssector op te zetten waarin banken dichter bij hun kleine commerciële afnemers kunnen komen. Zijn bedrijf ging een partnership aan met de Nederlandse onlinebank Knab om het eerste exclusief digitaal en papierloos onboarding-proces voor banken voor midden- en kleinbedrijven aan te bieden in Nederland, wat hen in staat stelde om zakelijke klanten in slechts minuten aan te melden. Een verademing in vergelijking met de weken die het deze ondernemingen voorheen kostte om een rekening te openen bij een vooraanstaande bank. Knab levert ook diensten met betrekking tot crowdfunding door derden aan midden- en kleinbedrijven, wat ze helpt om een nieuw platform vanaf de grond op te bouwen.

In het banking-as-a-marketplace-model, blijven banken hun core services leveren en ontwikkelen, en relaties aangaan met zorgvuldig geselecteerde partners die de gaten in hun productportfolio's kunnen opvullen. Er zijn geen openlijk gepubliceerde API's; de bank biedt de dienst aan (en onderhoudt daarmee de hoofdrelatie) en er wordt zorgvuldig toezicht gehouden op wat er wordt aangeboden.

Banking-as-a-platform

In het banking-as-a-platform-model gaan banken over van een volledige technologische omgeving waarin ze een volledig end-to-end-product of service hebben die bestaande bedrijven overbodig maakt, naar het hebben van een open verzameling API's die iedere derde partij kan gebruiken om producten en diensten op te bouwen. De bank kan bijvoorbeeld een dienst geleverd door een opkomende FinTech-startup integreren, waarbij actuele financiële informatie wordt geboden, waardoor consumenten beter geïnformeerde en efficiëntere beslissingen kunnen nemen over uitgaven, sparen en lenen.

Dit model biedt het voordeel dat klanten worden voorzien van een grotere verscheidenheid aan producten en diensten en een uitgebreidere verzameling mogelijkheden. Met name in de detailhandel hebben klanten deze platform-based ondernemingen verwelkomd, om te zorgen voor minder problemen, lagere prijzen en verbeterde service, naast het gebruiksgemak van het gebruiken van mobiele toestellen als voornaamst contactpunt. Hierdoor is de verwachting ontstaan dat andere producten en diensten in andere sectoren zich op dezelfde manier gedragen.

Een open-banking-systeem is gebaseerd op de volgende onderdelen:

  • Een schaalbaar open API-platform
  • Een gecentraliseerde API-Manager om te zorgen dat de verbonden diensten naadloos samenwerken
  • Betrouwbare business process management (BPM) workflows, zowel intern voor de bank als richting de klant
  • Gemakkelijk te integreren front-ends en ‘plug-and-play’-koppelingen
  • FinTech-integratie

Fidor, een Duitse digital-only-bank, gebruikt het Fidor Operating System (fOS), een open digitaal bankplatform dat is ontwikkeld om oude systemen en moderne FinTech-systemen te integreren via een beheerde API-gateway. fOS bedient de bankbehoeften van klanten door middel van een volledig geïntegreerde front-end-laag, een API-laag, bankmodules en kernfuncties.

In het banking-as-a-platform- opent de bankzijn API's voor alle geïnteresseerden, inclusief andere FinTech-bedrijven, potentiële concurrenten en externe ontwikkelaars, zodat zij de gegevens van de bank kunnen gebruiken om hun eigen producten te bouwen, waartoe toegang verkregen kan worden via een platform.

“Gezien de trend qua digitale transformatie in de financiële sector, moeten financiële bedrijven wereldwijd voortdurend hun digitale strategieën en transformatie-initiatieven door ontwikkelen, om een platform-based strategische transformatie te realiseren.” 

- Ma Yue, vice-president van Huawei Enterprise BG, president van EBG Global Sales

Regel- en wetgeving

De huidige wetgevings- en regelgevingshervormingen in Europa en de Verenigde staten dient zowel als een katalysator voor verandering en een versnellende factor voor transparantie in de financiële sector en het bankwezen. Zoals Diana Milanesi aangaf in haar werkdocument voor de Transatlantic Technology Law Forum ("Transatlantisch Forum voor Technologierecht");  A New Banking Paradigm: The State of Open Banking in Europe, the United Kingdom, and the United States ("Een Nieuw Paradigma: de Toestand van Open Banking in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten"), hebben regelgevers een belangrijke rol in het creëren en bevorderen van de transparantie die nodig is om een nieuwdenkmodel in het bankwezen succesvol te laten zijn.

Toegang tot consumentengegevens stelt banken in staat om innovatieve producten en diensten te ontwerpen die klanten een beter beheer over hun financiën kunnen bieden. Er zijn echter wel adequate beveiligingsmaatregelen en algemene regels nodig om het recht van de consument op privacy en een gezonde concurrentie mogelijk te maken tussen banken in verschillendelanden, die klanten wereldwijd bedienen.

“De waarde van open banking kan alleen worden gerealiseerd wanneer transparantie op een verantwoordelijke wijze wordt verzorgd en geleverd. Daarbij blijft het vertrouwen essentieel voor het functioneren van het bankwezen en het financiële systeem, en worden de transparantie, privacy en veiligheid in het gebruik en de openbaarmaking van financiële gegevens van consumenten gewaarborgd. De consument kan zelf toegang tot deze gegevens verlenen, beheren en beëindigen. Hiermee blijven de veiligheid en betrouwbaarheid van het banksysteem en het financiële stelsel in hun geheel behouden.”

- Diana Milanesi

 In januari 2018 werd in Europa de PSD2, of de gereviseerde Payment Service Directive ("Richtlijn Betalingsdiensten"), van kracht. Daarmee werd de originele PSD uit 2007 vervangen. Deze richtlijn werd uitgegeven door de Europese Commissie (directoraat-generaal Interne markt), en is ontworpen om betalingsdiensten en betalingsdienstaanbieders in de gehele Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te reguleren. Het grotere doel van deze richtlijn is om Europa-wijde concurrentie en participatie in de betalingssector te stimuleren, ook voor niet-banken, en om voor een eerlijk speelveld te zorgen door consumentenbescherming en de rechten en verplichtingen van dienstverleners en -gebruikers te harmoniseren. Het doel van PSD2 is om klanten van banken, zowel consumenten als ondernemingen, in staat te stellen om externe leveranciers te gebruiken om hun financiën te beheren. Nu open banking begint te ontwikkelen en evolueren, stelt deze richtlijn FinTech-bedrijven in staat om applicaties te bouwen op basis van bankgegevens. 

Gegevensbescherming is nog een belangrijk onderdeel om te overwegen, zeker nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) deze maand in werking treedt. De Europese verordening bepaalt dat gegevens met betrekking tot een klant niet kunnen worden verzameld zonder zijn/haar uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming - met bepaalde uitzonderingen. In een verslag dat vorig jaar werd uitgebracht analyseerde Deloitte het potentiële conflict tussen de twee verordeningen, waarbij het een voor de hand liggende onduidelijkheid constateerde over de wijze waarop de AVG 'gevoelige gegevens' definieert, waarbij in ieder EU-land enige vrijheid wordt gegeven “voor het verwerken van speciale categorieën persoonsgegevens (‘gevoelige gegevens’)”. 

Open banking voorziet banken van de unieke mogelijkheid om sneller en beter te handelen dan andere partijen, gezien hun grote financiële deskundigheid en klanteninzicht. Door een boeiende digitale bankbeleving te creëren, kunnen zij hun relevantie vertienvoudigen door in te spelen op trends onder consumenten en door slimme businessplatforms op te zetten.

Wij geloven dat banken daadkrachtige stappen moeten nemen in de richting van modernere, slimmere businessplatforms, die hen niet alleen helpen om klaar te zijn om gegevens te delen en privacy te waarborgen, maar ook om hen competitiever te maken in het nieuwe financiële marktlandschap.

 Fintech Trends & Predicitions TJIP kleinLees ook: Fintech trends & predictions [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief