<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Profiteren van de betaalrevolutie (deel 1)

18 september 2019
Dingeman Leijdens
Case

De afgelopen jaren heeft er ontzettend veel innovatie plaatsgevonden in de wereld van transacties en betalingen. Welke impact heeft die digitalisering en hoe kunnen bedrijven hiervan profiteren? Die vraag staat centraal in deze tweedelige blogserie. In deze editie: digitalisering van betalen in de winkel.  


Nederland loopt voorop wanneer het aankomt op digitaal betalen. Stichting PIN rekende voor dat maar liefst 60 procent van alle betalingen in de detailhandel ondertussen digitaal gebeurt. In 2025 is dit – als de trend aanhoudt – 75%. Er zijn een aantal ontwikkelingen die de boel verder in een stroomversnelling brengen.


Contactloos betalen

Op de eerste plaats is er de komst van contactloos betalen, wat ervoor zorgt dat je bij een bedrag tot 25 euro geen code meer hoeft in te voeren. Dat maakt betalen erg makkelijk. Contactloos betalen is erg populair in Nederland. Meer dan de helft van alle pintransacties was vorig jaar contactloos.

Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay…. groot techbedrijf pay

Een tweede belangrijke versneller is de komst van de nieuwe Europese Payment Directive (PSD2). PSD2 zorgt ervoor dat banken niet langer de enigen zijn die transacties af kunnen handelen. Slimme fintechbedrijven kunnen nu ook betalingen faciliteren. Apple is een samenwerking gestart met ING ten behoeve van Apple Pay en ook ABN Amro gaat zeer binnenkort betalen met Apple mogelijk maken. Het is in Nederland nog wachten op partijen als Amazon en Google, hoewel Amazon Pay op korte termijn in Nederland kan worden verwacht.


Instant payments

Een derde belangrijke stimulans is te vinden in Instant Payments. Instant Payment is mogelijk geworden met de introductie van SEPA, een Europese betaalstandaard. Wanneer iemand geld overschrijft naar een rekeninghouder met een andere bank kon het voorheen een dag duren tot de betaling werd verwerkt. Zeven Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en Knab) hebben nu afgesproken gezamenlijk van hetzelfde platform en van dezelfde standaarden gebruik te gaan maken. Hierdoor kunnen betalingen direct (binnen vijf seconden) worden verwerkt en bijgeschreven worden op een andere bankrekening.

Mobiel betalen, PSD2 en Instant Payments  zijn met name ontwikkelingen die gunstig zijn voor consumenten. Ze maken het betalen laagdrempelig en makkelijk. Maar het direct verwerken van betalingen is ook goed nieuws voor alle bedrijven die digitale betalingen willen invoeren of faciliteren. E-Commercebedrijven kunnen bijvoorbeeld straks voorzien in een betalen-aan-de-deur alternatief voor het afrekenen van webshopartikelen. De ontvanger betaalt alleen bij veilige ontvangst en de verzender kan direct zien of het bedrag is bijgeboekt. Betalen is zo een middel om je te onderscheiden. Daarnaast profiteert de retail ook door stijgende uitgaven. Onderzoek van Mastercard toont aan dat mensen 30% meer uitgeven als ze contactloos betalen. Of dat helemaal klopt weet ik niet... maar ik geloof best dat mensen een biertje extra bestellen als er geen portemonnee is die ze tegenhoudt.

Het valt te verwachten dat het digitaliseren van betalingsverkeer gewoon door gaat zetten. Onderzoeksbureau Ovum verwacht dat in 2027 grofweg 725 miljoen euro aan winkeluitgaven verwerkt worden via Instant Payments. Betalingen met een kaart zullen afnemen van 40 naar 11% van de betalingen in 2027. Overigens is er ook een kanttekening te zetten bij de digitalisering van betalen. Een deel van de populatie vindt digitaal betalen juist minder makkelijk. Denk daarbij aan de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland of ouderen. Zolang die niet meekunnen in het digitaliseringsgeweld zal er ook een economie met chartaal geld zijn.

In volgende blog gaan we verder in op de revolutie in internationaal betalingsverkeer met de komst van digitaal betalen. 

Finance tech trends 2020 - TJIP

Bekijk dit e-book

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief