<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Platformen nieuwe basis voor verzekeringsbranche

04 mei 2020
Rogier Tolboom
Case

Blik onder de motorkap van het TJIP Insurance Platform. 

Techbedrijven als Amazon, Google, Facebook, Lyft, Uber en Lemonade hebben de wereld op z’n kop gezet met hun platformstrategie. Vanuit die krachtige basis betreden ze steeds meer markten met nieuwe producten en diensten en sommigen van hen flirten steeds meer met de verzekeringsbranche of zijn er geheel op gestoeld.

Verzekeraars voelen de hete adem van dit soort grootmachten dan ook in hun nek. Ze weten dat ze hun producten sneller op de markt moeten brengen en hun klanten een steeds betere klantervaring moeten bieden als zij met deze reuzen willen concurreren en al helemaal als ze hen willen verslaan. TJIP biedt met het Insurance Platform aan verzekeraars de mogelijkheid om in te spelen op deze ontwikkelingen. Maar hoe werkt dat precies? We kijken onder motorkap van het verzekeringsplatform van TJIP, The Platform Engineers, met Rogier Tolboom, Business development manager bij dit Delftse bedrijf.

Klanten van verzekeraars nemen steeds meer de regie. Zij bepalen meer en meer waar en op welke manier ze hun producten afnemen, eventueel bij de techreuzen. Daarom moeten verzekeraars zorgen dat ze klaar zijn om op z’n minst op deze trend in te haken, maar beter nog om hem voor te zijn. Vanuit de gedachte dat de verzekeringsbranche een strategisch antwoord moet hebben op de concurrentie die uit steeds meer verschillende hoeken komt, ontwikkelde het Delftse bedrijf TJIP een Insurance Platform voor verzekeraars, het intermediair met een eigen IT-infrastructuur, serviceproviders en leveranciers van adviessoftware. Rogier Tolboom is als business development manager verantwoordelijk voor het TJIP Insurance Platform en leidt twee ontwikkelteams in Delft en Roemenië. Hij vertelt enthousiast wat het platform de markt te bieden heeft.

“Er zijn een aantal evidente voordelen te noemen voor áan de ene kant het intermediair en aan de andere kant de aanbieders,” legt Tolboom uit. “Het TJIP Insurance Platform is een soort hub waarmee producten van verzekeraars op een eenduidige, eenvoudige en efficiënte manier worden gedistribueerd naar tooling voor het intermediair. Van de andere kant kunnen aanvragen en mutaties vanuit het intermediair direct worden verwerkt in de administratie van de verzekeraar.

Onder de motorkap

Als we onder de motorkap van het TJIP Insurance Platform duiken dan blijkt het een vrij uniek platform te zijn. Verzekeringsaanbieders kunnen vanuit hun eigen backoffice systeem worden aangesloten vanuit hun eigen protocollen en berichtsdefinities. Het TJIP Insurance Platform zet deze om naar één standaard (AFD). Hierdoor kunnen de backoffices, waarin de verzekeringsproducten van de individuele verzekeraars geadministreerd worden, vervolgens eenvoudig en met lage kosten gekoppeld worden aan de tooling van het intermediair. Tolboom: “Zonder die mogelijkheid zouden programmeurs vanuit het intermediair al die verschillende protocollen en berichtdefinities moeten ondersteunen om aansluiting te vinden bij de verschillende verzekeraars. Voor aanbieders levert dit kostenvoordelen en een kortere time-to-market op. Door de vertaalslag naar de AFD-standaard is dat probleem opgelost.”


Rechtstreekse datastromen

Het TJIP Insurance Platform maakt dus directe datastromen tussen de backends van de verschillende verzekeringsaanbieders en het intermediair mogelijk. Tolboom: “Denk aan een intermediair die aan de verzekeraar een premieberekening of offerte aanvraagt of een claim indient. Dit komt rechtstreeks in de backend van de verzekeringsaanbieder terecht. Vervolgens kunnen de documenten flexibel heen en weer gestuurd worden tussen de verzekeringsaanbieder en het intermediair. De wijzigingen die verzekeringsaanbieders doen aan hun producten, bijvoorbeeld een prijswijziging, worden zo ook altijd rechtstreeks overgenomen door het intermediair. Er kunnen dus geen fouten worden gemaakt, want de data wordt slechts op één plek vastgelegd.” 

Frontend-dialogen

TJIP kan indien gewenst een front-end scherm van de verzekeraar leveren, dat vervolgens voor de eindgebruiker te zien is op de website of in een app van het intermediair. “Dit kan voor alle soorten verzekeringen ingeregeld worden”, aldus Tolboom.

Voordelen voor verzekeringsaanbieders

Dit alles resulteert een aantal belangrijke voordelen van het TJIP Insurance Platform.

Ontsluiten markt - Verzekeringsaanbieders kunnen hun producten via het TJIP Insurance Platform eenvoudig beschikbaar maken voor hun bestaande distributienetwerk, maar ook naar nieuwe distributiepartners, zoals online platformen. Door de efficiënte infrastructuur is het daarnaast eenvoudig om snel nieuwe producten of wijzigingen in bestaande producten beschikbaar te maken voor het distributiekanaal.

Eenduidigheid, geen fouten – De producteigenschappen van verzekeringen worden op eenduidige wijze beschikbaar gemaakt richting de markt. Er zijn geen aanvullende rekenboxen meer nodig die processen vertragen of fouten binnen het aanvraagproces veroorzaken. 

Lagere kosten en hogere snelheid – Verzekeringsaanbieders die op het platform zijn aangesloten, besparen kosten en verkorten hun time-to-market. De standaardisatie van offerte- en aanvraagstraten maakt het bovendien sneller en eenvoudiger om nieuwe producten ontsluiten. Door bijvoorbeeld offerte-, aanvraag- en mutatieprocessen te standaardiseren zijn kostenbesparingen mogelijk.

Gebruikmaken van het netwerk van TJIP - Producten kunnen automatisch beschikbaar worden gemaakt aan het bestaande distributienetwerk van het TJIP Insurance Platform.

Tijdwinst door digitale communicatie – Door alle partijen te verenigen in één platform kan de communicatie naar het intermediair  via webservices plaatsvinden, in plaats van per email of telefonisch. Dit bespaart tijd en is makkelijker te traceren. 

Korte implementatietijd – De flexibele koppelmogelijkheden van het TJIP Insurance Platform zorgt voor een zeer snelle implementatie. Een verzekeringsaanbieder kan hierdoor al binnen drie maanden volledig up-and-running zijn.

TJIP kan aanbieders overigens ontzorgen bij de administratie van verzekeringsproducten.

 

Voordelen voor het intermediair, serviceproviders

 Toegang tot de gewenste verzekeringsproducten – Toegang tot producten voor berekening, offerte en aanvraag van de verzekeringsaanbieders met de zekerheid van altijd de actuele tarieven en voorwaarden. 

Tijdwinst door digitale communicatie – Doordat de communicatie met verzekeringsaanbieders via webservices plaatsvindt, en niet per e-mail of telefonisch, wordt tijd gespaard. Verder is de besluitvorming makkelijker vast te leggen, zodat er een audit-trail gedaan kan worden.

Ontzorging - TJIP ontzorgt bij het aansluiten van productaanbieders op het platform en het onderhouden van deze aansluitingen. 

Korte implementatietijd - Als geen gebruik wordt gemaakt van de front-end schermen dan duurt de ingebruikname niet langer dan een paar dagen. Is die wens er wel, dan duurt de implementatietijd hooguit twee maanden.

Tolboom concludeert: “Deze voordelen maken ons platform een aantrekkelijke propositie waar al menig verzekeringsaanbieder, intemediair  en tooling voor het intermediair gebruik van maakt.”  

Heeft u ook interesse neem dan gerust contact op met Rogier Tolboom via r.tolboom@tjip.com.

Finance tech trends 2020 - TJIPBekijk dit e-book

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief