<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=102950&amp;fmt=gif">

De Toekomst van Internet of Things in de Financiële Sector

18 mei 2018
Bram Nawijn
Case

IoT heeft impact op de industrie 

Het 'Internet of Things', of IoT, is het vermogen om de technologie van objecten te verbinden met het internet, om zo met elkaar gegevens uit te wisselen. Omdat de financiële sector tegenwoordig sterk afhankelijk is van een enorme hoeveelheid data, is het niet verrassend dat IoT hier een grote rol speelt. De financiële sector heeft IoT echter nooit volledig omarmd, in tegenstelling tot sommige andere industrieën die dat wel hebben gedaan. Maar, ze zullen dit wellicht noodgedwongen moeten gaan doen, omdat de FinTech industie IoT op een grotere schaal gaat gebruiken. Dit heeft een reden. Analisten voorspellen namelijk dat tegen het jaar 2020, IoT tussen de $300 miljard tot $15 biljoen zal bijdragen aan de wereldeconomie.

Het gebruik van IoT in de Financiële sector op dit moment

Het heeft lang geduurd voordat men volledig bewust werd van het belang van IoT in de financiële sector. De drie sectoren die hierin voorop liepen waren de verzekeringsbranche, commercieel onroerend goed en banken.

Zo worden op het gebied van verzekeringen sensoren geplaatst in auto’s waardoor maatschappijen de rijgewoonten van de verzekerden volgen. Op deze manier kunnen ze kortingen aanbieden en zo veilig rijgedrag stimuleren. De data die hiermee verzamelt wordt draagt bij aan de verbetering van de nauwkeurigheid van het verzekeren.

Op het gebied van onroerend goed gebruiken bedrijven IoT voor beveiliging, klimaatbeheersing en energieverbruik. Winkelcentra gebruiken data om het voetverkeer bij te houden met deze gegevens, met als doel de huuropbrengsten en de investeringsinkomsten te vergroten.

Banken hebben IoT ingezet door het gebruik van biometrische scanners in pinautomaten en bancaire apps voor smartphones, tablets en smartwatches. Veel consumenten hebben toegang tot hun bankrekeningen via apps, doen betalingen via hun mobiel of doen hun bankzaken bij digitale banken.


Lees ook: Finance 2022: 10 Tech Trends [e-book]


De toekomst van IoT

In een recent rapport voorspellen experts van Gartner dat het aantal IoT-apparaten zal toenemen met 32% CAGR in de periode van 2013 tot 2020. Wereldwijd betekent dit dat er meer dan 25 miljard units, verdeeld over 200 verschillende categorieën, gebruikt gaan worden.

De snelheid waarmee technologie verandert maakt het moeilijk om te voorspellen hoe de toekomst van IoT en de financiële sector eruit zal zien. Er zijn een aantal voorspellingen, maar deze zijn gebaseerd op de huidige technologie. Meer weten over de toekomst van IoT? Lees ook: how IoT is changing life as we know it 

Er heerst nu nog een oneerlijke verdeling van informatie en unieke inzichten op het gebied van investeringen en leningen, waardoor sommige bedrijven nu nog bepaalde voordelen genieten ten opzichte van de rest. Door een toenemende mate van transparantie zal dit in de loop der tijd echter afnemen en voor een deel recht getrokken worden.

Gegevensbescherming zal nog een belangrijkere rol spelen, aangezien nog meer data het risico zal lopen om gestolen te worden door criminelen die fraude willen plegen. IoT data kan een nieuwe tak van dienstverlening creëren in de financiële sector. Deze nieuwe bedrijven kunnen tegen een vergoeding data beheren en aanleveren aan andere bedrijven.

Bij banken zou IoT de inhoud van het verzekeren kunnen verbeteren, en nieuwe markten kunnen creëren. Het zou banken ook de mogelijkheid kunnen bieden om nieuwe producten, gebaseerd op IoT, te verhuren of verkopen. Ook heeft IoT de potentie om de 'trading & investments' tak te verbeteren met automatisering. Gegevens van IoT apparaten analyseren en op basis hiervan algoritmes bouwen is hier een mogelijke toepassing.

De verzekeringsbranche heeft tot nu toe het meeste gebruik gemaakt van IoT en dit zal niet veranderen. Automatische sensoren blijven verzekeraars informeren over het consumentengedrag en hoe dit in verhouding staat met de dekking en kosten. Met de uitbreiding van IoT zouden deze beginselen toegepast kunnen worden bij levensverzekeringen. Het gedrag van consumenten zou bijgehouden kunnen worden met een chip, en de premies zouden hierop aangepast kunnen worden.

Bron: Deloitte Center for Financial Services analysis

De uitdagingen van het IoT

Er zijn belangrijke uitdagingen voor de financiële sector, door de toename en de invloed van het IoT.

Veel bedrijven kunnen financieel een voordeel halen uit het gebruik van gegevens, verzameld door IoT apparaten, maar een deel zal misschien terughoudend zijn om dit te doen. Een aantal bedrijven vindt dat het vrijgeven van informatie aan andere instellingen, zoals financiële instanties, een risico vormt. De gegevens zouden strategieën en voordelen kunnen bevatten, die ze niet willen delen met de concurrentie. Deze aarzeling om gegevens te delen heeft binnen de financiële sector, de ontwikkeling van complexere IoT innovaties tegengehouden. Lees ook: How IoT creates innovative financial services 

Er zijn op dit moment nog te veel bezwaren vanuit consumenten en consumentenbelangenorganisaties. Veel groepen zullen het delen van gegevens met het IoT zien als “big brother”. Regelgevers en andere groepen proberen waarschijnlijk de inhoud van de gegevens, die verzameld en gedeeld mogen worden met een financiële organisatie, aan banden te leggen in verband met GDPR regeling.


De invloed van het IoT op de Financiële sector

Bedrijven zullen bepaalde stappen moeten nemen om klaar te zijn voor alle veranderingen op het gebied van IoT technologie in de financiële sector.

De eerste stap is het leren wat de technologie inhoudt: wat is de impact op het bedrijf en de gehele industrie? Als onderdeel hiervan, moeten bedrijven strategieën voorbereiden over hoe zij de technologie willen toepassen, en hoe ze kunnen blijven concurreren met bedrijven die de ook IoT technologieën toepassen.

Bedrijven in de financiële sector zouden partnerschappen moeten vormen met experts en onderzoekers in de wereld van het IoT. Deze samenwerkingen helpt om beter te begrijpen wat er komen gaat om vervolgens bovengemiddeld te presteren.

Het is niet te vroeg om op een kleine schaal te beginnen met de implementatie van deze technologieën. Deze vroege experimenten met IoT zullen bedrijven in staat stellen om de impact te testen, en te leren hoe ze effectiever gebruik kunnen maken van de technologie.

Bij het plannen van de toekomst moet het management erbij stilstaan dat ieder object in staat is om gegevens te delen. Op deze manier kunnen er innovatieve toepassingen ontstaan voor het bedrijf.

Wanneer ze zich indenken dat ieder object in staat zal zijn om gegevens te delen, moeten we nadenken over de hoeveelheid data ze in werkelijkheid kunnen verwerken. Veel bedrijven zullen hun infrastructuur of personeelsbestand moeten aanpassen, om het beheer en de analyse van de toegenomen hoeveelheid data bij te kunnen houden.

 

Traditionele financiële structuren en systemen moeten zich aanpassen

Zolang IoT zich blijft ontwikkelen zal de financiële sector behoorlijk wat maatregelen moeten nemen om er zeker van te zijn dat ze belangrijk en winstgevend blijven in een wereld waar consumenten meerdere keuzes hebben. Traditionele financiële structuren en systemen moeten zich aanpassen aan de technologie, en er zal geïnvesteerd moeten worden, zodat ze het in hun voordeel kunnen gebruiken.

Tjip-finance2020-cover-mockupLees ook: Finance 2022: 10 Tech Trends [e-book]

Blijf ook slimmer met
onze nieuwsbrief