<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

De potentie van Blockchain technologie in de verzekeringsbranche

27 juni 2018
Hesly Bentvelsen
Case

De hectiek rond de Blockchain technologie gaat maar door; om de haverklap verschijnen er een nieuwe applicaties, en de hype rond de cryptocurrencies houdt aan. De blockchain-technologie, die zo vaak verkeerd begrepen wordt, heeft immense mogelijkheden in belangrijke sectoren zoals het bankwezen en de financiele sector. Hierdoor is ook de verzekeringssector vruchtbaar terrein geworden met een hoog potentieel.

De vele voordelen die deze technologie voor de bedrijfstak kan hebben, onder anderen met betrekking tot beveiliging, snelheid en efficiëntie, hebben de oren van verzekeraars gespitst en hen aangezet om meer te leren over de Blockchain technologie en zijn vele gebruiksmogelijkheden.

Begrijp de potentie van Blockchain! 

Blockchain is meer dan Bitcoin, zoals TJIP onlangs heeft geschreven in een ander artikel over de uitleg van deze technologie en de toepassing ervan in cryptocurrencies. Maar het is niet altijd even simpel om de hype te scheiden van het potentieel. Dit blijkt uit een studie van Deloitte uit 2017 waarin Nederlandse verzekeraars weinig of geen begrip konden opbrengen voor deze technologie. De helft van de verzekeringsmaatschappijen die deelnamen aan het onderzoek gaf evengoed aan dat ze wel budgetten - van verschillende grootte - hadden gereserveerd voor blockchain-initiatieven.

Het onderzoek bracht enkele belangrijke obstakels naar voren met betrekking tot het gebruik van de blockchain-technologie, namelijk de complexiteit van de technologie, de privacy en de regelgeving. Op de vraag: 'Hoe schat u het kennisniveau van de blockchain-technologie van uzelf, de IT-afdeling en uitvoerende team in?' kwamen deze resultaten naar voren:

 De potentie van Blockchain Technologie in de verzekeringsbranche TJIP

Bron: Deloitte

Omdat de blockchain-technologie gebruikmaakt van gegevensencryptie en distributed storage (gedistribueerde opslag) heeft het een groot potentieel voor de overdracht van waardevolle informatie of assets, en dat is zeer interessant voor de verzekeringssector. Jaarlijks wordt er voor zo'n $ 45 miljard aan verzekeringsfraude gepleegd; naar schatting blijft 65% van die frauduleuze claims onopgemerkt. De Blockchain technologie bezit evenwel het potentieel om fouten te elimineren en frauduleuze activiteiten te detecteren. Blockchain toepassingen kunnen verzekeraars helpen meer overzicht te krijgen in transacties en bieden een volledig historisch overzicht van een klant, waardoor dubbele transacties minder vaak voor hoeven komen en verdachte partijen eerder geïdentificeerd kunnen worden.

Bovendien markeert de blockchain-technologie de volgende stap op weg naar het creëren van efficiënte, transparante en klantgerichte claimmodellen op basis van een groter vertrouwensniveau. Als het gaat om claimpreventie, kunnen nieuwe datastromen het risicoselectieproces verbeteren door locatie, externe risico's en analyses te combineren. Blockchain-toepassingen kunnen de verzekeraar en verschillende betrokken derde partijen in staat stellen om gemakkelijk en direct relevante informatie te raadplegen en bij te werken (bijvoorbeeld claimformulieren, bewijsmateriaal, politierapporten en rapporten van derden). Het gebruik van gegevens afkomstig van mobiele telefoons of sensoren kan de indiening van claims stroomlijnen, de kosten van schade-experts reduceren, en de klanttevredenheid verhogen, terwijl blockchain-systemen de communicatie en coördinatie tussen alle partijen faciliteren. Met behulp van smarts contracts op basis van blockchain-technologie kunnen verzekeraars informatie verzamelen en verwerken.

 Lees ook: Nederland wereldkampioen in Blockchain

Blockchain proofs-of-concept in verzekeringen

1. Insurwave

Insurwave is een joint venture tussen Guardtime, een softwarebeveiliger, en Ernst & Young, het accountantskantoor. Het blockchain-platform is onlangs in gebruik genomen door AP Moller - Maersk, 's werelds grootste rederij, en wordt ook gebruikt door Willis Towers Watson, MS Amlin en XL Catlin. De oplossing is bedoeld om handmatige processen te automatiseren en inefficiëntie terug te dringen voor Maersk dat wereldwijd 350 containerschepen bezit. Het bedrijf heeft het systeem getest en gebruikt het nu voor de verzekering van zijn scheepsrompen.

Het platform is gebouwd met Microsoft Azure-technologie en voldoet aan de ACORD-normen. Het beheert het risico voor meer dan 1.000 schepen en ondersteunde het eerste jaar meer dan 500.000 transacties. De ontwikkelaars hopen dat Insurwave de eerste digitale waardeketen voor verzekeringen in zijn soort zal opzetten. Het bedrijf overweegt zich ook te begeven in andere verzekeringssegmenten, zoals wereldwijde logistiek, zeevracht, energie en luchtvaart.

2. Fizzy

De Franse verzekeringsgigant AXA creëerde  Fizzy, een "slimme verzekeringstool" die reizigers kunnen gebruiken om hun reizen te verzekeren mocht hun vlucht twee uur of meer vertraagd zijn. Het product maakt gebruik van smart contracts om een toegankelijke registratie van het verzekeringscontract bij te houden binnen een smart contract, en dient tevens als mechanisme om de betaling naar de klant uit te voeren zodra de vlucht twee uur is vertraagd.

Een van de belangrijkste gebieden waarop de blockchain-technologie de verzekeringssector kan veranderen is het claimbeheer. De klant hoeft geen claim meer in te dienen omdat de compensatiebeslissing volledig gedelegeerd is aan een geautomatiseerde arbiter - het smart contract - die mogelijke geschillen tussen verzekeraar en klant uitsluit. Behalve het vergroten van de transparantie van de verwerkingsprocedure van claims, is het behulpzaam om een hogere mate van klanttevredenheid en retentie te bereiken. Zo'n soort parametrische verzekering kan vooral nuttig zijn bij het verzekeren tegen natuurrampen, waarbij betalingen automatisch kunnen worden verricht indien triggers geactiveerd worden, zoals een aardbevingen van een bepaalde omvang.

3. Het Allianz verzekeringsprototype

Allianz Insurance lanceerde onlangs een prototype voor captive-verzekering, gecreëerd op Hyperledger's Fabric blockchain. De blockchain van Allianz is ontworpen voor professionele en eigendomsverzekeringen en maakt verbinding met Citi's CitiConnect API om instructies en uitbetalingscontracten te accepteren. Het prototype registreert polishernieuwingen, premiebetalingen en verwerkingen van claims op de blockchain, wat betekent dat de stroom transacties tussen de partijen wordt vereenvoudigd.

Het prototype richt zich op twee soorten verzekeringspolissen, een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid en een voor onroerend goed, voor een captive-verzekeringsprogramma met lokale dochterondernemingen in de VS, China en Zwitserland. Het prototype vertaalt drie gemeenschappelijke processtromen in de captive-verzekeringscyclus - jaarlijkse beleidshernieuwingen, premiebetalingen en het insturen en afwikkelen van claims - in de distributed ledger environment (gedistribueerde grootboekomgeving), waarmee de tijd van start tot polis, van polis tot premie, en van claim tot afwikkeling verkleind wordt.

4. De ANZ-oplossing

De New Zealand Banking Group (ANZ) en IBM werken samen met Suncorp New Zealand aan de ontwikkeling van een blockchain-oplossing voor de verzekeringssector die tot doel heeft het proces van gegevensoverdracht en betalingsafstemming tussen makelaars en verzekeraars sneller en transparanter te maken. Het doel is om een interoperabel netwerk te creëren dat niet alleen de poliskosten kan verlagen en de klantenservice verbeteren, maar dat ook een fundament kan leggen voor de introductie van andere transformatieve technologieën, zoals artificial intelligence.

Het met Fabric gebouwde platform – een op blockchain gebaseerd platform dat ontwikkeld is door het Hyperledger-consortium dat door de Linux Foundation wordt gesteund - toont middels het proof-of-concept van deze oplossing het potentieel van de blockchain-technologie bij het oplossen van inefficiënties inzake de reconciliatie van "bordereau"-verklaringen - lijsten van betaalde premies die door een makelaar voor een verzekeraar zijn voorbereid; zie een ANZ white paper.

5. IndigoTrace

In november 2017 annonceerde blockchain-startup Stratumn de voltooiing van een pilot van een blockchain proof-of-concept die getest is door de Franse Federatie van Verzekeraars. Hierbij waren 14 verzekeringsmaatschappijen betrokken. Het initiatief was bedoeld om het potentieel van de blockchain-technologie aan te tonen bij het stroomlijnen van meldingen in de verzekeringsbranche.

Eerder dit jaar werd IndigoTrace tijdens het Paris Fintech Forum officieel gelanceerd. Dit is een plug-and-play softwareservice die ontworpen is om elk bedrijfsproces eenvoudig te beveiligen waardoor er een betere traceerbaarheid van goederen, bedrijfsmiddelen en services ontstaat. De oplossing is voornamelijk bedoeld voor verzekeringen, bevoorradingsketens en handelsfinancieringen, en stelt gebruikers in staat om deel te nemen aan gemeenschappelijke bedrijfsprocessen vanaf een computer, IoT-applicatie of mobiel apparaat. Met behulp van beveiligde persoonlijke sleutels kunnen deze apparaten met het proces communiceren vanuit elke bedrijfsapplicatie die verbinding maakt met de IndigoTrace-interface. Beheerders kunnen mensen uitnodigen om deelgenoot te worden van de werkstroom die op maat gemaakte besturingselementen bevat die afgestemd zijn op specifieke toepassingsbehoeften. IndigoTrace maakt gebruik van de openbare blockchain-netwerken om het traceren van goederen, diensten en financiële verrichtingen real time mogelijk te maken tijdens de verschillende stappen van een proces.

Al deze pioniers hebben aangetoond dat de blockchain-technologie de potentie heeft om belangrijke problemen aan te pakken waarmee de verzekeringssector al lang te maken heeft, en wel op een manier die andere technologieën niet kunnen leveren.

Het overstappen van proof-of-concept naar realiteit vereist toewijding om de uitdagingen die de implementatie van de blockchain technology met zich meebrengt te overwinnen. Dit betreft voornamelijk technische, regelgevende en culturele kwesties, maar deze mogen de bedrijven die betere verzekeringsproducten willen creëren er niet van weerhouden om zich op de blockchain te richten.

Tjip-blockchain-e-book

Ontdek hoe Blockchain een rol gaat spelen in uw organisatie

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief