<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

TJIP wil met Innovation Lab de brug slaan tussen mens en techniek

24 oktober 2018
Maarten de Jonge
Case

Eerder dit jaar verscheen er in de AM Innovator een artikel van Rob van de Laar over de nieuwe positionering van TJIP The Platform Engineers en de uitrol van het Innovation Lab. Hij sprak met Dingeman Leijdens (CEO TJIP) en Kees Haverkamp (oprichter Newest-Industry) over de nieuwe samenwerking en de nieuwe marktbenadering in de vorm van een Lab. 

"Innoveren gaat het beste als de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie wordt losgelaten."

 

Met dat doel is een half jaar geleden het Innovation Lab opgezet. Dingeman Leijdens en Kees Haverkamp leggen uit wat de meerwaarde is van zo’n lab: “Ideeën krijgen er óók de kans om te mislukken.” 

TJIP werkt als ICT-bedrijf al jaren aan innovatieve oplossingen voor financiële dienstverleners. Bij Leijdens bestond al een tijdje de wens om een platform voor innovatie te creëren als broedplaats voor diverse partijen, waar innovatie en business samenkomen. “Maar dat bleef lastig, want we hadden er de capaciteit niet voor.” Dat veranderde door de fusie met digital agency Newest Industry, die dit voorjaar zijn beslag kreeg. Volgens Leijdens vullen de twee organisaties elkaar goed aan: “Newest is sterk aan de voorkant van het proces, met innovatieve toepassingen die zijn gericht op de klant. TJIP zit meer in het domein van beheer. Samen kunnen we nu optimaal inzetten op het ontwikkelen van platforms, want dat is waar de markt om vraagt.”

Door de fusie is ook het Innovation Lab werkelijkheid geworden. “Het lab is aan de ene kant met techniek spelen, maar anderzijds ook vooral een brug slaan tussen techniek en de toepassing ervan in de praktijk”, legt Leijdens uit. “De financiële markt is enerzijds heel innovatief, maar veel veranderingen komen maar moeizaam tot stand in grote organisaties. Daarom zie je veel maatschappijen participeren in start-ups.”

TJIP Quick scan Dingeman & Kees

 

Niet zweverig, maar praktisch

Newest-oprichter Kees Haverkamp zegt met zijn bedrijf in het verleden al een paar mooie mijlpalen te hebben neergezet. “Met Newest zaten we vooral aan de voorkant en we waren vanaf het begin bezig met het toepassen van innovatieve technologieën. Juist omdat de klant steeds meer gemak wil. Kijk naar robotisering en naar spraakherkenning. Wij waren al bezig met de vertaling van techniek naar praktische toepassingen. Niet zweverig, maar praktisch gericht. Dat zit in ons DNA en in dat van TJIP en daarin versterken we elkaar.”

Er wordt in de branche al lang gesproken over het centraal zetten van de klant, maar dan moet de consument ook echt aan het roer worden gezet, vindt Haverkamp. “En er moet vooral niet worden gediscussieerd over ‘mijn klant’. Vanuit die gedachte is Digido opgezet als digitale verzamelplaats voor de financiële administratie van de consument. Die kan van daaruit de adviseur vinden die bij hem past, maar bijvoorbeeld ook de juiste autoverzekering. Je ziet inmiddels dat maatschappijen en adviseurs het belang van de klant echt voorop hebben gezet. Er is nu ook veel meer sprake van zelfwerkzaamheid door de klant. Digido hebben we hybride ontwikkeld: “de consument kan het rechtstreeks via internet benaderen, maar we bieden het ook aan als mijn-omgeving aan adviesorganisaties. Het is een ICT-platform dat multi-inzetbaar is. En dat is alleen maar tof.”

Haverkamp gelooft er niet in dat consumenten uit eigen beweging zomaar gebruik gaan maken van een digitale kluis. “Het is een latente behoefte. Maar die kan vooral door een financiële dienstverlener concreet worden gemaakt. Daarom bieden we het Digido-platform ook als white label oplossing aan.”

 

Andere verhouding

De vraag rijst waarom een apart Innovation Lab nodig is als marktpartijen ook gewoon de telefoon kunnen pakken om een afspraak te maken met TJIP. “Dat kan. Maar dan werken we vanuit de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerverhouding”, zegt Leijdens. “In ons lab zijn we nu met prospects en start-ups bezig om te kijken wat voor bepaalde ideeën de beste business case is. Met ingecalculeerde risico’s, maar soms ook een onzekere uitkomst. Dat is niet het geval als je ons als opdrachtgever inhuurt voor een bepaald specifiek project.”

“We zijn geen platte ICT-leverancier meer”, vult Haverkamp aan. “Wij kennen ook het klappen van de zweep door onze ervaringen met onze platforms. Dat onderscheidt ons van de rest.”

Het Innovation Lab is ervoor om concepten te bedenken en oplossingen te maken die er nog niet zijn, geeft Haverkamp aan. “Zo zijn we ook met Jumba begonnen. En door de ervaringen die we opdoen, komen we steeds meer beslagen ten ijs als we met een partner gaan samenwerken. Stel dat een partij zijn validatieproces wil verbeteren. Die hoeft niet zelf een oplossing met allerlei blockchaintechnieken te bedenken, want wij hebben al heel veel experimenten gedaan en weten dus al heel goed wat wel en niet werkt.”

Automatische acceptatie

Het idee is mooi, maar levert het ook wat op? Leijdens kan wel een paar voorbeelden noemen: “We werken nu aan het inzetten van kunstmatige intelligentie bij de medische acceptatie voor ORV’s. Dat zijn we nu met een partij aan het testen. Op een ander gebied werken we aan een soort ‘pre-acceptatie’ om de kwaliteit van hypotheektransacties te verbeteren. En we kijken naar het toepassen van blockchain-technieken, samen met partijen uit de markt.”

Het lab gaat binnen een half jaar zeker een nieuw platform opleveren, zegt Haverkamp. “We hebben tot nu toe nog maar weinig samenwerkingen gehad die niets opleverden. Maar het mooie is: in het lab krijgen initiatieven ook de kans om te mislukken. Als je vooraf met elkaar aan overeenkomst opstelt voor een afgekaderd project, moet het afgemaakt worden, ook al kom je er halverwege achter dat je het misschien anders had willen doen. Maar dan moet het worden opgeleverd omdat er al veel geld in is gestoken. Die beperkingen kennen we niet in het Innovation Lab.”

Van opdrachtgever naar partner

Het lab moet het voor grote partijen aantrekkelijk maken om met innovatie aan de slag te gaan, zegt Leijdens. “Grote partijen investeren in start-ups omdat ze dicht bij de technologische ontwikkelingen willen zitten, ook vanuit de gedachte dat ze meer willen zijn dan alleen een investeerder. Als onze klanten zeggen dat ze een idee willen testen, kunnen ze dat met ons in het lab gaan ontwikkelen. Dan hebben we meer een partnerrelatie met elkaar. In een opdrachtgeversrelatie draait het meer om het gericht oplossen van een probleem. Werk je samen in het lab, dan is het probleem veel minder afgekaderd. Je hebt een ander uitgangspunt. Door deze insteek kun je meer vrijuit werken. Je kunt de opdracht aanpassen zonder dat er wrijving ontstaat. Dat is anders dan wanneer je gewoon als ICT-leverancier werkt. Ook wij stappen uit onze comfortzone. En dat moet ook, want de nieuwe generatie vraagt andere dingen.”

Fintech Trends & Predicitions TJIP kleinDownload e-book 'Fintech trends & predictions'

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief