<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Resultaten projecten Stichting Kwasa

17 augustus 2018
Dingeman Leijdens
Case

Rond de feestdagen vorig jaar heeft TJIP haar relaties, in de vorm van een kerstgeschenk, de mogelijkheid geboden om een ontwikkelingsproject van Stichting Kwasa te steunen. Stichting Kwasa initieert projecten in Zuid-Afrika die gericht zijn op thema's:

  • Gezondheidszorg: Bestrijding van HIV en AIDS
  • Educatie: Verbetering van scholing voor jong en oud
  • Microcredieten: Verstrekking van microkredieten aan de lokale bevolking

Nu, een half jaar later, kijken we terug op de drie projecten waar TJIP een bijdrage aan geleverd heeft. Dit zijn de reslutaten.

Gezondheidszorg

Rondom de HIV en AIDS projecten van het afgelopen half jaar is flink wat te melden. Zo zijn er bijna 1.000 mensen voorgelicht over HIV en AIDS en zijn er zo’n 400 mensen getest op HIV. Daarnaast zijn er 5 families met een HIV patiënt intensief begeleid in het afgelopen half jaar. In totaal zijn er 70 gezinnen bezocht in een half jaar tijd.

Ook zijn er 5 scholen bezocht door een voorlichter. Al die kinderen kennen nu de gevaren van HIV en AIDS, en over wat je kan doen om dit te voorkomen. Verder zijn er 36 bijeenkomsten georganiseerd met supportgroups / Home Based Care groups. Dit zijn groepen van lokale vrouwen, die andere gezinnen helpen die het zwaar hebben.

Tot slot maken ook de 'Community Awareness Days' onderdeel uit van het HIV programma van Kwasa. Deze events zijn er om inwoners van een vaak kleinere gemeenschappen bij elkaar te brengen en hen te informeren over de gevaren van HIV en AIDS. De events worden altijd goed ontvangen vanwege de kleinschaligheid en de informatieve sfeer. 

Bijeenkomsten gezondheidszorg TJIP                               Bijeenkomsten HIV

Educatie

Het Mdumbi Education Center heeft een waanzinnig goed half jaar gedraaid. Het runnen van deze school is een van de grootste projecten van TransCape. Momenteel wordt er druk gebouwd aan een nieuwe school voor het Mdumbi Education Centre (MEC). Op de pre-school waren er in januari weer veel nieuwe kinderen. Het starten om 8:00 was voor sommige jonge kinderen nog even wennen, maar ze gingen wel iedere dag met veel plezier naar school.

In het eerste kwartaal is er vooral gewerkt aan het leren van cijfers en het alfabet. Zelfs 4-jarige konden aan het einde hun eigen naam schrijven en cijferreeksen opnoemen! Andere hoogtepunten waren een gezondheidscheck van alle kinderen, een leraar/ouder meeting, een workshop over dieren en een zwemles.

Mdumbi Education Center TJIP                      Mdumbi Education Center

Microkrediet

De micro-financieringsprojecten van TransCape zijn er om economische groei en welvaart te stimuleren binnen de Transkei-regio (met name op het platteland). Speerpunten in al deze projecten zijn duurzaamheid en onafhankelijkheid. Stichting Kwasa vindt namelijk dat ondernemers  zelfvoorzienend moeten worden en niet afhankelijk mogen zijn van financiële injecties van NGO's. 

Afgelopen half jaar heeft het micro-financieringsprogramma van TransCape veel mensen in de 'Transkei community' geholpen met de opbouw van hun onderneming. De start-ups zijn in veel gevallen gericht op het verbeteren van de locale levensomstandigheden. Dit kan zijn op het gebied van voeding, maar ook kleding. Er werden dit jaar in totaal al 27 start-ups geholpen met de opbouw van hun onderneming. 

TransCape Start ups TJIP                                  Stichting Kwasa TJIP

 

Wilt u informatie over Stichting Kwasa en de projecten? Bezoek dan hun website en ontdek wat u kunt doen op: www.kwasa.nl

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief