<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Wonen - Tiny House v2

Ruim twee derde (68%) van de Nederlanders is bereid zijn of haar gegevens te delen met financiële dienstverleners

04 september 2023
Thomas van Bergen
Case

Delft, 4 september 2023 – Met de juiste data en de voorspellende algoritmen van TJIP Smart Platform is een financieel dienstverlener in staat om accurate voorspellingen te doen op het gebied van wonen en woonwensen. Echter, voor een dergelijke nauwkeurige voorspelling moet de financiële dienstverlener wel over voldoende (en de juiste) data van zijn klanten beschikken. Goed nieuws: ruim twee derde (68%) van de Nederlanders blijkt bereid om gegevens te delen met een financieel dienstverlener.  

 

Bereidheid gegevens te delen om financieel inzicht te krijgen

Twee derde van de Nederlanders is bereid om gegevens te delen met een financieel dienstverlener om tot een betere financiële planning te komen. Daarbij houdt de overgrote meerderheid (63%) wel graag zelf de regie in het proces naar financiering van een woning. Tot deze conclusies komt TJIP, The Platform Engineer, na onderzoek onder ruim 1.200 respondenten. Dit biedt kansen voor financiële dienstverleners, mits deze ervoor zorgen dat ze hun klanten beter leren kennen door meer gegevens over hen te verzamelen. Hiermee kunnen zij hun dienstverlening personaliseren en optimaliseren. 

 

Voor wat hoort wat 

In ruil voor deze gegevens ontvangen consumenten het liefst financieel inzicht en advies (55%), gevolgd door informatie over bezittingen en investeringen (45%) zoals hun woning, pensioen en beleggingen. Daarnaast toont men interesse in informatie over verzekeringen (44%). Echter, men deelt gegevens over persoonlijke levensveranderingen zoals scheidingen, inkomensveranderingen en het krijgen van kinderen aanzienlijk minder graag (31%).  

 

Online of via een gesprek 

Van de ondervraagde Nederlanders is 43% bereid om gegevens digitaal te delen, terwijl meer dan de helft (56%) bereid is om die gegevens te geven via een persoonlijk gesprek. 41% van de respondenten wil de mogelijkheid hebben om zelfstandig vervolgacties te kunnen ondernemen op basis van financieel inzicht, zonder tussenkomst van een (hypotheek)adviseur. Een derde (33%) zou graag altijd persoonlijke hulp van een hypotheekadviseur willen bij het kiezen van de juiste vervolgactie. 

 

Stimulans tot delen van meer gegevens 
TJIP heeft de respondenten tevens gevraagd wat hen ertoe aanzet om gegevens te delen. Transparanter communiceren over wat er met de gegevens gebeurt werd het meest genoemd (36%).  

Igor Gavic, CEO van TJIP, stelt: “Om een betere financiële planning te realiseren, is het van belang dat consumenten hun gegevens delen met financieel dienstverleners en aanbieders van financiële producten, maar consumenten stellen daar duidelijke voorwaarden aan. Ze willen de regie houden en het moet duidelijk zijn welke gegevens voor welk doel gebruikt worden. Om dat te waarborgen zijn slimme klantreizen nodig. Met TJIP Smart Platform faciliteren wij consumenten, aanbieders en intermediairs hierbij.”    

 

Lees meer over dit onderzoek in de nieuwste editie van het TJIP Magazine.

 

Verantwoording onderzoek 
Het onderzoek werd in het tweede kwartaal van 2023 uitgevoerd door Kien PanelWizard, in opdracht van TJIP, en omvatte de deelname van 1.200 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Gemiddeld woont 60% van de ondervraagden in een koopwoning waarvan zij (mede)eigenaar zijn.  

 

Over TJIP 

Het Delftse technologiebedrijf TJIP, ‘The Platform Engineer’, vindt dat iedereen in staat moet zijn om zelf zijn toekomst vorm te geven. In een onoverzichtelijke wereld geeft TJIP mensen grip op financiële keuzes. Het TJIP Smart Platform bevat modules waarmee financieel dienstverleners hun customer journeys kunnen inrichten. De standaardoplossingen zijn snel en efficiënt te implementeren dankzij de platformstructuur en zijn aanpasbaar op ieders gewenste klantbediening en klantbeleving. In Delft werken meer dan honderd gedreven professionals aan 'mission-critical' platforms voor toonaangevende bedrijven zoals ABN AMRO, Achmea, AIG, Rabobank en a.s.r. 

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief