<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Hoe te beginnen met de Smart City gemeente?

10 juli 2019
Hesly Bentvelsen
Case
Steeds meer Nederlandse gemeentes onderzoeken de mogelijkheid om een smart city te worden. Amsterdam is met een tiende plaats op de City Motion Index zelfs één van de slimste steden ter wereld. Maar wat is zo’n smart city eigenlijk? En waar moeten gemeentes beginnen?

Een smart city is een stad die gebruik maakt van informatietechnologie, data en algoritmes om de stad beter te beheren en te besturen. Er wordt data verzameld van processen en burgers en deze worden autonoom ingezet door machines of apparaten om het leven te veraangenamen. Denk bijvoorbeeld aan slimme straatlantaarns die aan springen wanneer er verkeer in de buurt is. Of cameratoezicht om vandalisme te bestrijden.

Maar het beperkt zich niet alleen tot zelfsturende apparaten. Ambtenaren kunnen met behulp van verzamelde sensordata in de stad ook slimmere beslissingen nemen. In de uitvoering kunnen bijvoorbeeld afvalophaaldiensten efficiënter door de stad rijden. En als we nog een stapje verder gaan kunnen sommige ambtelijke taken zelfs volledig worden overgenomen of vervangen. Het toekennen van een kapvergunning is bijvoorbeeld een eenvoudige procedure die prima geautomatiseerd kan gebeuren. Naarmate kunstmatige intelligentie beter wordt, kan deze beter en breder ingezet worden in het proces.


Belofte

De belofte die de smart city inhoudt is groot en het is dus niet gek dat allerlei Nederlandse gemeenten zich ermee bezighouden. Gemeentes als Amsterdam, Eindhoven en Enschede investeren bijvoorbeeld actief in nieuwe technologieën om zo de burger beter van dienst te zijn. Maar ook kleinere gemeentes vinden de smart city interessant. De gemeente Alkmaar heeft bijvoorbeeld een speciaal datascience platform in het leven geroepen om slimme toepassingen te realiseren. In Dordrecht is er een smart city fonds opgezet om initiatieven mogelijk te maken. En het eiland Texel streeft ernaar om energieneutraal te zijn met behulp van slimme technieken.


Data

Er zijn ook reserveringen wat betreft de Smart City. Met name het verzamelen van data ligt gevoelig en moet veilig gebeuren. TJIP deed onlangs onderzoek naar de interesse van de burger in de Smart City. Hieruit bleek dat burgers vooral de voordelen van Smart City innovatie zien die nu al veel worden toegepast. Cameratoezicht tegen vandalisme of big data voor een betere verkeersbeleid scoort goed. Maar een infrastructuur voor pakketbezorging door middel van drones wordt minder geapprecieerd. Hieruit kan je voorzichtig concluderen dat mensen smart city technologie beter waarden wanneer ze er gebruik van maken.


Slim energienet

De eigen leefomgeving kan snel beter worden door die omgeving ‘smart’ te maken. De voordelen wegen zeker op tegen de nadelen. Ons advies zou wel zijn: zorg ervoor dat je met projecten begint die burgers raken. Het klimaat is zo’n voorbeeld. Een slim energienet dat stroom bespaard en zo ook bespaard in de portemonnee spreekt burgers aan. Ook slimme straatverlichting is populair.
69% van de burgers is erg enthousiast over slimme straatverlichting en 66% is er zelfs van overtuigd dat slimme straatverlichting op termijn geld oplevert voor de gemeente.

Smart City-oplossingen zorgen dat de kwaliteit van leven en informatievoorziening verbetert, doordat nieuwe digitale toepassingen zowel de overheid als haar burgers ondersteunen. Ik denk dat meer kennis over wat de Smart City kan betekenen voor iedere burger in zijn eigen woonomgeving kan helpen om koudwatervrees weg te nemen.

 

Tjip-MachineLearning-whitepaper

Bekijk dit e-book

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief