<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">
Wonen - Tiny House v2

Stater & TJIP: De toekomst van hybride hypotheekaanvragen

10 oktober 2023
Yen Kalfsvel
Case

In onze moderne samenleving, waar vrijwel alle producten en diensten online slechts één klik verwijderd zijn en waar consumenten steeds meer zelf de touwtjes in handen hebben, bestaat het proces van de hypotheekaanvraag nog altijd uit veel fysieke documenten. Hoewel de verschillende stappen in het hypotheekproces in de loop der jaren gedigitaliseerd zijn en afzonderlijke innovaties zijn doorgevoerd, ontbreekt er nog steeds een naadloze klantreis. Dit kan en moet anders, aangezien de verwachtingen van consumenten steeds hoger worden. En daar heeft Stater, samen met TJIP, nu de oplossing voor ontwikkeld. TJIP heeft veel ervaring met het bouwen van online journeys in het financiële domein.

 

Digitale samenleving

 

Stater levert hypothecaire diensten en platforms voor externe geldverstrekkers, en beheert bijna 40 procent van alle hypotheken in Nederland. Om de klantreis bij het aanvragen van een hypotheek te verbeteren en slimmer te maken, heeft Stater de hybride hypotheekaanvraagstraat ontwikkeld. Hiervoor hebben Stater en TJIP samen een platform gebouwd dat in potentie alle betrokken partijen - consumenten, geldverstrekkers, intermediairs en notarissen - digitaal kan bedienen.

 

“We bieden geldverstrekkers de mogelijkheid om de consument zelf aan het roer te laten staan bij een complex financieel product,” licht Arjan Hessels, Managing Director New Business & Innovation bij Stater, toe. “Indien gewenst, kan ook de adviseur bij dit proces betrokken worden, zodat ze gezamenlijk aan de hypotheek kunnen werken. Een hybride oplossing dus. Dat biedt iedereen een veel betere beleving van het product ‘hypotheek’. De geldverstrekker bepaalt zelf welk bedieningsconcept hij zijn klanten wil aanbieden, full-service of ‘execution only’.”


Integratie van ‘best of both worlds’

 

De hybride aanvraagstraat biedt flexibiliteit en integreert twee distributielijnen: het traject dat met ‘execution only’ wordt aangeduid, waarbij consumenten zelf rechtstreeks contact hebben met de geldverstrekker en het traditionele kanaal met intermediairs. De ‘execution only’-straat is uniek in zijn soort omdat deze een veel bredere groep hypotheek- klanten bedient dan tot nu toe aangeboden op de Nederlandse hypotheekmarkt. Zo kunnen niet alleen starters er terecht, maar ook doorstromers en oversluiters. Hierbij worden de nieuwste technieken gebruikt om sneller tot een complete hypotheekacceptatie te komen en de consument zekerheid van financiering te bieden. Zo is het volledige palet aan databronnen ontsloten en zijn e-authenticatie en digitale ondertekening geïntegreerd in het platform. De hybride aanvraagstraat geeft tegelijkertijd de regie aan de consument. Indien de consument onzeker is over de hypotheekaanvraag, kan er op elk gewenst moment overgeschakeld worden naar een hypotheekadviseur en kunnen de reeds verzamelde gegevens meegenomen worden. Het platform bestrijkt feitelijk het hele spectrum, van ‘execution only’ tot aan hypotheekadvies via de intermediair.

 

Ons unieke en slimme platform stelt klanten in staat om stapsgewijs naar hun uiteindelijke hypotheek toe te werken via een naadloze klantreis. De klant houdt controle en overzicht, want alle elementen die voorheen alleen los beschikbaar waren, zijn nu samengebracht op één plek. Je kunt zelf documenten uploaden, de voortgang volgen en je notaris kiezen en digitaal ondertekenen. Het platform integreert bovendien verschillende handige oplossingen, zoals het automatisch ophalen van brondata uit overheids- bronnen. Hierdoor wordt het proces sneller en efficiënter en het geeft een grote mate van vertrouwen bij de gebruikers. Iedereen kan de mate en soort begeleiding krijgen die nodig is”, aldus Hessels.

 


Van snellere, krachtigere en vriendelijkere samenwerking tussen consument, adviseur én geldverstrekker wordt iedereen wijzer.

 

Plaats en ruimte voor adviseurs en geldverstrekkers

 

Het platform biedt ook voordelen voor adviseurs, aangezien hun rol een duidelijkere plek krijgt in de toenemende digitalisering van de markt. Igor Gavic, CEO van TJIP, licht toe: “Het platform stelt adviseurs in staat om minder tijd te besteden aan administratieve taken en zich meer te richten op alle aspecten van comfortabel wonen voor de klant. Dit omvat zaken als financiering, verduurzaming en risico’s bij overlijden.”

 

Het hybride hypotheekaanvraagplatform van Stater biedt daarom een sterk verbeterde klantreis, meer controle voor consumenten, toegevoegde waarde voor adviseurs en onderscheidingsmogelijkheden voor geldverstrekkers. Het is daarmee een slimme en innovatieve stap die zowel inspeelt op de veranderende consumentenwereld, als de steeds verdere digitalisering van de financiële sector.


Neo Hypotheken als ‘launching customer’

 

Neo Hypotheken is de eerste hypotheekverstrekker die gebruikmaakt van deze hybride aanvraagstraat. Neo Hypotheken is, als co-ontwikkelaar, vanaf de beginfase betrokken bij de ontwikkeling van de hybride aanvraagstraat en heeft haar acceptatiebeleid volledig ingericht op basis van databronnen en digitalisering. Neo Hypotheken gelooft sterk in het verminderen van de verwerkingstijd van een hypotheekaanvraag door gebruik te maken van alle beschikbare nieuwe technieken in de hypotheekmarkt.

 

Hierdoor wordt de zekerheid van financiering sneller bereikt en is er veel minder rompslomp met papieren documenten. Neo Hypotheken maakt gebruik van zowel het ‘execution only’-kanaal, de door Stater ontwikkelde aanvraagversneller, als het consumentenportaal. Tijdens elke klantreis kunnen consumenten gebruikmaken van deze aanvraagversneller, waarmee zij zelf hun hypotheekaanvraag kunnen volgen, documenten kunnen delen en hun aanbod digitaal kunnen ondertekenen. Nadat de hypotheek is gepasseerd, kan de consument deze raadplegen en beheren via het uitgebreide consumentenportal.

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief