<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Zonder platform geen toekomst

04 maart 2020
Rogier Tolboom
Case

Wie tien jaar geleden een reisje naar Parijs boekte, regelde vooraf via internet bij een van de bekende ketens een hotel en op het vliegveld en bij het station nam je een taxi naar dat hotel. Anno 2020 zijn er in dat opzicht veel meer mogelijkheden. Via platforms zoals Airbnb is opeens dat ene echt heel erg leuke appartementje binnen handbereik en vervoer regelen gaat via een ander platform zoals bijvoorbeeld Uber. Maar ook Alibaba, Amazon en Facebook zijn opgezet vanuit een platformgedachte. Deze platformen zijn ontstaan door de toenemende invloed van de netwerkeconomie. En ze leveren producten maar vooral ook diensten tussen gebruikers en aanbieders zonder de tussenkomst van (vertragend) menselijk handelen. Snel, accuraat en efficiënt. En vooral goedkoop.

Er ontstaan dus aan alle kanten steeds meer grote netwerksystemen die onderling met elkaar communiceren en interacteren en allerlei soorten transacties uitvoeren via de verbindende platformen. Ook in de verzekeringsbranche zie je die ontwikkeling: er duiken steeds meer verzekeringsplatformen op. Want technologie verandert de manier waarop verzekeraars opereren, en daarin staat wat de klant wil en nodig heeft centraal. Snelheid, lage kosten en klanttevredenheid vormen de nieuwe meetlat. Verzekeraars steken daarom steeds meer van hun financiële middelen in technologische functies, en de operationele takken zullen zichzelf dus opnieuw moeten uitvinden om de nieuwe tools optimaal te kunnen benutten.

"Platformen bieden voordelen aan alle partijen in de keten: consument, adviseur en verzekeraar"

Forse concurrentie

Maar de concurrentie is fors. Nieuwe initiatieven kunnen zonder ballast uit het verleden meteen de markt op. En doordat die nieuwe partijen gebruik maken van state-of-the-art technologie zijn ze ook nog eens in staat om nieuwe functionaliteiten en nieuwe aanbieders of adviseurs in een oogwenk aan hun platformen toe te voegen. Traditionele (grote) verzekeraars hebben weliswaar de kennis in huis van de markt en ze hebben het grootste gedeelte van de markt in handen. Maar ze lopen ook tegen het nadeel aan dat ze moeten omvormen: van oud naar nieuw. Dat kost tijd. En geld.

 

Vergelijken

En daar komt bovendien nog bij dat de consument, ook steeds vaker zelf op zoek gaat naar wat het beste voor hem is. Door middel van weer andere platformen, bijvoorbeeld vergelijkingssites, kunnen consumenten in een oogwenk bepalen welke verzekeraar of welke verzekeringsmethode het best en het goedkoopst is. Dat heeft als neveneffect dat die consumenten ook afstappen van het ‘verzekeringspakket’ waarin alle verzekeringen in één pakket zijn ondergebracht bij één verzekeraar. Per verzekering wordt bekeken welk product daar het beste bij past en daarbij zijn goede en eenvoudige online aanwezigheid, goede voorwaarden en een lage prijs de doorslaggevende factoren.

 

Vier typen platforms

De toekomst voor het aanbieden van diensten door verzekeraars ligt dus, naar het zich laat aanzien, in het inzetten van platformen. Snel, flexibel, efficiënt. En met relatief lage kosten. Onderzoeksbureau Gartner definieert vier typen platformstrategieën voor verzekeraars:

  • Collaboration platforms (samenwerking), platformen die geïntegreerde en collaboratieve functionaliteit tussen ecosysteempartners mogelijk maken.
  • Orchestration platforms (regie), waarbij binnen het platform de regie voert over gedeelde bronnen en processen tussen ecosysteempartners.
  • Matching platforms (samenbrengen), waarbij aanbieders en claims via het platform bij elkaar worden gebracht.
  • Creation platforms (ontwikkeling), waarbij het platform de gebruikers de mogelijkheid biedt om eigen apps te ontwikkelen, maar ook producten en diensten, functionaliteiten en zelfs hele business modellen.

Uiteraard zijn dit geen ‘exclusieve’ typen en worden in de praktijk meerdere van deze typen door elkaar gebruikt. Juist door de combinatie van die verschillende typen zal sneller aan de vraag van de klant kunnen worden voldaan. Tegen lagere kosten dan voorheen. Platformen bieden dus voordelen aan alle partijen in de keten: consument, adviseur en verzekeraar.

 

Transitie

En voor iedereen in deze branche die nog niet bezig is met de transitie naar platformen ziet de toekomst er somber uit. In 2018 voorspelde adviesbureau McKinsey al dat in 2025 meer dan 30 procent van de omzet in de verzekeringsbranche uit dit soort ecosystemen zal komen. TJIP biedt met het Insurance Platform aan verzekeraars de mogelijkheid om in te spelen op deze ontwikkelingen. Producten worden op een eenduidige manier beschikbaar gemaakt voor diverse digitale disitributiekanalen en bedieningsconcepten. Alle bij de producten behorende processen (offreren, aanvragen, muteren en claimen) worden volledig digitaal ondersteund. Op deze manier kunnen producten snel aangesloten worden op nieuwe platformen en winnen verzekeraars aan wendbaarheid.

 

Finance tech trends 2020 - TJIPBekijk dit e-book

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief