<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

De stormachtige opkomst van de 'Regtech' sector

29 november 2018
Dingeman Leijdens
Case

Fintech is booming business. De wereldwijde jaaromzet van deze sector bedraagt inmiddels 31 miljard dollar. In het kielzog van deze ontwikkeling steken ook andere veelbelovende technologieën de kop op. Regtech, Regulatory Technology, is er zo één. Het is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de financiële sector van dit moment. Wat maakt Regtech zo veelbelovend?

De eisen op het gebied van compliance en rapportage vergen veel van financiële instellingen. Steeds strenger wordende regelgeving en nieuwe richtlijnen als PSD2 maken dat de regeldruk alleen maar toeneemt. Het is dus logisch dat er wordt gekeken naar technologie om deze processen te vergemakkelijken en efficiënter te maken. Regtech voorziet in deze vraag met automatiseringsoplossingen en biedt daarnaast bescherming tegen risico’s zoals fraude. KPMG noemt de opkomst van regtech als één van de belangrijkste financiële trends van dit jaar.

Integratie met bestaande workflow

Er zijn op dit moment al een groot aantal aanbieders van Regtech-oplossingen. Deloitte heeft er wereldwijd zo’n 160 geïdentificeerd. Deze ondersteunen financiële instellingen bijvoorbeeld bij geautomatiseerde verslaglegging of met virtueel reguleringsadvies. Andere aanbieders kunnen risicochecks uitvoeren op potentiële klanten of een compliance-inventarisatie maken over een portfolio aan investeringsfondsen.

Regtech-oplossingen gebruiken voornamelijk Robotic Process Automation, een vorm van AI (Artificial Intelligence of Kunstmatige Intelligentie) die handelingen imiteert, en Big Data analytics. Een goede implementatie van Regtech staat of valt bij hoe het zich laat integreren in de bestaande software-infrastructuur en in de (virtuele) workflow. De opkomst van Blockchain technologie en de verdere ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie zullen hier een belangrijke rol in spelen.

Belang van gedistribueerde netwerken

Blockchain technologie staat nog in de kinderschoenen, maar de potentiële impact op de financiële sector is erg groot. Het ligt daarnaast in de lijn der verwachtingen dat de technologie ook zijn stempel gaat drukken op riskmanagement en compliance. Met behulp van Blockchain technologie kunnen organisaties de herkomst en volledige geschiedenis van financiële transacties traceren. De technologie geeft zicht op wie eigendom is van financiële activa - iets waar Regtech baat bij heeft.

Blockchain technologie in Regtech kan ook worden gebruikt om dubbele transacties te detecteren en te stoppen en het witwassen van geld te onderscheppen. Verder kan Blockchain technologie gekoppeld met biometrie worden ingezet om klanten te identificeren zodat het niet enkel aan banken voorbehouden is om betalingen te verwerken. Hierdoor wordt er een heel nieuwe klantengroep aangesproken.

Rol van AI

Dankzij AI zal Regtech de automatisering van compliance-activiteiten naar een hoger plan tillen. AI maakt het mogelijk om verantwoordingsrapportages tussen bedrijven en reguleringsinstanties slimmer op te zetten en verregaand te integreren. Regtech zal expliciete, maar ook impliciete, reguleringseisen kunnen identificeren en kan de komende paar jaar al bedrijfsbreed een inschatting maken van de impact van wet- en regelgeving. Voorspellende analyses detecteren verdacht gedrag en transacties worden real-time gevolgd en gescand op onregelmatigheden. Natural Language Processing maakt deel uit van toekomstige Regtech-oplossingen en draagt bij aan vereenvoudigen en versnellen van de werkzaamheden. Dit leidt tot een afname van de druk op de backoffice.

Veelbelovende ontwikkeling

Zowel technologische ontwikkelingen als internationale regelgeving veranderen continu. Regtech zorgt ervoor dat bedrijven snel op veranderende regels in kunnen spelen. Het biedt financiële instellingen flexibiliteit en snelheid waardoor zij hun operational excellence kunnen vasthouden en is daarmee een veelbelovende, spannende ontwikkeling. 

Fintech Trends & Predicitions TJIP kleinLees ook: Fintech trends & predictions [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief