<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

Hype Cycle voor emerging technologieën

23 december 2017
Maarten de Jonge
Case

Als kennisleider op het gebied van software en IT ziet TJIP veel potentie in een reeks opwindende en disruptieve technologieën die de digitale bedrijfsactiviteiten op diverse gebieden gaan beïnvloeden. Mochten deze technologieën daadwerkelijk doorzetten, dan zullen bedrijven moeten investeren in de juiste digitale architecturen om mee te kunnen gaan met de tijd. TJIP bereidt u voor op de toekomst.

TJIP is in samenwerking met een netwerk van vaktechnische partners tot de totstandkoming van de TJIP Tech radar gekomen. Dit framework is opgebouwd uit een vijftal thema's:

TJIP Tech radar

1. Fintech

Fintech is een samentrekking van de Engelse woorden financial en technology. Met andere woorden: het begrip omvat alle innovatieve financiële producten en diensten die de manier waarop we met geld omgaan vereenvoudigt en versnelt.

2. Healthtech

Healthtech, of medtech, omvat alle technologieën die zijn bedoeld om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Medische technologie kan in grote lijnen medische apparatuur, informatietechnologie, biotechnologie en gezondheidszorg omvatten. Deze technologieën kunnen leiden tot verbetering van diagnoses, minder ingrijpende behandelingen, minder ziekenhuisverblijven en het teruglopen van revalidatietijden.

3. Proptech

Proptech verwijst naar technologische toepassingen die het ontwerpen, bouwen, gebruiken, waarderen, (ver)huren, (ver)kopen en beheren van gebouwen optimaliseren of vernieuwen.

4. Smart living

Smart living is het containerbegrip voor alle gekoppelde technologieën in een huis die een mens in staat stellen om van het grootste levensgemak voorzien te worden. Het begrip 'Internet of Things', waarbij een wereld wordt geschetst waarin ieder apparaat (van sensoren op je verwarming en haard tot slimme witgoedapparatuur in het washok) een eigen IP-adres heft, maakt deze koppeling mogelijk en zorgt er voor dat ieder aangesloten apparaat vanuit een centrale plek gestuurd kan worden.

5. Smart city

In een Smart city wordt de kwaliteit van leven, voor zowel de overheid als de burger, verbeterd doordat nieuwe digitale toepassingen, informatietechnologie en 'Internet of Things' worden ingezet om een stad te beheren en te besturen.

Alle onderdelen van de stad zijn verbonden via een netwerk van sensoren. Dit maakt enerzijds een beter bestuur mogelijk, maar laat het bestuur ook toe om de inwoners in de gaten te houden, wat meteen de keerzijde is van de Smart city.

e-book-finance-2022

Lees ook: Finance 2022: 10 Tech Trends [e-book]

 

Innovation Lab

In het TJIP Innovation Lab experimenteren wij met dergelijke innovaties die op de lange termijn bepalend kunnen zijn voor onze klanten en denken wij na over de rol die TJIP in deze veranderprocessen zal gaan hebben.

Wij bieden een omgeving waar we kennis met elkaar kunnen delen door middel van TJIP Sessions, Quickscans, Roundtables en meer. Nieuwsgierig? Wij verwelkomen u graag in ons Innovation Lab!

Bezoek het Innovation Lab

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief